انجام جراحی برای بیماری مفصلی طولانی-مدت در افراد مبتلا به هموفیلی

جراحی چگونه با درمان غیر-جراحی از نظر بی‌خطری (safety) و اثربخشی برای افراد مبتلا به بیماری مفصلی مزمن (طولانی-مدت) ناشی از یک بیماری نادر که بر توانایی خون برای تشکیل لخته (هموفیلی) تاثیر می‌گذارد، مقایسه می‌شود؟

پیام‌های کلیدی

هیچ مطالعه مرتبطی را پیدا نکردیم.

انجام پژوهش‌های بیشتری در این زمینه مورد نیاز است. مطالعات آینده باید درمان‌های جراحی و غیر-جراحی را برای آرتروپاتی مزمن در افراد مبتلا به هموفیلی مقایسه کنند.

پیشینه

هموفیلی یک بیماری است که بر توانایی لخته شدن خون تاثیر می‌گذارد. افراد مبتلا به هموفیلی شدید اغلب از خونریزی داخل مفاصل خود (هم‌آرتروز (haemarthrosis)) رنج می‌برند. خونریزی مکرر در یک دوره طولانی در نهایت منجر به بیماری مزمن مفصلی (arthropathy) می‌شود، که ممکن است به شکل آرتریت، درد مفاصل یا سفتی مفاصل تظاهر کند. این وضعیت می‌تواند منجر به بدتر شدن کیفیت زندگی و از دست دادن عملکرد اندام شود.

بیماری مزمن مفاصل ناشی از خونریزی طولانی-مدت مفصل را می‌توان بدون جراحی یا با جراحی درمان کرد. اما هیچ یک از این گزینه‌های درمانی کامل نیستند؛ هر دو خطرات و مزایای خاص خود را دارند. درمان‌های غیر-جراحی ممکن است برای همه کارساز نباشند. اگر آنها موثر واقع نشدند، ممکن است انجام جراحی توصیه شود. پزشکان هنوز در مورد بی‌خطرترین و موثرترین راه برای درمان آرتروپاتی مزمن در افراد مبتلا به هموفیلی مطمئن نیستند.

ما چه کاری را انجام دادیم؟

تا آگوست 2022 بانک‌های اطلاعاتی و مجله‌های پزشکی را برای یافتن گزارش‌های مطالعات تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده (RCT) جست‌وجو کردیم که درمان‌های جراحی و غیر-جراحی را در افرادی که حداقل 12 سال سن داشتند، مبتلا به هموفیلی بودند و در حال ابتلا به بیماری مزمن مفصلی، مقایسه کردند. RCTها نوعی مطالعه هستند که در آنها شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به دو یا چند گروه درمانی اختصاص داده می‌شوند. این بهترین راه برای اطمینان از مشابه بودن گروه‌های شرکت‌کننده بوده، و اینکه محققین و شرکت‌کنندگان نمی‌دانند چه کسی در کدام گروه قرار می‌گیرد.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود ما را داشته باشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

نویسندگان مرور هیچ کارآزمایی را برای گنجاندن در این مرور شناسایی نکردند.

به دلیل عدم انجام پژوهش در این زمینه خاص، قصد داریم هر دو سال یک بار جست‌وجوی متون علمی را به‌روز کنیم، و در صورت گزارش هر گونه شواهد جدیدی، این مطالعه را به‌روز خواهیم کرد. نیاز به انجام یک RCT با طراحی خوب وجود دارد که بی‌خطری و اثربخشی مداخلات جراحی را در مقابل مداخلات غیر-جراحی برای آرتروپاتی مزمن در افراد مبتلا به هموفیلی ارزیابی کند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آرتروپاتی (arthropathy) مزمن یک عارضه بالقوه ناتوان‌کننده برای افراد مبتلا به هموفیلی - یک اختلال خونریزی‌دهنده ژنتیکی مغلوب، مرتبط با X - است که با فقدان یا کمبود پروتئین فاکتور لخته‌کننده خون مشخص می‌شود. طبقه‌بندی‌های مرحله‌بندی، مانند طبقه‌بندی Arnold-Hilgartner برای آرتروپاتی هموفیلی زانو، از نظر رادیولوژیک میزان تخریب مفصل زانو را با سینوویت (synovitis) مزمن زمینه‌ای منعکس می‌کند. مدیریت روند این بیماری بسیار عارضه‌دار شامل اقدامات پیشگیرانه فشرده، و انجام سینووکتومی (synovectomy) با کمک دارو یا با کمک رادیوایزوتوپ در مراحل اولیه است. با این حال، شکست درمان غیر-جراحی در افراد مبتلا به پیشرفت آرتروپاتی مزمن اغلب در پیش گرفتن مدیریت جراحی را، شامل سینوکتومی، دبریدمان مفصل، آرترودز (arthrodesis)، و آرتروپلاستی (arthroplasty) لازم می‌کند که بستگی دارد به نوع مفصل و گستره آسیب. تا به امروز، مدیریت افراد مبتلا به آرتروپاتی مزمن خفیف تا متوسط ناشی از هموفیلی بحث‌برانگیز است؛ هیچ درمان استاندارد توافق شده‌ای در این زمینه وجود ندارد. بنابراین، مزایا و معایب مدیریت غیر-جراحی و جراحی آرتروپاتی مزمن خفیف تا متوسط در افراد مبتلا به هموفیلی نیاز به مرور سیستماتیک دارد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) انجام جراحی برای آرتروپاتی مزمن خفیف تا متوسط در افراد مبتلا به هموفیلی A یا B.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های هموگلوبینوپاتی‌های گروه فیبروز سیستیک و اختلالات ژنتیکی در کاکرین، CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ CINAHL، و دو پایگاه ثبت کارآزمایی را تا آگوست 2022 جست‌وجو کردیم. هم‌چنین مجلات مرتبط و کتاب‌های چکیده مقالات کنفرانس را به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs)و شبه-RCT‌ها که مداخلات جراحی و غیر-جراحی را برای هر مفصل مبتلا به آرتروپاتی مزمن در افراد مبتلا به هموفیلی، که حداقل 12 سال سن داشتند، مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

نویسندگان مرور هیچ کارآزمایی را برای گنجاندن در این مرور شناسایی نکردند.

نتایج اصلی: 

نویسندگان مرور هیچ کارآزمایی را برای گنجاندن در این مرور شناسایی نکردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information