درمان با ضدانعقاد برای آمبولی ریوی ساب‌سگمنتال

پیشینه

آمبولی ریوی (PE) حاد یک علت شایع مرگ است که در سال، مسوول 50 هزار تا 200 هزار مورد مرگ‌ومیر به شمار می‌رود. این وضعیت سومین علت شایع مرگ‌ومیر را میان بیماری‌های قلبی عروقی، پس از بیماری عروق کرونر و سکته مغزی، تشکیل می‌دهد. ظهور آنژیوگرافی ریوی مولتی-دتکتور توموگرافیک کامپیوتری (CTPA) با به تصویر کشیدن شریان‌های ریوی محیطی، و افزایش میزان تشخیص آن، به ارزیابی بهتر آمبولی ریوی انجامیده است. در نتیجه موارد بیشتری از PEهای محیطی، از جمله PE ساب‌سگمنتال (SSPE) ایزوله و PE تصادفی، شناسایی شده‌اند. این دو وضعیت معمولا در بیمارانی با علائم اندک یا بدون علائم کلاسیک PE مانند سرفه (از جمله سرفه خونی)، درد قفسه سینه یا درد بالای کمر، تنگی نفس حاد، یا نارسایی عمومی یا اختصاصی گردش خون که ماهیت قلبی یا محیطی داشته باشند، مشخص می‌شوند. با این حال، در بیماران مبتلا به اختلال قلبی و ریوی، علائم کلاسیک PE را می‌توان با SSPEهای ایزوله پیدا کرد. SSPE تصادفی، معمولا با تصویربرداری تشخیصی که به دلایل دیگری انجام می‌شود (به عنوان مثال توموگرافی کامپیوتری (CT) روتین برای مرحله‌بندی سرطان در بیماران انکولوژی)، در بیماران بدون علامت، به‌طور تصادفی دیده می‌شود. بیماران مبتلا به SSPE ایزوله یا PE تصادفی ممکن است در مقایسه با کسانی که با PEهای پروگزیمال دارند، تظاهرات بالینی خوش‌خیم‌تری داشته باشند. با این حال، اهمیت بالینی و پیش‌آگهی در این بیماران باید مورد مطالعه قرار گیرد تا ارزیابی شود که درمان ضدانعقادي مورد نیاز است یا خیر.

سوال مطالعه مروری

اثربخشی و ایمنی درمان ضدانعقادی در مقابل کنترل، در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی ساب‌سگمنتال (SSPE) یا SSPE تصادفی چیست؟

ویژگی‌های مطالعه

ما هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود را داشته باشند.

نتایج کلیدی

هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (تا 26 نوامبر 2019) در مورد اثربخشی و ایمنی درمان ضدانعقادي در مقابل کنترل در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی ساب‌سگمنتال (SSPE) ایزوله یا SSPE تصادفی وجود ندارد. ما نمی‌توانیم هیچ گونه نتیجه‌گیری داشته باشیم. انجام تحقیقاتی با روش اجرای خوب قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در بالین مورد نیاز هستند.

کیفیت شواهد

بررسی کیفیت روش‌شناسی در غیاب مطالعات واجد شرایط برای گنجاندن در مرور، امکان‌پذیر نیست.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده برای ارزیابی اثربخشی و ایمنی درمان ضدانعقادی در مقابل کنترل در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی ساب‌سگمنتال (SSPE) ایزوله یا SSPE تصادفی وجود ندارد. انجام تحقیقاتی با روش اجرای خوب قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در بالین مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آمبولی ریوی (PE) حاد یک علت شایع مرگ است که در سال، مسوول 50 هزار تا 200 هزار مورد مرگ‌ومیر به شمار می‌رود. این وضعیت سومین علت شایع مرگ‌ومیر را میان بیماری‌های قلبی عروقی، پس از بیماری عروق کرونر و سکته مغزی، تشکیل می‌دهد. ظهور آنژیوگرافی ریوی مولتی-دتکتور توموگرافیک کامپیوتری (CTPA) با به تصویر کشیدن شریان‌های ریوی محیطی، و افزایش میزان تشخیص آن، به ارزیابی بهتر آمبولی ریوی انجامیده است. در نتیجه موارد بیشتری از PEهای محیطی، از جمله PE ساب‌سگمنتال (SSPE) ایزوله و PE تصادفی، شناسایی شده‌اند. این دو شرایط معمولا در بیمارانی با علایم اندک یا هیچ علامتی از تظاهرات کلاسیک PE مانند هموپتزی یا درد پلورتیک، دیس‌پنه حاد یا کلاپس گردش خون دیده می‌شوند. با این حال، در بیماران با ذخیره کاهش یافته قلبی‌ریوی، علائم کلاسیک PE را می‌توان با SSPEهای ایزوله پیدا کرد. SSPE تصادفی، معمولا با تصویربرداری تشخیصی که به دلایل دیگر انجام می‌شود (به عنوان مثال توموگرافی کامپیوتری (CT) روتین برای مرحله‌بندی سرطان در بیماران انکولوژی)، در بیماران بدون علامت، به‌طور تصادفی دیده می‌شود. به طور مرسوم، همه PEها به شیوه‌ای مشابه، مستقل از محل آنها یا تعداد و اندازه ترومبوز، با داروهای ضدانعقاد تحت درمان قرار می‌گیرند. پیشنهاد شده که بسیاری از بیماران مبتلا به SSPE ممکن است بدون آنکه منفعتی از درمان ببرند، تحت درمان قرار گیرند، و با استفاده احتمالا غیرضروری از ضدانعقادها، دچار عوارض جانبی شوند. بیماران مبتلا به SSPE ایزوله یا PE تصادفی ممکن است در مقایسه با کسانی که با PEهای پروگزیمال دارند، تظاهرات بالینی خوش‌خیم‌تری داشته باشند. با این حال، اهمیت بالینی و پیش‌آگهی در این بیماران باید مورد مطالعه قرار گیرد تا ارزیابی شود که درمان ضدانعقادي مورد نیاز است یا خیر. این دومین به‌روزرسانی از یک مرور سیستماتیک کاکرین است که در سال 2014 منتشر شد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی درمان ضدانعقادی در مقابل کنترل، در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی ساب‌سگمنتال (SSPE) ایزوله یا SSPE تصادفی.

روش‌های جست‌وجو: 

متخصص اطلاعات گروه عروق در کاکرین به جست‌وجو در پایگاه ثبت تخصصی گروه عروق در کاکرین، بانک‌های اطلاعاتی CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ CINAHL و AMED و پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های ClinicalTrials.gov تا تاریخ 26 نوامبر 2019 پرداخت. ما همچنین بررسی منابع را برای شناسایی مطالعات اضافی انجام دادیم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده را از درمان ضدانعقادی در مقابل کنترل در بیماران مبتلا به SSPE یا SSPE تصادفی وارد کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور برای اطمینان از ارزیابی قابل اعتماد، تمام استنادهای شناسایی شده را بررسی کردند. اگر مطالعات مربوطه شناسایی می‎‌شدند، ما از دو نویسنده مرور می‌خواستیم تا به‌طور مستقل استخراج داده‌ها و ارزیابی کیفیت روش‌شناسی کارآزمایی‌های شناسایی شده را با استفاده از معیارهای توصیه شده در کتابچه راهنمای کاکرین برای مرورهای سیستماتیک مداخلات انجام دهند.

نتایج اصلی: 

ما هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود را داشته باشند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information