Subpijalna transekcija kao kirurški zahvat za liječenje epilepsije

Dosadašnje spoznaje

Gotovo 30% pacijenata s epilepsijom i dalje trpi napadaje unatoč konzumaciji nekoliko lijekova protiv epilepsije. Za takve se pacijente kaže da imaju refraktornu ili epilepsiju otpornu na liječenje, koja ima izravan utjecaj na razvoj intelektualnih funkcija i društveni status kod djece. Ona uzrokuje popriličan pobol i smrtnost te može imati velik utjecaj na kvalitetu života. Nekim osobama koje pate od refraktorne epilepsije može pomoći kirurški zahvat.

Multipla subpijalna transekcija (engl. multiple subpial transection, MST) je kirurška tehnika koja se koristi kako bi se djelomično prekinule veze s fokusom epilepsije bez resekcije. MST je vrsta zahvata koji se izvodi na pacijentima s refraktornom epilepsijom kod kojih se ne može napraviti resekcija zbog visokog rizika od neuroloških oštećenja.

Cilj istraživanja

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda literature bio je istražiti prednosti i nedostatke multiple subpijalne transekcije u osoba s refraktornom epilepsijom.

Rezultati

Nismo pronašli nijedno randomizirano kontrolirano istraživanje koje uspoređuje učinke subpijalne transekcije s antiepileptičkim lijekovima ili nekom drugom vrstom kirurškog zahvata.

Zaključci

Nema dovoljno dokaza koji bi potvrdili da je subpijalna transekcija učinkovita ili sigurna. Potrebna su dodatna istraživanja. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do kolovoza 2018.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Ramljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information