Ukidanje lijekova za krvni tlak u starijih osoba

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Ovim sustavnim pregledom željelo se saznati mogu li se ukinuti lijekovi za krvni tlak kod starijih ljudi. Također se željelo otkriti učinke ukidanja ovih lijekova.

Uključene su osobe starije od 50 godina koje su uzimale lijekove za krvni tlak zbog visokog tlaka (hipertenzije) ili zbog sprječavanja srčanih bolesti (primarna prevencija). Izuzeta su istraživanja s ispitanicima koji su prethodno imali srčani udar, moždani udar ili neku drugu srčanu bolest (sekundarna prevencija).

Uspoređeno je ukidanje ili smanjenje doze lijekova za krvni tlak s neprekidnim uzimanjem lijekova za krvni tlak.

Dosadašnje spoznaje

Visoki krvni tlak, također poznat kao hipertenzija, je rizični čimbenik za mnoge bolesti, kao što su srčani udar, otkazivanje bubrega i moždani udar. Kako hipertenzija obično nema simptome, održavanje krvnog tlaka pod kontrolom od vitalne je važnosti za očuvanje zdravlja i smanjenje rizika od ozbiljnih oboljenja.

Hipertenzija se često drži pod kontrolom životnim stilom i lijekovima za krvni tlak (antihipertenzivima). Dostupno je mnogo vrsta lijekova za krvni tlak.

Antihipertenzivi mogu prouzročiti ozbiljne nuspojave, kao što je vrtoglavica i umor koji mogu dovesti do padova. Stariji ljudi imaju veći rizik od razvoja nuspojava u usporedbi s mlađim ljudima. Nejasno je nadmašuje li korist antihipertenziva njihovo štetno djelovanje kod starijih osoba.

Značajke istraživanja

U ovaj je sustavni pregled uključeno šest istraživanja (s ukupno 1,073 starije odrasle osobe) objavljenih do travnja 2019. godine. Ispitanici u istraživanjima su bili prosječne starosti od 58 do 82 godine. U tri istraživanja, doza antihipertenziva je polagano smanjena prije ukidanja.

Ključni rezultati

Moguće je ukinuti antihipertenzive u starijih osoba. Većina starijih osoba iz skupine kojoj su ukinuti lijekovi nije trebala ponovno uzimati lijekove.

Pronađeni su dokazi niske razine pouzdanosti da ukidanje antihipertenziva malo povećava krvni tlak.

Pronađeni su dokazi niske ili vrlo niske pouzdanosti da ukidanje lijekova za krvni tlak ne povećava rizik od srčanog udara, moždanog udara, hospitalizacije ili smrti.

Pronađeni su dokazi vrlo niske razine pouzdanosti da ukidanje lijekova za krvni tlak ne povećava rizik od neželjenih događaja i da može otkloniti nuspojave, ali to nije dobro izviješteno, stoga se ne može donijeti konačan zaključak.

Nijedno istraživanje nije izvijestilo o tome je li ukidanje lijekova za krvni tlak utjecalo na padove.

Pouzdanost dokaza

Procijenjena je razina pouzdanosti dokaza koristeći četiri razine: vrlo niska, niska, umjerena ili visoka. Visoka razina pouzdanosti dokaza znači da postoji velika sigurnost u rezultate. Vrlo niska razina pouzdanosti dokaza znači da postoji vrlo mala sigurnost u rezultate. Procijenjeno je da je razina pouzdanosti dokaza bila vrlo niska i niska.

Zaključak

Moguće je sigurno ukinuti antihipertenzive u starijih osoba koje uzimaju lijekove za visoki tlak ili primarnu prevenciju srčanih bolesti.

Starije odrasle osobe ne bi trebale ukidati svoje lijekove bez dogovora s liječnikom.

Buduća istraživanja trebala bi uključiti starije odrasle osobe koje uzimaju više različitih lijekova i/ili su slabog zdravlja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Anita Žunić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information