دستگاه‌های قرنیه مصنوعی در مقابل قرنیه اهدا شده از انسان برای افرادی که تحت پیوند مکرر قرنیه قرار می‌گیرند

هدف از این مطالعه مروری چیست؟
هدف از این مرور کاکرین، مقایسه اثربخشی و ایمنی دستگاه‌های قرنیه مصنوعی در مقابل قرنیه اهدا شده (از انسان) برای افرادی بود که حداقل یک شکست پیوند قرنیه از فرد اهدا کننده داشته‌اند.

پیام‌های کلیدی
مدیریت بهینه برای افرادی که پیوند قرنیه آنها از فرد اهدا کننده شکست خورده، نامشخص است.

چه چیزی در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفت؟
چندین نوع پیوند قرنیه وجود دارد. نوع پیوند با میزان برداشته شده و جایگزین شده از قرنیه تعریف می‌شود. برداشتن و جایگزین کردن کامل تمام قرنیه به عنوان کراتوپلاستی نافذ (PK) با ضخامت کامل شناخته می‌شود. برداشتن بخشی از قرنیه با جایگزینی همان قسمت از یک اهدا كننده انسان، مبتنی بر قسمت‌های پیوند شده است (به عنوان مثال کراتوپلاستی اندوتلیال به پیوند لایه‌های داخلی یا اندوتلیال قرنیه اشاره دارد). پیوند قرنیه یکی از موفق‌ترین پیوندها است. با این حال، گاهی اوقات شکست می‌خورد و بافت اهدا شده کدر می‌شود. دستورالعمل‌های فعلی در مورد اینکه چه تعداد پیوند قرنیه اهدا شده را می‌توان در چشمی انجام داد که در آن پیوند قرنیه اهدا شده قبلی شکست خورده، توصیه‌ای ندارند.

پیوند قرنیه با یک قرنیه اهدا شده یا یک قرنیه مصنوعی (که به عنوان یک کراتوپروتز (keratoprosthesis) شناخته می‌شود) شامل برداشتن قرنیه کدر و جایگزینی آن با یک قرنیه روشن یا دستگاه قرنیه است. برخی از نمونه‌های کراتوپروتز (KPro) عبارتند از Boston KPro (انواع I و II)؛ AlphaCor؛ osteo-odonto-keratoprosthesis و Fyodorov-Zuev KPro.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟
ما در این مرور هیچ کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده یا کارآزمایی بالینی کنترل شده‌ای را پیدا نکردیم. شواهدی با کیفیت بالا برای راهنمایی جراحان و بیماران در مورد بهترین روش درمانی برای استفاده پس از شکست پیوند اهدا شده از انسان وجود ندارد. بنابراین انجام یک کارآزمایی که به مقایسه استفاده از قرنیه‌های مصنوعی در مقابل اهدا شده از انسان پس از شکست PK بپردازد، ضروری است.

این مرور تا چه زمانی به‌روز‌رسانی شده‌ است؟
ما برای یافتن مطالعات منتشر شده تا 4 نوامبر 2019 به جست‌وجو پرداختیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مدیریت بهینه برای افرادی که پیوند معمول قرنیه آنها شکست خورده، نامشخص است. در حال حاضر، در برخی مراکز، دستگاه‌های قرنیه مصنوعی به‌طور معمول پس از فقط یک بار شکست پیوند توصیه می‌شوند، در حالی که در مراکز دیگر، پس از شکست‌های متعدد پیوند توصیه شده یا اصلا مد نظر قرار نمی‌گیرند. تا به امروز، هیچ کارآزمایی کنترل شده‌ای وجود ندارد که به مقایسه پیامدهای بینایی و عوارض دستگاه‌های قرنیه مصنوعی (بخصوص Boston type 1 keratoprosthesis که رایج‌ترین دستگاه قرنیه مصنوعی کاشت شده است) با پیوند مجدد قرنیه اهدا شده، به منظور راهنمایی جراحان و بیماران آنها، پرداخته باشد. انجام چنین کارآزمایی‌ای ضروری است و مزیت قابل توجهی را برای جمعیت روبه‌افزایشی از افراد مبتلا به ناتوانی بینایی ناشی از کدر شدن قرنیه، که بیشتر آنها هنوز در مراحل مولد زندگی خود به سر می‌برند، به همراه دارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

به افرادی که یک یا چند شکست در کراتوپلاستی نافذ با ضخامت کامل داشته‌اند، ممکن است تکرار جراحی قرنیه با استفاده از یک قرنیه مصنوعی یا اهدا شده توصیه شود. یک قرنیه مصنوعی یا پروستتیک به عنوان یک کراتوپروتز (keratoprosthesis) شناخته می‌شود. پیوند قرنیه از اهدا کننده انسانی و پیوند قرنیه مصنوعی هر دو شامل برداشتن قرنیه مشکل‌دار و مات فرد گیرنده (یا قرنیه‌ای که پیوند آن قبلا شکست خورده) و جایگزینی آن با قرنیه اهدا شده یا قرنیه پروستتیک دیگر است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی قرنیه‌های مصنوعی در مقابل قرنیه‌های اهدا شده از انسان در افرادی که یک یا چند شکست پیوند قرنیه از اهدا کننده انسانی داشته‌اند.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (که شامل پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه چشم و بینایی در کاکرین بود) (شماره 11؛ 2019)، Ovid MEDLINE؛ Ovid Embase؛ منابع علمی سلامت آمریکای لاتین و کارائیب (LILACS)؛ ClinicalTrials.gov؛ و پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت (WHO) را جست‌وجو کردیم. ما هیچ محدودیتی را از نظر تاریخ یا زبان در جست‌وجوی الکترونیکی کارآزمایی‌ها اعمال نکردیم. ما بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی را در 4 نوامبر 2019 جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم گزارش‌های به دست آمده را از جست‌وجوهای الکترونیکی برای شناسایی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده یا کارآزمایی بالینی کنترل شده ارزیابی کردند. هرگونه اختلاف نظری از طریق بحث یا مشورت حل‌وفصل شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین استفاده کردیم. برای اهداف بحث، ما یافته‌های به دست آمده را از مقالات سری موارد (case series) مقایسه‌ای مرتبط، خلاصه کردیم. ما هیچ گونه سنتز داده‌ای را انجام ندادیم.

نتایج اصلی: 

ما هیچ موردی را از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده یا کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده نیافتیم که به مقایسه قرنیه مصنوعی با قرنیه اهدا شده از انسان برای تکرار پیوندهای قرنیه پرداخته باشند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information