مکمل‌یاری روی در درمان سرخک در کودکان

سوال مطالعه مروری

تاثیر مکمل‌یاری روی در درمان کودکان مبتلا به سرخک چیست؟

پیشینه

طی دهه گذشته، عفونت سرخک در سراسر جهان کاهش یافته، اما هنوز شیوع‌های گسترده، به‌ویژه در کشورهای با سطح درآمد پائین، وجود دارد. روی یکی از ریز-مغذی‌های ضروری برای عملکرد مطلوب سیستم ایمنی است. کمبود روی در کودکان کشورهای با سطح درآمد پائین و متوسط شایع است. بنابراین مهم است که نقش بالقوه مکمل‌یاری روی در کنترل نشانه‌های عفونت سرخک در کودکان بررسی شود.

هدف ما بررسی انتقادی شواهد موجود از مطالعات منتشر شده در مورد تاثیر مکمل‌یاری روی در درمان سرخک در کودکان بود.

تاریخ جست‌وجو

تا تاریخ 03 فوریه 2017 به جست‌وجوی شواهد پرداختیم. این یک نسخه به‌روز از مروری است که برای اولین بار در سال 2015 منتشر شد. هیچ مطالعه جدیدی را برای به‌روز کردن آن وارد نکرده‌ایم.

ویژگی‌های مطالعه

یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده کوچک (شامل 85 کودک) را یافتیم که مکمل روی را در برابر دارونما (placebo) برای کودکان مبتلا به سرخک و پنومونی مقایسه کرده بود. هر 85 کودک مراقبت‌های حمایتی و ویتامین A دریافت کرده بودند، این مطالعه در هند انجام شده و توسط صندوق سلامت کودکان ایالات متحده و Nestlé Foundation حمایت مالی شده بود.

نتایج کلیدی

مطالعه وارد شده کوچک بود و داده‌های کافی را برای تعیین این‌که روی در مقایسه با دارونما بر میزان مرگ‌و‌میر تاثیری خواهد داشت یا خیر، فراهم نمی‌کرد. اگرچه هیچ عوارض جانبی گزارش نشده بود، شواهد کافی برای نتیجه‌گیری در مورد استفاده از مکمل‌های روی برای بهبود نشانه‌های سرخک در کودکان وجود ندارد. برای روشن شدن هر گونه مزایا یا آسیب‌های این درمان پژوهش بیشتری لازم است.

کیفیت شواهد

کیفیت شواهد را بسیار پائین ارزیابی کردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

با توجه به کیفیت بسیار پائین شواهد در دسترس، نمی‌توانیم هیچ نتیجه‌گیری قطعی از این مرور در مورد تاثیرات مکمل‌یاری روی بر پیامدهای بالینی کودکان مبتلا به سرخک داشته باشیم. شواهد کافی برای تایید یا رد تاثیر مکمل‌یاری روی در کودکان مبتلا به سرخک وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

با وجود افزایش پوشش واکسیناسیون، سرخک هم‌چنان یکی از دلایل مهم موربیدیتی و مورتالیتی کودکان در جهان است. روی (zinc) نقش مهمی در حفظ عملکرد طبیعی ایمونولوژیک بدن ایفا می‌کند، بنابراین مکمل‌هایی که برای کودکان مبتلا به کمبود روی تجویز می‌شوند، در دسترس بودن روی را افزایش داده و می‌تواند باعث کاهش موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از سرخک شود. این یک نسخه به‌روز از مروری است که برای اولین بار در سال 2015 منتشر شد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مکمل‌یاری روی در کاهش موربیدیتی و مورتالیتی در کودکان مبتلا به سرخک.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL (در 03 فوریه 2017، شماره 2)؛ MEDLINE (از 1946 تا 03 فوریه 2017)؛ Embase (از 1974 تا 03 فوریه 2017)؛ CINAHL (از 1981 تا 03 فوریه 2017)؛ LILACS (از 1982 تا 03 فوریه 2017)؛ Web of Science (از 1985تا 03 فوریه 2017) و BIOSIS Previews (از 1985 تا 27 جون 2014) را جست‌وجو کردیم. هم‌چنین در تاریخ 03 فوریه 2017، سایت ClinicalTrials.gov، پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی استرالیایی نیوزلند و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (WHO) را برای شناسایی مطالعات منتشر نشده و در حال انجام جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و شبه-RCTهایی که به بررسی تاثیرات روی در کاهش موربیدیتی و مورتالیتی کودکان مبتلا به سرخک پرداخته بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، مطالعات را برای ورود ارزیابی و دا‌ده‌های پیامدی را استخراج کردند، جزئیات مداخلات و سایر ویژگی‌های مطالعه را با استفاده از یک فرم استخراج اطلاعات استاندارد انجام دادند. خطر نسبی (RR) و نسبت خطر (HR) را به عنوان شاخص تاثیر با 95% فواصل اطمینان (CI) مورد استفاده قرار دادیم. فقط یک مطالعه را در مرور وارد کردیم و متاآنالیز را انجام ندادیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه جدیدی را برای افزودن در این نسخه به‌روز شناسایی نکردیم. یک RCT معیارهای ورود را داشت. این مطالعه در هند انجام شده بود و شامل 85 کودک مبتلا به سرخک و پنومونی بود. این کارآزمایی نشانگر عدم تفاوت معنی‌دار در میزان مرگ‌و‌میر کودکان مبتلا به سرخک و پنومونی بود که مکمل‌های روی یا دارونما (placebo) دریافت کرده بودند (RR: 0.34؛ 95% CI؛ 0.01 تا 8.14). در زمان عدم وجود تب بین کودکان دریافت کننده مکمل‌های روی و افرادی که این مکمل‌ها را دریافت نکرده بودند، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (HR: 1.08؛ 95% CI؛ 0.67 تا 1.74). هیچ عوارض جانبی مرتبط با درمان در هر دو گروه گزارش نشد. کیفیت کلی شواهد را بسیار پائین ارزیابی کردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information