دوزهای بالایی از داروهای مخدر (اپیوئید) برای مدیریت درد مزمن غیر-سرطانی

این ترجمه منقضی شده است. برای دیدن آخرین نسخه انگلیسی این مرور این‌جا کلیک کنید.

نکته آخر

شواهد با کیفیت بالا وجود ندارد که نشان دهد دوزهای بالای اوپیوئیدها زمانی که این داروها در بزرگسالان برای درمان درد مزمنی که علت آن سرطان نیست استفاده می‌شوند، چقدر خوب عمل می‌کنند، یا چه عوارض جانبی دارند. کارآزمایی‌ها معمولا از دوزهایی پائین‌تر از برش (cut-off) ما استفاده کردند؛ ما باید بدانیم که داروهای اوپیوئیدی با دوزهای بالا در این وضعیت چگونه به خوبی عمل می‌کنند، و چه عوارض جانبی ممکن است داشته باشند.

پیشینه

اوپیوئیدها نوعی داروی درد مرتبط با مورفین (morphine) هستند. هدف این بررسی اجمالی، خلاصه کردن دانش حاصل از مرورها و بررسی‌های اجمالی کاکرین مربوط به داروهای مخدر (اپیوئید) است. ما به داروهای اوپیوئیدی علاقمند بودیم که در دوزهای بالا (معادل 200 میلی‌گرم مورفین در روز یا بیشتر)، برای تسکین درد در بزرگسالان مبتلا به درد مزمنی که علت آن سرطان نبود، مورد استفاده قرار گرفتند. می‌خواستیم بدانیم که داروهای اوپیوئیدی با دوز بالا در این وضعیت چقدر خوب عمل می‌کنند، و چه عوارض جانبی ممکن است داشته باشند.

نتایج کلیدی

علیرغم جست‌وجوی سیستماتیک در اپریل 2017، ما هیچ اطلاعاتی درباره این موضوع نیافتیم. مطالعات مربوط به اوپیوئیدها به ندرت مصرف دوزهای بالا را گزارش کردند، در صورت گزارش نیز اطلاعات جداگانه‌ای برای شرکت‌کنندگانی که از دوز بالای اوپیوئیدها استفاده کردند، ارائه ندادند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای شواهد با کیفیت بالا در مورد اینکه چگونه اوپیوئیدها با دوز بالا برای مدیریت درد مزمن غیر-سرطانی در بزرگسالان، و بروز و شدت حوادث جانبی خوب عمل می‌کنند، با فقدان شدید روبه‌رو هستیم. هیچ توافق مبتنی بر شواهد در مورد استفاده از اوپیوئیدهای با دوز بالا، یعنی معادل 200 میلی‌گرم مورفین یا بیشتر در روز، در عمل بالینی به دست نیامد. کارآزمایی‌ها معمولا از دوزهایی پائین‌تر از برش (cut-off) ما استفاده کردند؛ ما باید اثربخشی و آسیب دوزهای بالاتر را، که اغلب در عمل بالینی استفاده می‌شوند، بدانیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

درد مزمن به طور معمول به عنوان دردی توصیف می‌شود که در اغلب روزها به مدت حداقل سه ماه وجود دارد. درد مزمن غیر-سرطانی (chronic non-cancer pain; CNCP) هر گونه درد مزمنی است که علت آن بدخیمی نیست. درد مزمن غیر-سرطانی در بزرگسالان یک مسئله بالینی شایع و پیچیده است که به طور معمول از اوپیوئیدها برای کنترل درد استفاده می‌شود. نگرانی‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد در مورد اثربخشی استفاده از دوزهای بالای اوپیوئیدها برای درد مزمن غیر-سرطانی شواهدی وجود ندارد و ممکن است خطر حوادث جانبی را افزایش دهند.

اهداف: 

توصیف شواهد به دست آمده از مرورهای کاکرین و یک بررسی اجمالی (overview) در مورد اثربخشی و ایمنی اوپیوئیدها با دوز بالا (در اینجا معادل 200 میلی‌گرم مورفین (morphine یا بیشتر در روز تعریف شد) برای درد مزمن غیر-سرطانی.

روش‌ها: 

ما مرورها و بررسی‌های اجمالی کاکرین را از طریق جست‌وجوی بانک اطلاعاتی مرورهای نظام‌مند کاکرین (کتابخانه کاکرین) شناسایی کردیم. تاریخ آخرین جست‌وجو 18 اپریل 2017 بود. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را ارزیابی کردند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به هر عامل اوپیوئیدی را در دوز بالا که به مدت دو هفته یا بیشتر برای درمان درد مزمن غیر-سرطانی در بزرگسالان استفاده شدند، برنامه‌ریزی کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مرور یا بررسی اجمالی که معیارهای ورود را داشته باشند، شناسایی نکردیم. مرورهای حذف شده به طور عمده منعکس کننده دوزهای پائین یا دوزهای عیارسنجی شده‌ای بودند که در آن تمام دوزها به عنوان یک گروه واحد تجزیه‌وتحلیل شدند؛ امکان استخراج هیچ داده‌ای برای دوز بالا به تنهایی وجود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.