Leczenie uzupełniające brywaracetamem w padaczce lekoopornej

Wprowadzenie

Padaczka to choroba charakteryzująca się występowaniem częstych napadów drgawkowych. U większości chorych możliwa jest kontrola objawów przy użyciu jednego leku przeciwpadaczkowego, jednak u niektórych konieczne jest stosowanie wielu leków. U takich pacjentów stwierdza się padaczkę lekooporną. Brywaracetam jest lekiem przeciwpadaczkowym, który można stosować w leczeniu uzupełniającym, podając go razem z innym lekiem przeciwpadaczkowym w celu opanowania padaczki lekoopornej.

Cel przeglądu

Celem niniejszego przeglądu było określenie, jaka jest skuteczność i tolerancja brywaracetamu w leczeniu uzupełniającym u chorych na padaczkę lekooporną. W niniejszej aktualizacji nie zidentyfikowaliśmy żadnych nowych badań, dlatego wnioski nie uległy zmianie.

Wyniki

Zidentyfikowaliśmy 6 badań (obejmujących 2411 uczestników), w których oceniano wpływ dołączenia brywaracetamu do stałego leczenia padaczki lekoopornej. Uczestnikami badań były osoby w wieku od 16 do 80 lat i u większości z nich występowała padaczka ogniskowa (tj. padaczka, której źródłem jest jeden obszar mózgu). Pacjenci, którzy otrzymywali brywaracetam jako uzupełnienie swojego stałego leczenia przeciwpadaczkowego mieli 2-krotnie większą szansę na redukcję napadów drgawkowych o ≥50%, w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo (lek nieaktywny, który nie wpływa na padaczkę). Dodatkowo, u pacjentów przyjmujących brywaracetam prawdopodobieństwo ustąpienia wszystkich napadów było prawie 6-krotnie większe niż u osób otrzymujących placebo. Pacjenci, którzy otrzymywali brywaracetam nie doświadczyli większych skutków ubocznych niż przyjmujący placebo, jednak byli bardziej skłonni do wycofania się z badania z ich powodu.

Wiarygodność danych naukowych

Dane naukowe wskazujące na niewystępowanie napadów były danymi o niskiej wiarygodności, natomiast dane wskazujące na zmniejszenie częstości napadów o ≥50% były danymi o umiarkowanej wiarygodności. Oznacza to, że kiedy stosuje się brywaracetam w leczeniu uzupełniającym u dorosłych z lekooporną padaczką ogniskową, pacjenci mogą mieć większe szanse na całkowite ustąpienie napadów drgawkowych niż w przypadku stosowania placebo. Brywaracetam jest prawdopodobnie również skuteczny w zmniejszaniu częstości napadów drgawkowych. Dane dotyczące odsetka osób, u których wystąpiły jakiekolwiek działania niepożądane były danymi o umiarkowanej wiarygodności, istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że są dokładne. Nie ocenialiśmy liczby osób, u których wystąpiły poszczególne zdarzenia niepożądane. Należy to zbadać w przyszłych przeglądach.

Dane przedstawione w niniejszym przeglądzie uzyskano z badań z randomizacją (RCT) przeprowadzonych wyłącznie wśród dorosłych, z których większość choruje na lekooporną padaczkę ogniskową, a nie na padaczkę uogólnioną.

W niniejszym przeglądzie wykazano, że brywaracetam jest stosunkowo dobrze tolerowanym i skutecznym lekiem do stosowania w szczególności u dorosłych z lekooporną padaczką ogniskową. Wszyscy uczestnicy badania byli dorośli, a większość z nich chorowała na padaczkę ogniskową. Z tego względu nie jest znana skuteczność brywaracetamu u dzieci, ani u osób z innymi rodzajami padaczki, takimi jak padaczka uogólniona (tj. padaczka obejmująca cały mózg).

Dane są aktualne do 7 września 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Czekaj Redakcja: Wiktoria Rosół, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information