پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز در درمان افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‏‌شکل

سوال مطالعه مروری

ما شواهد موجود را در مورد میزان درمان قطعی و خطرات ناشی از پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز برای افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‏‌شکل مرور کردیم.

پیشینه

بیماری سلول داسی‏‌شکل یک اختلال ژنتیکی است که عمدتا با حضور گلبول‌های قرمز تغییر شکل یافته و داسی‌شکل شده در جریان خون مشخص می‌شود. این سلول‌ها بافت‌ها را از خون و اکسیژن محروم می‌کنند که نتیجه آن، حملات دردناک دوره‌ای و عود کننده است. عوارض آن شامل سندرم حاد قفسه سینه و سکته مغزی است. اگرچه بیماری سلول داسی‏‌شکل به اقدامات پیشگیرانه و حمایتی، مانند استفاده از آنتی‌بادی‌های پروفیلاکتیک و ترانسفیوژن دوره‌ای خون پاسخ می‌دهد، این موارد باعث درمان قطعی بیماری نمی‌شوند. استفاده از پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز (تشکیل دهنده خون)، شامل جایگزینی گلبول‌های قرمز تغییر شکل یافته خون و سلول‌های بنیادی آن با سلول‌های بنیادی گرفته شده از یک اهدا کننده سالم است که به تولید سلول‌های قرمز طبیعی خون بپردازند. این سلول‌های بنیادی را می‌توان از مغز استخوان یا خون (خون بند ناف یا خون محیطی) یک فرد سالم تهیه کرد. این یک به‌روزرسانی از مرور منتشر شده قبلی است.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا این تاریخ به‌روز هستند: 9 دسامبر 2019.

ویژگی‌های مطالعه

هیچ کارآزمایی‌ای برای ورود به این مطالعه مروری وجود ندارد. یک کارآزمایی در حال انجام است که ممکن است در آینده برای ورود واجد شرایط باشد.

نتایج کلیدی

در حال حاضر هیچ کارآزمایی‌ تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای برای ارزیابی مزایا و خطرات؛ مناسب‌ترین منبع سلول‌های بنیادی؛ یا واجد شرایط‌ ترین شرکت‏‌کنندگان (کسانی که عوارض شدید را دارند یا کسانی که دچار عوارض نشده‌اند) به منظور انجام این پروسیجر در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‏‌شکل جود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

گزارش‌های مربوط به استفاده از پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز که باعث بهبود و افزایش بقای بیماران شده و از علائم و عوارض مرتبط با بیماری سلول داسی‏‌شکل پیشگیری کند، در حال حاضر محدود به مطالعات مشاهده‌ای و دیگر مطالعات با قدرت آماری کمتر است. ما هیچ موردی را از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده واجد شرایط پیدا نکردیم که به ارزیابی سود یا خطر پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز پرداخته باشند. با این حال، یک کارآزمایی شبه-تصادفی‌سازی شده در حال انجام وجود دارد که پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز را با مراقبت استاندارد مقایسه می‌کند، بنابراین، این مرور سیستماتیک نیاز به انجام کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده چندمرکزی را نشان می‌دهد که مزایا و خطرات احتمالی پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز را در مقایسه با وضعیت داسی‌شکل بودن گلبول قرمز و شدت بیماری در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‏‌شکل بررسی کند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بیماری سلول داسی‏‌شکل نوعی اختلال ژنتیکی است که در اثر وجود نقص در گلبول‌های قرمز ناشی از هموگلوبین داسی‌شکل شده ایجاد می‌شود. مداخلات درمانی اصلی شامل اقدامات پیشگیرانه و حمایتی است. پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز با هدف جایگزینی سلول‌های معیوب و اجداد آنها (سلول‌های بنیادی خون‌ساز (یعنی تشکیل خون)) به منظور اصلاح این اختلال انجام می‌شود. این یک به‌روزرسانی از مرور منتشر شده قبلی است.

اهداف: 

تعیین اینکه پیوند سلول‌های بنیادی می‌تواند بقای بیماران را بهبود بخشد و از علائم و عوارض مرتبط با بیماری سلول داسی‏‌شکل جلوگیری کند یا خیر. بررسی خطرات پیوند سلول‌های بنیادی در برابر منفعت احتمالی بلندمدت آن برای مبتلایان به بیماری سلول داسی‏‌شکل.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه هموگلوبینوپاتی‌ها را در گروه فیبروز سیستیک و اختلالات ژنتیکی در کاکرین، متشکل از جست‌وجوهای الکترونیکی در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL) (به‌روزرسانی هر شماره جدید از کتابخانه کاکرین) و جست‌وجوهای سه ماهه در MEDLINE، بررسی کردیم. ما همچنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌ها را برای یافتن کارآزمایی‌های در حال انجام تا اپریل 2020 جست‌وجو کردیم.

تاریخ آخرین جست‌وجو در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه هموگلوبینوپاتی‌ها: 9 دسامبر 2019.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‏‌های شبه-تصادفی‏‌سازی‏ شده که هر روشی را از پیوند سلول‌های بنیادی با یکدیگر یا با هر مداخله پیشگیرانه یا حمایتی (به عنوان مثال ترانسفیوژن دوره‌ای خون، استفاده از هیدروکسی‌اوره، آنتی‌بیوتیک‌ها، مسکن‌های درد، اکسیژن مکمل) در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‏‌شکل، صرف نظر از نوع بیماری سلول داسی‏‌شکل، جنسیت و شرایط موجود، مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هیچ کارآزمایی‌ای واجد شرایط برای گنجاندن در مرور نبود.

نتایج اصلی: 

ما 12 کارآزمایی بالقوه واجد شرایط را در جست‌وجوهای خود شناسایی کردیم؛ ما 11 مورد از اینها را رد کردیم و کارآزمایی باقیمانده یک کارآزمایی در حال انجام است که ممکن است برای ورود به نسخه بعدی مرور، واجد شرایط باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information