Upotreba mobilnih telefona kao poticaj za korištenje kontracepcije

Cilj sustavnog pregleda

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je utvrditi može li upotreba mobilnih telefona povećati korištenje kontracepcije.

Ključne poruke

Upotreba mobilnih telefona pokazuje pozitivan učinak na prihvaćanje kontracepcije i na njeno kontinuirano korištenje.

Interaktivne poruke učinkovitije su od jednosmjernih tekstualnih poruka u svrhu povećanog korištenja kontracepcije.

Dokazu su umjerene razine pouzdanosti.

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Poruke glede zdravlja ili upotreba mobilnih telefona pokazali su se korisnima u poboljšanju zdravlja i ponašanja, no nije poznato utječe li takva vrsta komunikacije putem mobilnih telefona na pitanja povezana s reproduktivnim zdravljem, kao što je upotreba kontracepcije.

Prevencija neželjene trudnoće značajno utječe na zdravlje žena i djece. Unatoč dobrobitima kontracepcije, značajan broj žena u svijetu ju i dalje ne koristi iako žele izbjeći trudnoću.

Ubrzano korištenje tehnologije i mobilnih uređaja u posljednjim godinama dovelo je do povećanog interesa za pružanje zdravstvene skrbi putem mobilnih telefona. Na taj način pruža se izravna pomoć osobi, neovisno o tome gdje se nalazi, te se dopire i do populacije s ograničenim pristupom određenim uslugama.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

U bazi podataka iz područja biomedicine pretražena su istraživanja koja su ispitivala upotrebu mobilnih telefona i njihov utjecaj na korištenje kontracepcije. Pronađeno je 23 istraživanja koja uključuju 12 793 žena i koja su provedena u 11 zemalja s višim (11 istraživanja) i nižim (12 istraživanja) dohotkom. U navedenim istraživanjima uspoređivala se standardna skrb s upotrebom mobilnih telefona u svrhu korištenja kontracepcije. Usporedio se učinak različitih metoda korištenja mobilnih alata, poput jednosmjernih tekstualnih podsjetnika, interaktivnih poruka (koje su zahtijevale odgovor klijenta), glasovnih poruka ili mobilnih aplikacija.

Što smo pronašli?

Iako su rezultati istraživanja raznoliki, grupiranjem rezultata se ustanovilo da upotreba mobilnih telefona ima pozitivan učinak na povećano korištenje kontracepcije.

Glede ishoda neželjene trudnoće, nije bilo značajnih razlika između skupina koje su se koristile mobilnim telefonima i onih koji nisu.

Korištenje interaktivnih alata mobilnih telefona pokazalo se učinkovitijim u svrhu poticanja upotrebe kontracepcije u odnosu na jednosmjerne metode. Međutim, nedostaju dokazi o sigurnosti ili o negativnim posljedicama upotrebe mobilnih telefona u svrhu povećanog korištenja kontracepcije.

Potrebna su daljnja istraživanja koja bi ujedno mogla imati značajan utjecaj na pouzdanost navedenih rezultata.

Što ovi rezultati znače?

Pokazalo se da je upotreba mobilnih telefona korisna u svrhu poticanja korištenja kontracepcije. Međutim, ograničenja kvalitete pronađenih dokaza otežavaju donošenje čvrstih zaključaka. Potrebno je više kvalitetnih istraživanja o upotrebi mobilnih telefona te poruka povezanim sa zdravljem i kontracepciji.

Datum pretraživanja dokaza

Ovaj sustavni pregled obnovljena je inačica ranije objavljenog Cochraneovog sustavnog pregleda. U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do kolovoza 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Klaudia Kamenar. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information