Koji peroralni ili injicirani lijekovi najuspješnije liječe kožnu bolest psorijazu?

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Ključne poruke

- Biološki lijekovi pokazali su se najuspješnijima u uklanjanju psorijaznih plakova na koži nakon šestomjesečnog liječenja.

- Potrebno je provesti istraživanja o liječenjima dužeg trajanja s uporabom različitih lijekova (peroralnih ili injiciranih) radi procjene povoljnih i potencijalno štetnih učinaka.

- Potreban je veći broj istraživanja koja izravno uspoređuju različite vrste lijekova.

Što je psorijaza?

Psorijaza je imunosna bolest koja zahvaća kožu, a ponekad i zglobove. Psorijaza ubrzava stvaranje novih kožnih stanica pri čemu se formiraju uzdignute nakupine na koži koje se nazivaju plakovi. Plakovi se mogu perutati ili ljuskati, prouzročiti svrbež te poprimiti crvenu boju na svijetloj koži ili tamniju boju na tamnijoj koži. Najzastupljeniji oblik psorijaze jest kronična psorijaza u plaku.

Kako se liječi psorijaza?

Liječenje psorijaze ovisi o ozbiljnosti simptoma. Otprilike 10 do 20% pacijenata s umjerenim ili težim oblikom psorijaze uzima lijekove koji djeluju na imunosni sustav što omogućava kontroliranje bolesti. Takvi lijekovi pripadaju sistemskim liječenjima jer djeluju na čitavo tijelo. Obično se uzimaju na usta (peroralno) ili u obliku injekcija.

Cilj Cochranovog sustavnog pregleda

Razlikuju se tri vrste sistemskih lijekova u liječenju psorijaze:

- „biološki lijekovi“ - sadrže bjelančevine, poput protutijela koji djeluju na interleukine i citokine (dijelove imunosnog sustava koji utječu na ponašanje stanica);
- lijekovi malih molekula - organski spojevi koji utječu na stanice imunosnog sustava; primjerice apremilast, te
- nebiološki lijekovi - ustaljeni u liječenju psorijaze, a obično se radi o metotreksatu, ciklosporinu ili retinoidima.

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je istražiti prednosti, ali i potencijalno štetne učinke uzimanja sistemskih lijekova u liječenju psorijaze te uvidjeti izdvajaju li se neki po svom pozitivnom učinku.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražena su istraživanja koja su ispitivala sistemsku primjenu lijekova prilikom liječenja kronične psorijaze u plaku.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do listopada 2021. godine.

Ključni rezultati

Pronađeno je 167 istraživanja uključujući 19 novih istraživanja pronađenih pretragom u listopadu 2021. godine. Istraživanja su analizirala 20 različitih lijekova, a trajala su od dva do šest mjeseci. Ukupno je sudjelovalo 58,912 ispitanika oboljelih od psorijaze, a njihova prosječna dob bila je 44,5 godina. Ukupno je 137 istraživanja objavilo izvor financiranja. Farmaceutske su tvrtke financirale 127 istraživanja, a ostalih su 10 istraživanja financirale neprofitne organizacije ili akademske institucije.

Većina je istraživanja uspoređivala učinke sistemskih lijekova s placebom (vrstom „lažnog“ lijeka koji ne sadržava djelatne tvari, ali izgleda jednako kao i oni koji ih sadržavaju). Za usporedbu lijekova i procjenu njihove učinkovitosti u uklanjanju psorijaznih plakova na koži primijenjen je indeks proširenosti i težine psorijaze, skraćeno PASI (engl. Psoriasis Area and Severity Index), s očekivanim poboljšanjem početnog PASI zbroja od 90% (označenog kao „PASI 90“). Mali broj istraživanja pratio je podatke o kvaliteti života ispitanika.

Svi ispitani lijekovi uspoređeni su matematičkom metodom pod nazivom mrežna meta-analiza.

Ključni rezultati

Svi su ispitani lijekovi djelotvorniji u liječenju psorijaze (poboljšanje iznosi 90% prema PASI zbroju) u usporedbi s placebom.

Biološki lijekovi (koji djeluju na interleukin-17, interleukin-23 i interleukin-12/23 te citokin TNF-alfa) učinkovitiji su u liječenju psorijaze od nebioloških lijekova.

U usporedbi s placebom, sljedeća su četiri biološka lijeka najuspješnija u liječenju psorijaze s neznatnim razlikama u učincima:

- infliksimab (utječe na TNF-alfa);

- iksekizumab i bimekizumab (utječu na interleukin-17);

- risankizumab (utječe na interleukin-23).

Broj štetnih događaja koji su se pojavili tijekom ispitivanja sistemskih lijekova i placeba bio je gotovo jednak. Međutim, u istraživanjima nisu dosljedno evidentirani podatci o sigurnosti, poput štetnih događaja. Iz tog razloga nije moguće napraviti pouzdani profil rizika za sistemske lijekove.

Ograničenja ovih dokaza

Pouzdanost dokaza o biološkim lijekovima infliksimab, iksekizumab, bimekizumab i risankizumab kao najučinkovitijima u liječenju psorijaze je procijenjena kao visoka. Dokaza o pojavi štetnih događaja tijekom ispitivanja tih lijekova manje su pouzdani zbog vrlo malog broja prijavljenih slučajeva.

Pouzdanost dokaza o učincima standardnih lijekova također je procijenjena niskom zbog nejasnoća u načinu na koji su istraživači provodili istraživanja. Izgledno je da će se budućim istraživanjima promijeniti sadašnji rezultati.

Nije pronađen veliki broj istraživanja za neke od 20 lijekova koji su obuhvaćeni ovim sustavnim pregledom. Većina ispitanika imala je teži oblik psorijaze na početku istraživanja, stoga postoji mogućnost da navedeni rezultati nisu relevantni za pacijente s lakšim oblicima psorijaze. Svi zaključci u ovome pregledu temelje se isključivo na uzimanju lijekova u sklopu sistemskih terapija u trajanju do šest mjeseci.

Napomena urednika: Ovo je „živući“ sustavni pregled (engl. living systematic review). „Živući“ sustavni pregledi nude novi pristup obnavljanju pregleda dokaza, u kojem se sustavni pregled neprestano obnavlja uključivanjem novih relevantnih dokaza čim oni postanu dostupni. Pogledajte Cochraneovu bazu sustavnih pregleda za provjeru trenutnog statusa ovog Cochraneovog sustavnog pregleda.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela Marija Šokčević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr