مقایسه تکنیک چرخه فعال تنفسی (ACBT) با دیگر روش‌های درمان پاکسازی راه هوایی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک

سوال مطالعه مروری

تاثیرات تکنیک چرخه فعال تنفسی (ACBT) در مقایسه با دیگر روش‌های پاکسازی راه هوایی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک چیست؟

پیشینه

عفونت‌های مزمن در فیبروز سیستیک شایع بوده و عفونت‌های مکرر می‌توانند باعث آسیب و بیماری ریه شوند. افراد مبتلا به فیبروز سیستیک از درمان‌های پاکسازی راه هوایی برای پاکسازی مخاط و بهبود عملکرد ریه استفاده می‌کنند. تکنیک چرخه فعال تنفسی، ترکیبی است از سه روش تنفسی برای نرم و شفاف کردن موکوس. این یک نسخه به‌روز شده از مروری است که پیش از این منتشر شد.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا این تاریخ به‌روز است: 29 مارچ 2021.

ویژگی‌های مطالعه

در حالی که 22 مطالعه را در مورد مقایسه ACBT با دیگر درمان‌های پاکسازی راه هوایی در مرور وارد کردیم، فقط هشت مطالعه (259 شرکت‌کننده) داده‌هایی را گزارش کردند که توانستیم در تجزیه‌و‌تحلیل وارد کنیم. هر یک از هشت مطالعه تکنیک‌های مختلف را مقایسه کردند: ACBT با درناژ اتوژنیک، دستگاه‌های ایجاد نوسان در راه هوایی، دستگاه‌های فشرده‌سازی قفسه سینه با فرکانس بالا، فشار بازدمی مثبت، فیزیوتراپی مرسوم قفسه سینه و ACBT همراه با ورزش مقایسه شد. اکثر مطالعات یک روز به طول انجامیدند، اما دو مطالعه بین یک تا سه سال طول کشید. شرکت‌کنندگان در رده‌های سنی شش تا 63 سال قرار داشته و بیشتر آنها (59%) مرد بودند.

نتایج کلیدی

ما دریافتیم که ACBT در پیامدهایی مانند کیفیت زندگی، ترجیحات فرد بیمار، تحمل ورزش، عملکرد ریه، وزن خلط، اشباع اکسیژن، و تعداد حملات تشدید ریوی قابل مقایسه با دیگر درمان‌ها بود. ما نتوانستیم نشان دهیم که چه تکنیکی بهتر از دیگری بود. برای ارزیابی بهتر تاثیرات ACBT بر پیامدهای مهم از نظر افراد مبتلا به فیبروز سیستیک مانند کیفیت زندگی و ترجیحات شخصی، انجام مطالعات طولانی‌تری مورد نیاز است.

قطعیت شواهد

به شواهد اعتماد کمی داشته یا اصلا اعتماد نداریم و به نظر می‌رسد تحقیقات بیشتر به احتمال زیاد بر نتیجه‌گیری ما از این مرور برای هر یک از مداخلات تحلیل شده تاثیر می‌گذارد.

بسیاری از مطالعات جزئیات کافی را از روش‌های انجام خود ارائه ندادند که مشخص شود سوگیری‌هایی وجود دارد که ممکن است بر نتایج تاثیر بگذارند یا خیر. بسیاری از مطالعات گزارش ندادند که چگونه تصمیم گرفتند چه کسی چه درمانی را دریافت کند و چگونه مطمئن شدند افرادی که بیماران را در گروه‌های مختلف درمانی قرار دادند و کسانی که نتایج را ارزیابی کردند، نمی‌دانستند هر فرد در کدام گروه جای دارد. بیشتر مطالعات وارد شده دارای طراحی متقاطع بوده (که در آن افراد یک درمان را انجام داده و سپس وارد گروه درمانی دیگر می‌شوند)، و بسیاری از این مطالعات فاصله زمانی بین درمان‌های مختلف را گزارش نکردند. از آنجا که ممکن است اولین درمان بر نتایج درمان بعدی تاثیر بگذارد، فقط نتایج دوره درمان اول را وارد کردیم. بسیاری از مطالعات نتایج جداگانه‌ای را فقط برای اولین دوره درمان گزارش نکردند، بنابراین نتایج آنها را در مرور خود وارد نکردیم.

همه شرکت‌کنندگان می‌دانستند که در کدام گروه درمانی قرار دارند (نمی‌توان تکنیک‌های مختلف فیزیوتراپی را پنهان کرد). این موضوع می‌توانست بر نتایج برخی از پیامدهای گزارش‌شده توسط بیمار، مانند کیفیت زندگی، ترجیحات شخصی، یا تحمل ورزش تاثیر بگذارد، اما بعید است که بر نتایج عینی‌تر، مانند عملکرد ریه، تاثیر داشته باشد.

بیشتر مطالعات، کسانی را دنبال کردند که کمتر از یک ماه در مطالعه حضور داشتند، و این کار را برای اکثر شرکت‌کنندگان در کل دوره مطالعه انجام دادند. در دو مورد از سه مطالعه طولانی‌تر، بیش از 10% از بیماران از مطالعه خارج شدند. اگر افرادی که از ادامه مطالعه انصراف دادند، به‌طور مساوی در گروه‌های مختلف درمانی پراکنده نشوند، نتایج مطالعه می‌توانست تحت تاثیر قرار گرفته باشد.

بیش از نیمی از مطالعات بررسی کردند که شرکت‌کنندگان پایبند به درمان پاکسازی راه هوایی بودند که قرار بود استفاده کنند یا خیر. اکثر مطالعات تمام پیامدهای برنامه‌ریزی شده خود را گزارش کردند.

یافته‌های این مرور محدود بودند، زیرا بسیاری از مطالعات مقایسه‌های مشابهی را انجام ندادند؛ هم‌چنین، مطالعات طولانی‌مدت زیادی وجود نداشت و مطالعاتی را که وارد کردیم، داده‌های کافی را گزارش ندادند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کمی برای حمایت یا رد استفاده از ACBT نسبت به دیگر درمان‌های پاکسازی راه هوایی وجود دارد و ACBT در پیامدهایی مانند اولویت شرکت‌کنندگان، کیفیت زندگی، تحمل ورزش، عملکرد ریه، وزن خلط، اشباع اکسیژن، و تعداد تشدید ریوی قابل مقایسه با دیگر روش‌های درمانی است. برای ارزیابی دقیق‌تر تاثیر ACBT بر پیامدهای مهم در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک مانند کیفیت زندگی و اولویت، به مطالعات طولانی‌‌مدت‌تر نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

افراد مبتلا به فیبروز سیستیک (cystic fibrosis)، دچار عفونت‌های مزمن مجاری تنفسی ناشی از تشکیل موکوس درون ریه‌ها می‌شوند. عفونت‌های مکرر، اغلب باعث آسیب ریه و بیماری می‌شوند. هدف از درمان‌های پاکسازی راه هوایی، بهبود پاکسازی مخاط، افزایش تولید خلط، و بهبود عملکرد راه هوایی است. تکنیک چرخه فعال تنفسی (active cycle of breathing technique; ACBT) یک روش پاکسازی راه هوایی است که از چرخه‌ای از تکنیک‌ها برای نرم کردن ترشحات راه هوایی از جمله کنترل تنفس، تمرینات انبساط قفسه سینه، و تکنیک بازدم اجباری استفاده می‌کند. این یک نسخه به‌روز شده از مروری است که پیش از این منتشر شد.

اهداف: 

مقایسه اثربخشی بالینی ACBT با دیگر درمان‌های پاکسازی راه هوایی در CF.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه فیبروز سیستیک در کاکرین را جست‌وجو کردیم، که از جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و جست‌وجوی دستی در مجلات و کتاب‌های چکیده مقالات کنفرانس تشکیل شده بود. هم‌چنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی و فهرست منابع مقالات و مرورهای مرتبط را جست‌وجو کردیم.

تاریخ انجام آخرین جست‌وجو: 29 مارچ 2021.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات بالینی تصادفی‌سازی شده یا شبه-تصادفی‌سازی شده و کنترل‌شده را شامل مطالعات متقاطع (cross-over) وارد کردیم که به مقایسه ACBT با دیگر درمان‌های پاکسازی راه هوایی در CF پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم هر مقاله را غربالگری کرده، داده‌ها را خلاصه کرده، و خطر سوگیری (bias) هر مطالعه را ارزیابی کردند. از رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) برای ارزیابی اعتماد خود به شواهدی استفاده کردیم که کیفیت زندگی، اولویت شرکت‌کنندگان، عوارض جانبی، % پیش‌بینی‌شده حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه (FEV1)، % پیش‌بینی‌شده ظرفیت حیاتی اجباری (forced vital capacity; FVC)، وزن خلط، و تعداد حملات تشدید را بررسی کردند.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوی ما 99 مطالعه را شناسایی کرد، که 22 مورد (559 شرکت‌کننده) معیارهای ورود را داشتند. هشت مطالعه تصادفی‌سازی و کنترل شده (259 شرکت‌کننده) در آنالیز قرار گرفتند؛ پنج مورد طراحی متقاطع داشتند. تعداد 14 مطالعه باقی مانده، مطالعات متقاطع با ارائه گزارش‌های ناکافی برای ارزیابی کامل بودند. حجم نمونه مطالعه از هفت تا 65 شرکت‌کننده متغیر بود. سن شرکت‌کنندگان از شش تا 63 سال (میانگین سنی: 18.7 سال) متغیر بود. در 13 مطالعه، دوره پیگیری یک روز به طول انجامید. با این حال، دو مطالعه تصادفی‌سازی و کنترل شده طولانی‌مدت با دوره پیگیری یک تا سه سال وجود داشت. اکثر مطالعات در مورد آیتم‌های کلیدی کیفیت گزارشی ارائه نکردند، و بنابراین، از نظر تولید تصادفی توالی (random sequence generation)، پنهان‏‌سازی تخصیص (allocation concealment) و کورسازی فرد ارزیابی کننده پیامد، خطر سوگیری نامشخصی دارند. با توجه به ماهیت مداخله، هیچ یک از مطالعات شرکت‌کنندگان یا پرسنل اعمال کننده مداخلات را کورسازی نکرد. با این حال، اکثر مطالعات در مورد همه پیامدهای برنامه‌ریزی شده گزارش دادند، دوره پیگیری کافی داشتند، تبعیت از درمان را ارزیابی کرده، و از آنالیز قصد درمان (intention-to-treat) استفاده کردند.

مطالعات وارد شده به مقایسه ACBT با درناژ اتوژنیک، دستگاه‌های ایجاد نوسان در راه هوایی ( airway oscillating devices; AOD)، دستگاه‌های فشرده‌سازی قفسه سینه با فرکانس بالا، فیزیوتراپی مرسوم قفسه سینه (conventional chest physiotherapy; CCPT)، فشار بازدمی مثبت (positive expiratory pressure; PEP) و ورزش پرداختند. هیچ تفاوتی را در کیفیت زندگی بین ACBT و ماسک درمانی PEP؛ AOD، دیگر تکنیک‌های تنفسی، یا ورزش (شواهد با قطعیت بسیار پائین) پیدا نکردیم. هیچ تفاوتی در اولویت فردی بین ACBT و دیگر تکنیک‌های تنفسی وجود نداشت (شواهد با قطعیت بسیار پائین). یک مطالعه که ACBT را با ACBT به علاوه ورزش وضعیتی (postural exercise) مقایسه کرد، موردی را از وقوع مرگ‌ومیر و عوارض جانبی گزارش نکرد (شواهد با قطعیت بسیار پائین). هیچ تفاوتی را در عملکرد ریه (% پیش بینی شده حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه (FEV1 ) و % پیش بینی شده ظرفیت حیاتی اجباری (FVC))، اشباع اکسیژن یا خلط خارج شده بین ACBT و هر روش دیگر (شواهد با قطعیت بسیار پائین) مشاهده نکردیم. هیچ تفاوتی در تعداد حملات تشدید ریوی بین افرادی که از ACBT استفاده کردند یا CCPT (شواهد با قطعیت پائین) یا در مقایسه ACBT با ورزش (شواهد با قطعیت بسیار پائین) وجود نداشت، که تنها مقایسه‌ای برای گزارش این پیامد بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information