جراحی برش تحت-نرم‌شامه‌ای (subpial transection) در مدیریت درمانی صرع

پیشینه

نزدیک به 30% از بیماران مبتلا به صرع، علی‌رغم مصرف چندین داروی ضد-صرع (antiepileptic drugs; AEDs) هم‌چنان دچار تشنج می‌شوند. این‌گونه بیماران، مبتلا به صرع مقاوم یا کنترل نشده در نظر گرفته می‌شوند، که می‌تواند به‌طور مستقیم بر عملکرد ذهنی و وضعیت اجتماعی کودکان تاثیر بگذارد. این وضعیت موربیدیتی و مورتالیتی قابل توجهی ایجاد کرده و بر کیفیت زندگی فرد تاثیر می‌گذارد. درمان جراحی برای برخی از افراد مبتلا به صرع مقاوم مزیتی به همراه داشته است.

برش تحت-نرم‌شامه‌ای چند-گانه (multiple subpial transection; MST) یک تکنیک جراحی است که به وسیله آن، بدون انجام رزکسیون، ارتباط‌های کانون‌های صرعی به‌طور نسبی قطع می‌شود. MST یکی از اعمال جراحی است که می‌تواند برای افراد مبتلا به صرع مقاوم به دارو انجام شود، برای کسانی که به دلیل خطر بالای نواقص نورولوژیکی، منطقه ایجاد کننده صرع (اپی‌لپتوژنیک یا epileptogenic zone) نمی‌تواند برداشته شود.

هدف مطالعه مروری

در این مرور، برنامه‌ریزی کردیم تا مزایا و عوارض جانبی برش تحت-نرم‌شامه‌ای چند-گانه را در افراد مبتلا به صرع مقاوم ارزیابی کنیم.

نتایج

ما هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را نیافتیم که برش تحت-نرم‌شامه‌ای را در مقابل درمان دارویی ضد-صرع یا انواع دیگر جراحی صرع مقایسه کرده باشد.

نتیجه‌گیری‌ها

شواهد کافی وجود ندارد که بدانیم برش تحت-نرم‌شامه‌ای اثربخش یا ایمن است؛ انجام مطالعات بیشتری مورد نیاز هستند. شواهد تا آگوست 2018 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ‌گونه شواهدی را برای حمایت یا رد استفاده از جراحی برش تحت-نرم‌شامه‌ای برای درمان بیماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو نیافتیم. برای هدایت عملکرد بالینی، به انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با طراحی خوب نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نزدیک به 30% از بیماران مبتلا به صرع، علی‌رغم استفاده از چندین داروی مختلف ضد-صرع (antiepileptic drugs; AEDs)، باز هم دچار تشنج می‌شوند. این بیماران به عنوان صرع مقاوم، یا کنترل نشده در نظر گرفته می‌شوند. تعریف جهانی واحدی برای صرع کنترل نشده یا مقاوم به دارو وجود ندارد اما برای اهداف این مرور، تشنج‌هایی را مقاوم به دارو در نظر می‌گیریم که حداقل به دو رژیم درمانی AEDها پاسخ نداده باشند. متخصصان بر این عقیده هستند که مداخله زودهنگام جراحی می‌تواند از بروز تشنج‌ها در سنین پائین‌تر پیشگیری کند که به‌نوبه‌خود وضعیت ذهنی و اجتماعی کودکان را بهبود ‌می‌بخشد. روش‌های جراحی زیادی برای درمان صرع مقاوم وجود دارد؛ یکی از این پروسیجرها تحت-عنوان برش تحت-نرم‌شامه‌ای (subpial transection) شناخته می‌شود.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات برش تحت-نرم‌شامه‌ای برای درمان تشنج‌های با شروع فوکال (کانونی) و تشنج‌های جنرالیزه تونیک-کلونیک در کودکان و بزرگسالان.

روش‌های جست‌وجو: 

برای آخرین به‌روزرسانی، بانک‌های اطلاعاتی زیر را در 7 آگوست 2018 جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت مطالعات کاکرین (CRS Web) که دربرگیرنده پایگاه ثبت تخصصی گروه صرع در کاکرین و پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE (Ovid؛ از 1946 تا 06 آگوست 2018)؛ ClinicalTrials.gov و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (ICTRP) است. ما هیچ محدودیت زبانی را اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

تمامی مطالعات تصادفی‌سازی و شبه-تصادفی‌سازی شده و گروه-موازی، چه کور شده و چه کور نشده، را در نظر گرفتیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور (BK و SR) به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌های شناسایی شده را در این جست‌وجو غربالگری کردند. همان دو نویسنده مستقلا به ارزیابی کیفیت روش‌شناسی مطالعات پرداختند. اگر مطالعات را برای ورود شناسایی کرده بودیم، یک نویسنده مرور داده‌ها را استخراج و دیگری داده‌ها را تایید می‌کرد.

نتایج اصلی: 

ما هیچ مطالعه مرتبطی را پیدا نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information