Terapija antibioticima za liječenje infektivnog endokarditisa

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda je procjena dosadašnjih saznanja o kliničkoj koristi i šteti različitih antibiotskih protokola koji se primjenjuju u osoba s infektivnim endokarditisom.

Dosadašnje spoznaje

Infektivni endokarditis je infekcija unutrašnjeg sloja srčanog zida. Radi se o ozbiljnoj infekciji koja često završava smrću, a za njeno liječenje je često potreban kirurški zahvat na srcu. Antibiotici su lijekovi koji se koriste za liječenje infekcija i predstavljaju temelj liječenja infektivnog endokarditisa. Liječenje osoba s infektivnim endokarditisom je nozokomijalno (bolničko, unutar bolnice). Unatoč tome, postoje iznenađujuće razlike među smjernicama u preporukama za terapiju antibioticima. Zbog doze i duljine primjene antibiotika, ti lijekovi mogu imati ozbiljne nuspojave, poput oštećenja bubrega ili uha te alergijskih reakcija.

Značajke istraživanja

Pronađeno je samo šest randomiziranih kontroliranih istraživanja (istraživanja u kojima su ispitanici nasumično dodijeljeni jednoj od dvije ili više ispitivanih skupina) koja su uspoređivala različite režime davanja antibiotika s ograničenim brojem ispitanika. Svako je istraživanje proučavalo različite vrste i doze antibiotika. Istraživanja su objavljena između 1998. i 2019. godine, a provedena su u SAD-u, Španjolskoj, Finskoj i Danskoj. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 6. siječnja 2020. godine.

Ključni rezultati

Ova prva obnovljena inačica sustavnog pregleda potvrđuje zaključke izvorne inačice pregleda. Ograničeni dokazi i dokazi niske do vrlo niske kvalitete ukazuju na to da nema jasne razlike u učincima različitih planova davanja antibiotika u stopi izlječenja ili drugih relevantnih kliničkih ishoda. Zaključci ovog obnovljenog Cochraneovog sustavnog pregleda temeljili su se na nekoliko randomiziranih kontroliranih istraživanja s visokim rizikom od pristranosti. Prema tome, trenutni dokazi ne podržavaju niti odbacuju bilo koji protokol antibiotske terapije za liječenje infektivnog endokarditisa.

Kvaliteta dokaza

Pouzdanost rezultata ovog pregleda je niska do vrlo niska. Uključena istraživanja imaju ograničenja s obzirom na ustroj i provedbu, a tri su istraživanja financirana od strane proizvođača lijeka koji je bio istraživan. Također, mala veličina uzorka u istraživanjima dovodi do nepouzdanih rezultata. Potrebno je više opsežnijih istraživanja koja će pružiti više podataka o najboljem antibiotskom protokolu za liječenje osoba s infektivnim endokarditisom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Darjan Franjić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information