واکسیناسیون آنفلوآنزا برای کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت که از افراد 60 ساله یا مسن‌تری که در موسسات مراقبت طولانی‌مدت زندگی می‌کنند، مراقبت می‌کنند

سوال مطالعه مروری
ما می‌خواستیم بدانیم که واکسیناسیون کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت (healthcare workers) در برابر آنفلوانزا از خطر ابتلای افراد مسن مقیم در موسسات مراقبت طولانی‌مدت (long-term care institutions; LTCIs) که بیماری را از کارکنان کسب می‌کنند، می‌کاهد یا خیر.

پیشینه
علائم و نشانه‌های آنفلوانزا شبیه دیگر بیماری‌های تنفسی است، بنابراین برای مطالعه، مهم است که اثبات تاثیرات واکسیناسیون آنفلوانزا بر تست‌های آزمایشگاهی مبتنی باشد که از اطمینان قابل قبولی برخوردارند و ما را مطمئن می‌کنند که افراد مقیم در LTCIها واقعا آنفلوانزا گرفته‌اند یا به بیماری تنفسی دیگری مبتلا شده‌اند.

ویژگی‌های مطالعه
شواهد ما تا اکتبر 2015 به‌روز است. در کل پنج مطالعه وارد مرور ما شدند، اما فقط از داده‌های سه کارآزمایی با 5896 فرد مقیم استفاده کردیم. در یک کارآزمایی، میانگین سن افراد 77 سال و 71% شرکت‌کنندگان را زنان تشکیل می‌دادند، در کارآزمایی دیگر، میانگین سنی افراد 82 سال و 70% شرکت‌کنندگان را زنان تشکیل می‌دادند و در آخرین کارآزمایی، میانگین سنی 86 سال و 77% شرکت‌کنندگان را زنان تشکیل می‌دادند. یک مطالعه توسط Greater Glasgow Health Board Care of the Elderly Unit و یک مطالعه توسط Wellcome Trust حمایت شده بودند و یکی از مطالعات حامی مالی نداشت.

نتایج کلیدی و کیفیت شواهد
خط روش تصادفی‌سازی که استفاده شده بود، در دو کارآزمایی در سطح پائین و در یک کارآزمایی نامشخص بود. در هر سه مطالعه پنهان‏‌سازی تخصیص و کورسازی نامشخص بود. در دو مطالعه داده‌های همه شرکت‌کنندگان وارد نشده‌ بود و این امر نتایج آنها را در معرض خطر بالای سوگیری قرار می‌داد. هر سه مطالعه پیامدها را کامل گزارش کرده بودند. اما در هر سه کارآزمایی، سوگیری عملکرد به علت واکسیناسیون ناقص کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت در مقابل آنفلوانزا در بازوهای مداخله وجود داشت. هیچ مطالعه‌ای حوادث جانبی را گزارش نکرد.

واکسیناسیون کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت در مقابل آنفلوآنزا که از افراد 60 ساله یا بالاتر ساکن در LTCIها مراقبت می‌کنند ممکن است تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر آنفلوآنزای اثبات شده در آزمایشگاه داشته باشد (شواهد با کیفیت پائین). واکسیناسیون HCW ممکن است تاثیر اندکی بر کاهش عفونت دستگاه تنفسی تحتانی داشته باشد (شواهد با کیفیت متوسط) اما تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر بستری شدن در بیمارستان دارد (شواهد با کیفیت پائین). مشخص نیست که برنامه‌های واکسیناسیون چه تاثیری بر مرگ‌ومیر بر اثر عفونت دستگاه تنفسی تحتانی (شواهد با کیفیت بسیار پائین) یا مرگ‌ومیر به هر علتی (شواهد با کیفیت بسیار پائین) دارد.

این مرور اطلاعاتی در مورد تاثیر دیگر مداخلاتی که همزمان با واکسیناسیون به کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت ارائه می‌شد، در اختیار قرار نمی‌داد (مثل شستن دست‌ها، ماسک‌های صورت، تشخیص زودهنگام آزمایشگاهی آنفلوانزا، قرنطینه، جلوگیری از پذیرش موارد جدید، استفاده از آنتی‌ویروس‌ها، درخواست سر کار نیامدن از کارکنانی که بیماری شبه-آنفلوانزا دارند). بنابراین کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با کیفیت بالا برای تست کردن تاثیر ترکیبی از این مداخلات لازم است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

یافته‌های ما در این مرور، شواهد قابل استنادی را برای نشان دادن مزیت برنامه‌های واکسیناسیون HCW برای پیامدهای خاص از جمله آنفلوآنزای اثبات شده توسط آزمایشگاه و عوارض آن (عفونت دستگاه تنفسی تحتانی، بستری شدن یا مرگ‌ومیر به علت عفونت) یا مورتالیتی به هر علتی در افراد 60 ساله و بالاتری که در موسسات مراقبتی زندگی می‌کنند، ارائه نداد. این مرور اطلاعاتی را درباره مداخلات همزمان با واکسیناسیون کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت به دست نیاورد: شستن دست‌ها، ماسک‌های صورت، تشخیص زودهنگام آنفلوانزای اثبات شده در آزمایشگاه، قرنطینه، اجتناب از مواجهه، آنتی‌ویروس‌ها و درخواست از کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت برای سرکار نیامدن در دوران ابتلا به آنفلوانزا یا شبه-آنفلوانزا (influenza-like illness; ILI). این مرور شواهد مستدلی در حمایت از تاثیر واکسیناسیون کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت در پیشگیری از آنفلوانزا در افراد 60 ساله یا بالاتر ساکن در LTCIها ارائه نکرد. بنابراین به RCTهای با کیفیت بالا برای جلوگیری از خطر سوگیری (bias) بالا در متدولوژی و نحوه انجام این مرور و برای تست کردن ترکیبی از این مداخلات نیاز داریم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

یک مرور سیستماتیک اعلام کرده که 3% از کارکنان بزرگسالی که واکسن آنفلوانزا دریافت کرده و 5% کسانی که واکسن دریافت نکرده بودند، در هر فصل به آنفلوانزای اثبات شده در آزمایشگاه مبتلا شده‌اند؛ در کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت (healthcare workers; HCWs) این میزان به این شکل است: به ترتیب 5% و 8%. از طرفی کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت می‌توانند آنفلوانزا را به دیگر بیماران انتقال دهند.

اهداف: 

هدف از این مرور شناسایی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و غیر-RCTهایی است که تاثیر واکسیناسیون کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت را بر بروز آنفلوانزا، پنومونی، مرگ‌ومیر بر اثر پنومونی و بستری در بیمارستان به علت بیماری‌های تنفسی در افراد 60 ساله یا بالاتری مطالعه می‌کنند که در موسسات مراقبت طولانی‌مدت (long-term care institutions; LTCIs) زندگی می‌کنند.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL (شماره 9؛ 2015)؛ MEDLINE (از 1966 تا هفته 3 اکتبر2015)؛ EMBASE (از 1974تا اکتبر 2015) و Web of Science (از 2006 تا اکتبر 2015) را جست‌وجو کردیم، اما خلاصه‌های بیولوژیک را فقط از 1969 تا مارچ 2013 و Citation Index-Expanded را از 1974 تا مارچ 2013 به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات موسسات در سال 2015 ارزیابی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و غیر-RCTهایی که در مورد واکسیناسیون کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت که از افراد 60 ساله و بالاتر در LTCIها مراقبت می‌کنند در برابر آنفلوانزا و شیوع آنفلوانزای اثبات شده در آزمایشگاه و عوارض آن (عفونت دستگاه تنفسی تحتانی یا بستری در بیمارستان یا مرگ‌ومیر به علت عفونت دستگاه تنفسی تحتانی) در افراد 60 ساله یا بالاتر مورد بررسی قرار گرفتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم استخراج داده‌ها و ارزیابی خطر سوگیری (bias) مطالعات را انجام دادند. تاثیرات بر پیامدهای دو-حالتی به صورت تفاوت‌های خطر (RDs) با 95% فواصل اطمینان (CIs) اندازه‌گیری شد. ما کیفیت شواهد را با درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

چهار RCT خوشه‌ای و یک مطالعه کوهورت (همگروهی) (12,742 = n) را در مورد واکسیناسیون آنفلوانزا برای HCWهایی که از افراد 60 ≥ در LTCIها مراقبت می‌کردند، شناسایی کردیم. چهار RCT خوشه‌ای (5896 مقیم) داده‌های مربوط به پیامد را که برای اهداف مرور‌مان مورد نیاز بود، ارائه می‌کردند. مطالعات از نظر جمعیت مطالعه، مداخله صورت گرفته و معیارهای پیامد قابل مقایسه بودند. در مطالعات گزارشی از حوادث جانبی ارائه نشده بود. منابع اصلی سوگیری در این مطالعات به ریزش نمونه (attrition)، عدم کورسازی، آلودگی گروه کنترل و نرخ پائین پوشش واکسیناسیون در بازوهای مداخله مربوط بود که باعث پائین آمدن کیفیت شواهد برای همه پیامدها به علت خطر سوگیری زیاد شده بود.

واکسیناسیون آنفلوانزا در HCWهای شاغل در خانه‌های مراقبت طولانی-مدت، ممکن است تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر بروز آنفلوانزای اثبات شده در آزمایشگاه، نسبت به کسانی که واکسینه نشده‌اند، داشته باشد (RD: 0؛ (95% CI؛ 0.03- تا 0.03)، دو مطالعه با 752 شرکت‌کننده، شواهد با کیفیت پائین). واکسیناسیون HCW احتمالا باعث کاهش عفونت دستگاه تنفسی تحتانی در افراد مقیم از 6% به 4% شد (RD: -0.02؛ (95% CI؛ 0.04- تا 0.01)، یک مطالعه با 3400 نفر؛ شواهد با کیفیت متوسط). برنامه‌های واکسیناسیون HCW ممکن است تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر تعداد کسانی که به خاطر مشکلات تنفسی بستری شدند، داشته باشد (RD: 0؛ (95% CI؛ 0.02- تا 0.02)، یک مطالعه با 1059 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین). ما تصمیم گرفتیم که داده‌های مربوط به مرگ‌ومیرهای ناشی از عفونت دستگاه تنفسی تحتانی (دو مطالعه با 4459 نفر) یا مرگ‌ومیر به هر علتی (چهار مطالعه با 8468 نفر) را دخالت ندهیم. جهت و اندازه تفاوت خطر بین مطالعات متفاوت بود. به دلیل شواهد با کیفیت بسیار پائین، ما نسبت به تاثیر واکسیناسیون براین پیامدها نامطمئن هستیم. تجزیه‌وتحلیل‌های تعدیل شده که در طراحی‌های خوشه‌ای به کار برده می‌شود، اساسا تفاوتی را با تجزیه‌و‌تحلیل تجمعی از داده‌های تعدیل نشده نشان نداد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information