Latihan fonik untuk penutur Bahasa Inggeris yang lemah membaca.

Terjemahan ini tidak kemaskini. Sila klik di sini untuk melihat versi Bahasa Inggeris terbaru Ulasan Sistematik ini.

Dianggarkan 5% daripada penutur Bahasa Inggeris ada masalah ketara belajar membaca perkataan. Pembaca yang lemah ini selalunya dilatih untuk menggunakan kaedah bunyi huruf bagi meningkatkan kemahiran membaca. Latihan ini biasanya digelar latihan fonik. Tujuan utama ulasan ini adalah untuk menentukan keberkesanan latihan fonik dalam meningkatkan lapan kemahiran literasi (celik huruf) untuk pembaca lemah yang berbahasa Inggeris. Objektif kedua adalah untuk meneliti kesan pelbagai faktor, seperti jangka masa latihan dan saiz kumpulan untuk latihan, yang mungkin menyederhanakan kesan latihan fonik ke atas kemahiran membaca perkataan yang lemah.

Kami menemui 11 kajian yang menepati kehendak ulasan ini. Kajian ini melibatkan 736 respoden. Jumlah bukti untuk setiap kemahiran literasi adalah pebagai, iaitu kira-kira 10 kajian untuk ketepatan membaca perkataan dan hanya satu kajian untuk kefasihan membaca nonword atau ‘bukan kata benar’ ( huruf yang disusun untuk membentuk perkataan yang tidak wujud).

Hasil menunjukkan latihan fonik mungkin berkesan untuk meningkatkan beberapa kemahiran membaca. Secara khusus, ia mempunyai kesan besar terhadap ketepatan membaca nonword, kesan sederhana terhadap ketepatan membaca perkataan, dan kesan kecil hingga sederhana untuk pengetahuan bunyi huruf. Untuk beberapa hasil (kefasihan membaca perkataan, ejaan, output fonologi dan kefahaman membaca), latihan fonik mungkin ada kesan kecil atau sederhana, tetapi ia sukar untuk dipastikan kerana hasil itu mungkin disebabkan kebetulan. Keputusan untuk kefasihan membaca nonword, yang diukur dalam satu kajian sahaja, menunjukkan keputusan negatif yang mungkin juga satu kebetulan.

Kajian selanjutnya dalam latihan fonik perlu memperbaiki cara laporan prosedur pengagihan peserta kepada kumpulan dan bagaimana pengkaji memastikan peserta tidak tahu bahawa mereka dalam kumpulan ‘eksperimen’ atau kumpulan ‘kawalan.‘ Kajian juga perlu melaporkan dengan jelas tentang bagaimana pengkaji memastikan mereka yang mengukur kemajuan membaca kanak-kanak tidak tahu samada mereka dalam kumpulan latihan fonik atau tidak.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Fazarina Mohammed (Pusat Perubatan UKM). Disunting oleh Mohd. Shaharudin Shah Che Hamzah (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan penterjemahan ini, sila hubungi fazarina.m@gmail.com

Share/Save