Sejauh manakah ketepatan pertanyaan tentang simptom dan melakukan X-ray dada untuk menyaring tuberkulosis paru-paru di kalangan orang dewasa dengan HIV-negatif atau dengan status HIV yang tidak diketahui?

Mengapakah penambahbaikan saringan untuk tuberkulosis paru-paru penting?

Saringan sistematik dalam tetapan di mana tuberkulosis adalah perkara biasa dan strategi yang disyorkan untuk pengesanan awal tuberkulosis. Saringan membantu mengenal pasti orang yang berkemungkinan menghidap tuberkulosis supaya mereka boleh menjalani ujian pengesahan. Ia adalah ujian tambahan untuk mengesahkan kehadiran Mycobacterium tuberculosis, bakteria yang menyebabkan tuberkulosis. Pertanyaan tentang simptom tuberkulosis (contohnya, batuk, batuk berdarah, demam, dan keletihan) dan melakukan X-ray dada (CXR), yang menunjukkan keabnormalan paru-paru, adalah kaedah saringan yang biasa digunakan. Tuberkulosis boleh dirawat dengan antibiotik, yang bermaksud bahawa pengesanan awal boleh mengurangkan kematian dan morbiditi, kurang jangkitan tuberkulosis, dan akses yang lebih saksama kepada penjagaan.

Tuberkulosis paru-paru yang tidak dikenalpasti apabila ia ada (hasil negatif palsu) boleh mengakibatkan kelewatan rawatan dan jangkitan selanjutnya. Sebaliknya, keputusan saringan yang dianggap positif sedangkan ia tidak boleh mengakibatkan ujian pengesahan yang tidak perlu, yang membebankan kedua-dua individu dan sistem kesihatan awam.

Pengetahuan tentang kekerapan ujian saringan membawa kepada keputusan positif dan negatif palsu – ini dipanggil ketepatan - boleh membantu dalam memilih kaedah saringan.

Apakah tujuan ulasan ini?

Untuk mengetahui betapa tepatnya pertanyaan tentang simptom dan CXR sebagai ujian saringan untuk tuberkulosis paru-paru dalam orang dewasa dengan status HIV yang tidak diketahui atau negatif.

Apakah yang dikaji dalam ulasan ini?

Kami mengkaji ketepatan tiga jenis soalan simptom: (i) batuk selama dua minggu atau lebih, (ii) batuk dalam sebarang tempoh, dan (iii) sebarang simptom tuberkulosis. Untuk CXR, kami mengkaji dua definisi untuk hasil positif: (i) sebarang keabnormalan paru-paru CXR dan (ii) keabnormalan paru-paru CXR yang menunjukkan tuberkulosis. Hasilnya ditafsirkan oleh kakitangan yang terlatih dalam radiologi.

Apakah keputusan utama ulasan ini?

Ulasan ini memasukkan 59 kajian, di mana 48 melaporkan satu atau lebih soalan saringan simptom dan 37 melaporkan tentang CXR.

Keputusan di bawah menunjukkan situasi di mana lima individu (0.5%) menghidap tuberkulosis paru-paru di kalangan sekumpulan 1000 individu yang disaring.

Batuk selama dua minggu atau lebih: jika 1000 individu disaring, 58 akan disaring positif, bermakna mereka melaporkan batuk selama dua minggu atau lebih dan, daripada jumlah ini, 56 (97%) tidak akan menghidap batuk kering paru-paru. Daripada 1000 individu, 942 akan disaring negatif, bermakna mereka tidak melaporkan batuk selama dua minggu atau lebih dan, daripada jumlah ini, tiga (0.3%) akan menghidap batuk kering paru-paru.

Batuk dalam sebarang tempoh: daripada 1000 individu, 127 akan disaring positif dan, daripada jumlah ini, 124 (98%) tidak akan mempunyai batuk kering paru-paru. Daripada 1000 individu, 873 akan disaring negatif dan, daripada jumlah ini, dua (0.2%) akan menghidap batuk kering paru-paru.

Mana-mana simptom tuberkulosis: daripada 1000 individu, 351 akan disaring positif dan, daripada ini, 348 (99%) tidak akan menghidap tuberkulosis paru-paru. Daripada 1000 individu, 649 akan disaring negatif dan, daripada jumlah ini, seorang (0.2%) akan menghidap batuk kering paru-paru.

Sebarang keabnormalan paru-paru CXR: daripada 1000 individu, 113 akan menunjukkan keabnormalan paru-paru pada CXR dan, daripada ini, 108 (96%) tidak akan menghidap tuberkulosis paru-paru. Daripada 1000 individu, 887 tidak akan menunjukkan keabnormalan paru-paru dan, daripada jumlah ini, tiada seorang pun (0%) akan menghidap tuberkulosis paru-paru.

Keabnormalan paru-paru CXR menunjukkan tuberkulosis: daripada 1000 individu, 48 akan disaring positif dan, daripada ini, 44 (92%) tidak akan menghidap batuk kering paru-paru. Daripada 1000 individu, 952 akan disaring negatif dan, daripada jumlah ini, satu (0.1%) akan menghidap batuk kering paru-paru.

Sejauh manakah keputusan kajian dalam ulasan ini boleh dipercayai?

Dalam kajian yang disertakan, diagnosis tuberkulosis dibuat dengan menilai peserta kajian dengan ujian pengesahan (standard rujukan). Ini adalah kaedah terbaik yang tersedia untuk menentukan sama ada peserta benar-benar menghidap batuk kering paru-paru.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa masalah dengan cara kajian-kajian ini dijalankan. Dalam banyak kajian, mereka yang tidak mempunyai gejala atau keabnormalan CXR tidak diuji dengan ujian pengesahan. Oleh itu, bilangan mereka yang tidak mempunyai simptom atau keabnormalan CXR, tetapi bagaimanapun mempunyai batuk kering (orang yang diuji negatif palsu), mungkin telah dipandang remeh dalam kajian ini. Akibatnya, saringan untuk simptom atau keabnormalan CXR mungkin kelihatan lebih tepat daripada yang sebenarnya.

Tambahan pula, keputusan daripada kajian individu yang disertakan dalam ulasan adalah pelbagai, contohnya, kerana variasi serantau. Oleh itu, kami tidak dapat memastikan bahawa saringan untuk simptom dan keabnormalan CXR akan sentiasa mempunyai ketepatan yang sama.

Apakah implikasi ulasan ini?

Keputusan ulasan mencadangkan bahawa saringan untuk tuberkulosis dengan soalan simptom atau CXR mungkin mengakibatkan hasil yang tinggi bagi penghidap penyakit tuberkulosis. Walau bagaimanapun, saringan ini mungkin juga menyebabkan sebilangan besar orang tanpa penyakit yang disaring positif. Pertimbangan tambahan untuk reka bentuk terbaik program saringan termasuk situasi epidemiologi tempatan, ketersediaan dan kebolehcapaian CXR, dan keperluan untuk ujian pengesahan.

Sejauh manakah ulasan ini mutakhir?

Pengarang ulasan ini telah membuat pencarian dan memasukkan kajian yang diterbit dari 1 Jun 1992 hingga 10 Disember 2018. Ulangan carian hingga 2 Julai 2021 mendedahkan tiada kajian lanjut yang akan memaklumkan keputusan analisis.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Muhammad Amirul Iman bin Ahmad Rizal (PPM). Disunting oleh Shazlin Shaharudin (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information