مداخلات ارائه‌شده توسط تلفن همراه برای حمایت از استفاده مراجعین از روش‌های پیشگیری از بارداری

روش‌های پیشگیری از بارداری - روش‌ها یا وسایلی که برای پیشگیری از بارداری استفاده می‌شوند - مزایای قابل‌توجهی برای سلامت زنان و کودکان دارند. با وجود این مزایا، در سال 2014 حدود 225 میلیون زن به صورت تخمینی در کشورهای در حال توسعه، علیرغم اینکه می‌خواستند از بارداری اجتناب کنند، از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری استفاده نکردند. گسترش استفاده از تلفن همراه در سال‌های اخیر منجر به افزایش علاقه به ارائه مراقبت سلامت از طریق تلفن همراه و پتانسیل ارائه پشتیبانی در هر جایی که فرد در آن قرار دارد، هر زمان که نیاز باشد، و دسترسی به جمعیت‌هایی با دسترسی محدود به خدمات شده است. نشان داده شده که مداخلات مبتنی بر تلفن همراه در دیگر زمینه‌های سلامت موثر هستند، اما هنوز در زمینه پیشگیری از بارداری مطالعه نشده‌اند.

در سال 2014، جست‌وجوهای کامپیوتری را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده‌ای انجام دادیم که مداخلات مبتنی بر تلفن همراه را برای افزایش استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری ارزیابی ‌کردند. پنج کارآزمایی را یافتیم. سه کارآزمایی از پیام‌های متنی برای حمایت از زنان در ادامه استفاده از یک روش خاص پیشگیری از بارداری استفاده کردند. هدف دو کارآزمایی، بهبود جذب و استفاده مداوم از روش‌های پیشگیری از بارداری بود - یکی با صدا و دیگری با پیام متنی. مرور ما شواهد محدودی را حاکی از اینکه مداخلات ارائه‌شده توسط تلفن همراه استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری را بهبود می‌بخشد، ارائه می‌دهد. یک کارآزمایی در ایالات متحده آمریکا گزارش داد که زنان به احتمال زیاد به مصرف قرص‌های ضد-بارداری پس از مداخله‌ای که شامل طیف وسیعی از پیام‌های متنی آموزشی است، ادامه می‌دهند. یک کارآزمایی در کامبوج افزایش استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری را در چهار ماه پس از سقط جنین پس از دریافت یک مداخله شامل پیام‌های صوتی و پشتیبانی مشاور تلفنی گزارش کرد. کارآزمایی دیگری در ایالات متحده آمریکا بهبود حضور افراد را برای دریافت اولین تزریق داروهای ضد-بارداری، اما نه تزریق‌های بعدی، پس از مداخله‌ای که شامل یادآورها و پیام‌های متنی خود-مدیریتی سالم بود، گزارش کرد. در یک کارآزمایی کوچک در ایالات متحده آمریکا، یادآورهای پیام متنی ساده برای مصرف قرص‌های ضد-بارداری، تعداد قرص‌های فراموش‌شده را کاهش نداد. هیچ تفاوتی در میزان استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری میان مصرف‌کنندگان ایزوترتینوئین (isotretinoin) (دارویی که برای درمان آکنه استفاده می‌شود) پس از مداخله‌ای که اطلاعات سلامت را از طریق پیام متنی و پست به آنها ارائه ‌کرد، گزارش نشد.

به عنوان نتیجه‌گیری، شواهد نشان می‌دهد که یک سری پیام‌های صوتی و پشتیبانی مشاور می‌تواند میزان استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری را میان زنانی که به دنبال خدمات سقط جنین هستند و نمی‌خواهند دوباره باردار شوند در زمان کنونی بهبود بخشد، و داده‌ها نشان می‌دهند که پیام‌های متنی آموزشی روزانه می‌توانند میزان استفاده مداوم از قرص‌های ضد-بارداری را بهبود بخشند. با این حال، هزینه و اثربخشی طولانی-مدت این مداخلات ناشناخته باقی مانده است. انجام کارآزمایی‌های بیشتر و با کیفیت خوب مورد نیاز است تا اثربخشی مداخلات ارائه‌شده را توسط تلفن همراه برای افزایش استفاده از پیشگیری از بارداری مشخص کند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مرور ما شواهد محدودی را ارائه می‌دهد حاکی از اینکه مداخلات ارائه‌شده توسط تلفن همراه می‌توانند میزان استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری را بهبود بخشند. در حالی که شواهد نشان می‌دهد یک سری از پیام‌های صوتی تعاملی و پشتیبانی مشاور می‌تواند میزان استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری را پس از سقط جنین بهبود بخشد، و ترکیبی از پیام‌های متنی آموزشی روزانه یک-طرفه و تعاملی می‌تواند پایبندی به OC را بهبود بخشد، هزینه-اثربخشی و تاثیرات طولانی-مدت این مداخلات ناشناخته مانده است. انجام کارآزمایی‌های بیشتر و با کیفیت بالا مورد نیاز است تا تاثیرات مداخلات ارائه‌شده را توسط تلفن همراه برای بهبود میزان استفاده از پیشگیری از بارداری مشخص کند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پیشگیری از بارداری مزایای قابل‌توجهی برای سلامت زنان و کودکان دارد، با این حال تخمین زده می‌شود که در سال 2014 حدود 225 میلیون زن به استفاده از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری نیاز داشتند. نشان داده شده که مداخلات ارائه‌شده از طریق تلفن همراه در دیگر حوزه‌های سلامت موثر هستند، اما تاثیرات آنها بر استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری تاکنون اثبات نشده است.

اهداف: 

هدف از این مرور، ارزیابی تاثیر مداخلات مبتنی بر تلفن همراه بر بهبود استفاده از داروهای پیشگیری از بارداری بود.

روش‌های جست‌وجو: 

به دنبال کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) بودیم که مداخلات ارائه‌شده را به مشتری از طریق تلفن همراه برای بهبود استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری با مراقبت‌های استاندارد یا مداخلات دیگر مقایسه کردند. بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ Global Health؛ PsycINFO؛ POPLINE؛ Africa-Wide Information و منابع علمی سلامت آمریکای لاتین و کارائیب (LILACS) را از ژانویه 1993 تا اکتبر 2014؛ هم‌چنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی، منابع آنلاین mHealth و چکیده مقالات کنفرانس‌های کلیدی را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده در مورد مداخلات مبتنی بر تلفن همراه برای بهبود هر نوع استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری میان کاربران یا کاربران بالقوه روش‌های پیشگیری از بارداری. معیارهای پیامد شامل استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری، اقدامات پایبندی به درمان، بارداری و سقط جنین بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم عناوین و چکیده‌های مطالعاتی را که با استفاده از راهبرد جست‌وجو بازیابی شدند، غربالگری کرده و داده‌ها را از مطالعات وارد شده استخراج کردند. برای پیامدهای دو-حالتی، خطر نسبی (RR) منتل-هنزل (Mantel-Haenszel) و برای پیامدهای پیوسته، تفاوت میانگین (MD) را همراه با 95% فواصل اطمینان (CIs) آنها محاسبه کردیم. وجود تفاوت در مداخلات و معیارهای پیامد به ما اجازه انجام متاآنالیز را نداد.

نتایج اصلی: 

پنج RCT معیارهای ورود ما را داشتند. سه کارآزمایی با هدف بهبود پایبندی به یک روش خاص پیشگیری از بارداری میان کاربران فعلی یا جدید پیشگیری از بارداری با مقایسه مداخلات پیام متنی خودکار در برابر مراقبت استاندارد انجام شدند. دو کارآزمایی با هدف بهبود استفاده و پایبندی به درمان، اما نه محدود به یک روش، هم میان کاربران و هم غیر-کاربران پیشگیری از بارداری انجام شدند. هیچ یک از کارآزمایی‌ها در تمام زمینه‌های ارزیابی شده در معرض خطر پائین سوگیری (bias) قرار نداشت.

یک کارآزمایی در ایالات متحده آمریکا گزارش کرد که در شش ماه پس از مداخله‌ای که شامل طیف وسیعی از پیام‌های متنی یک‌-طرفه و تعاملی بود، ادامه استفاده از داروهای پیشگیری از بارداری خوراکی (oral contraceptive; OC) بهبود یافت (RR: 1.19؛ 95% CI؛ 1.05 تا 1.35). یک کارآزمایی در کامبوج افزایش استفاده از روش پیشگیری از بارداری موثر را در چهار ماه پس از سقط جنین پس از دریافت مداخله‌ای شامل پیام‌های صوتی تعاملی خودکار و پشتیبانی مشاور تلفنی گزارش کرد که خود شرکت‌کنندگان آن را گزارش کردند (RR: 1.39؛ 95% CI؛ 1.17 تا 1.66).

یک کارآزمایی امکان‌سنجی در ایالات متحده آمریکا، میانگین تعداد روزهای کمتری را بین حضور برنامه‌ریزی شده و کامل برای اولین قرار ملاقات‌های Depo-Provera، اما نه برای قرارهای بعدی، با استفاده از رکورد سوابق مراجعه به کلینیک پس از مداخله‌ای شامل یادآورها و پیام‌های متنی خود-مدیریتی سالم گزارش داد (تفاوت میانگین (MD): 8.60- روز؛ 95% CI؛ 16.74- تا 0.46-). یادآورهای پیام متنی ساده OC هیچ تاثیری بر تعداد قرص‌های فراموش شده نداشت، این مورد با پایش الکترونیکی دارو در یک کارآزمایی کوچک در ایالات متحده آمریکا ارزیابی شد (MD؛ 0.5 قرص فراموش‌شده؛ 95% CI؛ 1.08- تا 2.08). به هیچ تاثیری بر استفاده خود-گزارشی از روش‌های پیشگیری از بارداری میان مصرف‌کنندگان ایزوترتینوئین (isotretinoin) پس از مداخله‌ای که اطلاعات سلامت را از طریق دو پیام متنی یک-طرفه و پست ارائه کرد، اشاره نشد (RR: 1.26؛ 95% CI؛ 0.84 تا 1.89). یک کارآزمایی عوارض جانبی بالقوه مداخله را ارزیابی کرد و هیچ شواهدی مبنی بر تصادفات رانندگی جاده‌ای یا آزار خانگی گزارش نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information