استفاده از مکمل آمینواسیدهای دارای زنجیره جانبی در بهبود تغذیه نوزادان ترم و پره‌ترم

سوال مطالعه مروری

آیا مصرف مکمل‌های آمینواسیدهای دارای زنجیره جانبی (branched-chain amino acid; BCAA) باعث بهبود رشد و تکامل فیزیکی و نورولوژیکی و سایر پیامدهای سلامت در نوزادان ترم و پره‌ترم می‌شود؟

پیشینه

اگرچه لئوسین (leucine)، ایزولوسین (isoleucine) و والین (valine) - گروهی از اسیدهای آمینه ضروری - نقش مهمی در تغذیه نوزادان دارند، دوزهای بهینه آن‌ها هم‌چنان ناشناخته باقی مانده است. نوزادان معمولا BCAAها را از شیر مادر و شیر خشک دریافت می‌کنند، اما نوزادانی که به دلیل مشکلات مختلف از جمله زایمان زودرس، آسفیکسی (کمبود اکسیژن) و عفونت‌ها در بیمارستان‌ها تحت درمان قرار می‌گیرند، ممکن است BCAAها را از طریق محلول‌های تزریقی دریافت کنند. مصرف کمتر از حد مطلوب BCAAها می‌تواند ناشی از مکیدن ضعیف و اینفیوژن درمانی نامناسب نیز باشد، که ممکن است منجر به رشد ضعیف و اختلال نورولوژیکی (عصبی) شود. بنابراین، سعی کردیم که نشان دهیم مصرف مکمل BCAA می‌تواند پیامدهای سلامت را در نوزادان ترم و پره‌ترم بهبود بخشد یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه

ما هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده واجد شرایطی را پیدا نکردیم که تاثیر مصرف مکمل BCAA را روی نوزادان ترم و پره‌ترم ارزیابی کرده باشد. شواهد تا آگوست 2019 به‌روز است.

نتایج کلیدی و نتیجه‌گیری‌ها

این مرور قادر به نشان دادن تاثیر مصرف مکمل BCAA بر رشد جسمانی و تکامل عصبی در نوزادان ترم و پره‌ترم نیست. انجام مطالعات بیشتری مورد نیاز است زیرا این ارزیابی در حوزه نوزادان بسیار مهم است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ داده‌ای را از کارآزمایی برای حمایت یا منتفی دانستن این ایده که مکمل‌یاری با BCAA بر رشد جسمانی و تکامل عصبی و پیامدهای دیگر نوزادان ترم و پره‌ترم تاثیر دارد یا خیر، پیدا نکردیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آمینواسیدهای دارای زنجیره جانبی (branched-chain amino acid; BCAA) نقش حیاتی در تغذیه نوزادان دارند. مکمل‌یاری مطلوب و بهینه با BCAA ممکن است ذخیره‌سازی مواد مغذی را در نوزادان بهبود بخشد، و منجر به بهبود رشد جسمانی و تکامل عصبی و پیامدهای دیگر شود.

اهداف: 

تعیین تاثیر مکمل‌یاری با BCAA بر رشد جسمانی و تکامل عصبی در نوزادان ترم و پره‌ترم. ما قصد داریم مقایسه‌های زیر را انجام دهیم: تغذیه تزریقی با و بدون مکمل‌یاری با BCAA؛ مکمل‌یاری روده‌ای BCAA در برابر عدم استفاده از مکمل BCAA؛ و هر نوع مکمل‌یاری شامل روده‌ای، تزریقی و هر دو در برابر عدم استفاده از مکمل.

بررسی اثربخشی مصرف مکمل در دوزهای مختلف ارزیابی شده در کارآزمایی‌های واجد شرایط.

روش‌های جست‌وجو: 

با استفاده از راهبردهای استاندارد جست‌وجوی گروه نوزادان در کاکرین جست‌وجوهای جامعی را انجام دادیم: پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 6؛ 2016)؛ MEDLINE؛ Embase؛ و CINAHL (تا جولای 2016). جست‌وجوی انجام شده را در CENTRAL (شماره 8؛ 2019)؛ MEDLINE؛ Embase و CINAHL (تا آگوست 2019) به‌روز کردیم. هم‌چنین پایگاه‌‎های ثبت کارآزمایی‎‌های بالینی و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما قصد داشتیم کارآزمایی‌های خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده و شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده و مجزایی را وارد کنیم که به مقایسه مکمل‌یاری با BCAA در برابر دارونما (placebo) یا عدم استفاده از مکمل در نوزادان ترم و پره‌ترم پرداختند. کارآزمایی‌هایی را که فقط به‌صورت چکیده مقاله ارائه شده و کارآزمایی‏‌های متقاطع (cross-over) را از مرور خارج کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم واجد شرایط بودن تمام مطالعات بالقوه شناسایی شده را از طریق راهبرد جست‌وجو ارزیابی کردند. در نظر داشتیم با استفاده از فرم استاندارد استخراج داده‌ها که به صورت پایلوت (pilot) تست شد، داده‌ها را استخراج کنیم و خطر سوگیری (bias) مطالعات وارد شده را با روش‌های توصیف شده در کتابچه راهنمای کاکرین برای مرورهای سیستماتیک مداخلات ارزیابی کنیم. ما به دنبال تجزیه‌وتحلیل اثرات درمان و گزارش تخمین اثرگذاری آن‌ها طبق داده‌های دو حالتی یا پیوسته با 95% فواصل اطمینان بودیم. هدف ما، تجزیه‌وتحلیل زیرگروه برای بررسی ناهمگونی بود، و اینکه در جایی که امکان‌ داشت، تجزیه‌و‌تحلیل حساسیت را انجام دهیم. هر جایی که اقتضا می‌کرد، برای ترکیب داده‌ها از متاآنالیز اثر ثابت استفاده کردیم. برای ارزیابی کیفیت شواهد از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) استفاده شد.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه بالقوه واجد شرایطی را که مطابق با معیارهای ورود به این مرور باشد، شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information