توقف تغذیه برای پیشگیری از بروز انتروکولیت نکروزان مرتبط با ترانسفیوژن در نوزادان نارس

سوال مطالعه مروری

آیا در نوزادان نارس، توقف تغذیه در حول‌وحوش زمان ترانسفیوژن گلبول‌های قرمز خون متراکم منجر به کاهش خطر پیشرفت انتروکولیت نکروزان (necrotising enterocolitis; NEC) یا مرگ می‌شود؟

پیشینه

NEC یک بیماری التهابی جدی روده است که با نرخ بالای عوارض و مرگ‌ومیر در نوزادان نارس همراه است. به خوبی مشخص شده که شیوه‌های خاص تغذیه بر احتمال ابتلای یک نوزاد به NEC تاثیر دارد و شواهد نشان می‌دهند که ترانسفیوژن‌های گلبول‌های قرمز متراکم، که اغلب در طول بستری نوزاد پره‌ترم در بخش مراقبت‌های ویژه مورد نیاز است، ممکن است در توسعه این بیماری نقش داشته باشد. در حال حاضر، اثرات تغذیه نوزاد در طول ترانسفیوژن گلبول قرمز و پیشرفت NEC پس از آن نامشخص است، و تفاوت‌های قابل‌توجهی در طبابت وجود دارد.

ویژگی‌های مطالعه

از طریق جست‌وجوها در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی تا نوامبر 2018، نویسندگان مرور هفت مطالعه را پیدا کردند که اثرات توقف تغذیه را در طول ترانسفیوژن‌های خون مورد بررسی قرار داده بودند. از این هفت مورد، یک مطالعه از نوع مشاهده‌ای غیرتصادفی‌سازی شده، چهار مطالعه در حال انجام و یک مطالعه با هیچ نتیجه در دسترسی به اتمام رسیده بود. فقط یک مطالعه شامل 22 نوزاد نارس واجد شرایط برای ورود به این مرور بود.

نتایج کلیدی

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده شواهد محدودی را در مورد اثرات شیوه‌های تغذیه در طول انتقال خون و پیشرفت NEC ارائه کرده‌اند. فقط یک کارآزمایی کوچک در تجزیه‌و‌تحلیل گنجانده شد، و این کارآزمایی هیچ موردی را از NEC مرتبط با ترانسفیوژن در تغذیه روده‌ای یا گروه‌های تغذیه نشده گزارش نکرد.

کیفیت شواهد

با توجه به کیفیت بسیار پایین شواهد بر اساس رتبه‌بندی درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE)، داده‌ها برای هر گونه نتیجه‌گیری معنی‌دار کافی نبودند. کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده بزرگ برای پاسخ به سوال مرور مورد نیاز هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد به دست آمده از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده برای نشان دادن اینکه آیا توقف تغذیه روی بروز NEC متعاقب یا مرگ تاثیری دارند یا خیر، کافی نیستند. RCTs بزرگ و با توان کافی برای پرداختن به این مسئله مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

شیوه‌های تغذیه در حول‌وحوش زمان ترانسفیوژن گلبول‌های قرمز خون متراکم، در پیشرفت بعدی انتروکولیت نکروزان (necrotising enterocolitis; NEC) در نوزادان نارس دخیل بوده‌اند. به‌طور مشخصی، پیشنهاد شده که توقف تغذیه در حول‌وحوش زمان ترانسفیوژن ممکن است خطر NEC متعاقب را کاهش دهد. تعیین این موضوع که توقف تغذیه در حول‌وحوش زمان ترانسفیوژن خطر NEC متعاقب و مورتالیتی مرتبط را کاهش می‌دهد، اهمیت زیادی دارد.

اهداف: 

• ارزیابی مزایا و خطرات توقف تغذیه در مقایسه با مدیریت ادامه تغذیه قبل، حین و پس از ترانسفیوژن خون در نوزادان نارس

• ارزیابی اثرات توقف تغذیه در مقابل ادامه دادن به تغذیه در زیرگروه‌هایی از نوزادان زیر: نوزادانی با دوره‌های مختلف بارداری؛ نوزادان مبتلا به کم‌خونی علامت‌دار و بدون علامت؛ نوزادانی که برنامه‌های مختلف تغذیه‌ای دریافت می‌کنند؛ انواع غذا؛ و روش‌های ارائه تغذیه؛نوزادانی که محصولات مختلف خونی دریافت کرده‌اند، در حجم‌های مختلف خون، از طریق مسیرهای مختلف انتقال؛ و کسانی که ترانسفیوژن خون را با و بدون مداخلات مانند استفاده از دیورتیک‌ها دریافت کرده‌اند.

• تعیین اثربخشی و ایمنی توقف تغذیه در حول‌وحوش زمان انتقال خون در کاهش خطر ابتلا به انتروکولیت نکروزان (NEC) متعاقب آن در نوزادان نارس

روش‌های جست‌وجو: 

ما استراتژی استاندارد جست‌وجوی گروه نوزادی در کاکرین را برای جست‌وجو درپایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ 2018، شماره 11)، در کتابخانه کاکرین، MEDLINE (1966 تا 14 نوامبر 2018)، Embase (1980 تا 14 نوامبر 2018)، و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL؛ 1982 تا 14 نوامبر 2018) به کار گرفتیم. ما همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، خلاصه مقالات کنفرانس، و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (RCTs) و خوشه‌ای - RCTs و شبه - RCTs جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه تصادفی‌سازی شده و کنترل شده که به مقایسه توقف تغذیه در مقابل ادامه آن در حول‌وحوش زمان انتقال خون در نوزادان نارس پرداخته بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را انتخاب کرده، کیفیت کارآزمایی را بررسی کرده و داده‌ها را مطالعات وارد شده استخراج کردند.

نتایج اصلی: 

جست‌وجو هفت مطالعه را نشان داد که اثرات توقف تغذیه را در طول انتقال خون مورد بررسی قرار داده بودند. با این حال، فقط یک مطالعه شامل 22 نوزاد نارس برای ورود به این مرور واجد شرایط بود. این RCT در معرض خطر پائین سوگیری (bias) انتخاب و خطر بالای سوگیری عملکرد قرار داشت، زیرا پرسنل نسبت به تخصیص مطالعه کورسازی نشده بودند. هدف اولیه از این کارآزمایی بررسی تغییرات در جریان خون مزانتریک بود، و هیچ موردی از NEC در نوزادان واردشده به کارآزمایی گزارش نشد. ما نتوانستیم از این مطالعه تکی هیچ نتیجه‌گیری داشته باشیم. درجه‌بندی کلی درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای کیفیت شواهد بسیار پایین بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information