Terapi tambahan brivaracetam untuk epilepsi kalis ubat

Latar belakang

Epilepsi adalah penyakit yang dicirikan sebagai pelbagai sawan. Kebanyakan orang dapat mengawal epilepsi dengan satu ubat antiepileptik; namun, sebilangan orang memerlukan beberapa ubat antiepileptik. Orang-orang ini dikatakan mempunyai epilepsi kalis ubat. Brivaracetam ialah satu ubat antiepileptik yang boleh digunakan sebagai rawatan tambahan kepada ubat antiepileptik yang lain untuk menguruskan epilepsi kalis ubat.

Tujuan ulasan

Tinjauan ini bertujuan untuk mengenalpasti sama ada brivaracetam berkesan serta boleh diterima apabila digunakan sebagai rawatan tambahan untuk orang yang mempunyai epilepsi kalis ubat.

Keputusan-keputusan

Kami dapat mencari enam kajian yang menyiasat brivaracetam sebagai rawatan tambahan untuk epilepsi rintangan ubat. Kajian-kajian ini melibatkan seramai 2411 peserta yang berumur dari 16 hingga 80 tahun. Kebanyakkan peserta mempunyai epilepsi fokal (epilepsi yang berasal daripada satu kawasan otak). Orang yang menerima brivaracetam sebagai ubat tambahan kepada ubat antiepileptik biasa mereka didapati hampir dua kali ganda akan mengalami penurunan frekuensi sawan dengan 50% atau lebih tinggi berbanding dengan orang yang diberi plasebo (satu ubat palsu dan tidak aktif yang tidak boleh mempengaruhi epilepsi). Orang yang menerima brivaracetam mempunyai enam kali ganda kemungkinan untuk mencapai kebebasan daripada semua jenis sawan berbanding dengan orang yang menerima plasebo. Orang yang menerima brivaracetam mempunyai kemungkinan yang lebih untuk menarik diri daripada kajian kerana kesan sampingan, namun mereka sebenarnya lebih tidak berkemungkinan untuk mengalami kesan-kesan sampingan apabila dibandingkan dengan orang yang menerima plasebo.

Kualiti bukti

Bukti yang diambil daripada kajian yang mengkaji keberkesanan brivaracetam adalah berkualiti sederhana. Ini bermaksud bahawa kami boleh yakin bahawa hasil kajian yang menunjukkan brivaracetam adalah efektif dalam mengurangkan kekerapan sawan pada epilepsi rintangan ubat ialah tepat. Bukti tentang toleransi kepada brivaracetam, sebagai contoh, jumlah orang yang menarik diri daripada kajian-kajian ini serta jumlah orang yang mengalami kesan sampingan, adalah berkualiti rendah. Ini bermaksud bahawa kami tidak dapat memastikan penemuan percubaan ialah tepat, dan lebih banyak kajian adalah diperlukan untuk menyelidiki sepenuhnya toleransi orang terhadap brivaracetam. Semua peserta kajian ialah orang dewasa dan kebanyakannya mempunyai epilepsi fokal. Sebagai hasil kajian, tinjauan ini tidak dapat memberitahu kami keberkesanan brivaracetam dalam kalangan kanak-kanak atau individu dengan jenis epilepsi lain, misalnya epilepsi yang melibatkan seluruh otak.

Bukti adalah terkini sehingga Oktober 2018.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Lee Pei Yee (Hospital Selayang). Disunting oleh Mohd. Shaharudin Shah Che Hamzah (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my.

Tools
Information