Pemindahan embrio peringkat blastosis berbanding peringkat belahan dalam konsepsi berbantu

Terjemahan ini tidak dikemas kini. Sila klik di sini untuk melihat versi Bahasa Inggeris terbaru Ulasan.

Soalan ulasan

Kami ingin menentukan sama ada pemindahan embrio peringkat blastosis (hari 5 hingga 6) memperbaiki kadar kelahiran hidup selepas pemindahan segar dan kadar kehamilan kumulatif (selepas kitaran segar dan beku-cair) berbanding pemindahan peringkat belahan (hari 2 hingga 3).

Latar belakang

Embrio dari teknologi reproduktif berbantu (ART, contohnya dalam persenyawaan in vitro (IVF), suntikan sperma intrasitoplasma (ICSI), kitaran embrio yang dicairkan) lazim dipindahkan ke dalam rahim wanita pada peringkat belahan (hari 2 hingga 3 selepas pengumpulan telur) atau peringkat blastosis (hari 5 hingga hari 6 selepas pengumpulan telur). Sehingga kini, kebanyakan kitaran ART memindahkan embrio pada peringkat belahan, walau bagaimanapun terdapat trend untuk memindahkan embrio pada peringkat blastosis kerana masa adalah bersamaan dengan kitaran semulajadi embrio ke dalam rahim.

Ciri-ciri kajian

Kami memasukkan 27 kajian rawak terkawal (RCT), yang melibatkan 4031 wanita. Bukti ini adalah terkini sehingga April 2016.

Keputusan-keputusan utama

Terdapat bukti berkualiti rendah bagi kadar kelahiran hidup dan bukti berkualiti sederhana untuk kehamilan klinikal bahawa pemindahan peringkat blastosis segar dikaitkan dengan kadar lebih tinggi daripada pemindahan peringkat belahan segar. Ini mencadangkan jika 29% wanita mencapai kelahiran hidup selepas pemindahan peringkat belahan segar, di antara 32% dan 42% akan mencapai kelahiran hidup selepas pemindahan peringkat blastosis segar. Tiada bukti tentang perbezaan antara kumpulan-kumpulan untuk kadar kehamilan kumulatif (iaitu kehamilan daripada kedua-kedua kitaran segar dan dicairkan daripada satu prosedur pengumpulan telur), tetapi bukti untuk hasil ini berkualiti sangat rendah. Oleh itu, walaupun ada manfaat menyokong pemindahan blastosis dalam kitaran segar, masih tidak jelas sama ada hari pemindahan akan mengimpak kadar kumulatif kelahiran hidup dan kehamilan. Tiada bukti perbezaan antara kumpulan-kumpulan dalam kadar kehamilan berbilang dan kadar keguguran, tetapi kualiti bukti adalah rendah. RCT pada masa depan patut melaporkan kadar kelahiran hidup, kelahiran hidup kumulatif, dan keguguran untuk membolehkan pengguna ART dan ahli perkhidmatan membuat keputusan termaklum tentang pilihan rawatan yang terbaik.

Kualiti bukti

Kualiti bukti adalah sangat rendah bagi kebanyakan hasil. Pembatasan utama adalah risiko bias yang serius, dikaitkan dengan kegagalan untuk menerangkan kaedah-kaedah perawakan yang boleh diterima, serta bias tidak jelas atau risiko tinggi bias keciciran.

Nota terjemahan: 

Diterjemah oleh Denise Chai (RCSI & UCD Malaysia Campus). Disunting oleh Noorliza Mastura Ismail (Kolej Perubatan Melaka-Manipal). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini, sila hubungi denisechai@ms.pmc.edu.my