Cijepljenje protiv gripe zdravstvenih radnika koji rade u domovima za starije osobe

Istraživačko pitanje
U ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitan je učinak cijepljenja zdravstvenog osoblja protiv gripe i smanjenje rizika gripe u starijih osoba u domovima za dugotrajnu njegu.

Dosadašnje spoznaje
Simptomi gripe su slični drugim bolestima dišnog trakta, te je u studijama koje ispituju učinak cjepiva protiv gripe važno potvrditi postojanje gripe visoko preciznim laboratorijskim pretragama kako bi se znalo da li pacijenti zaista boluju od gripe ili od neke druge dišne bolesti.

Obilježja studija
Dokazi se odnose na studije dostupne do listopada 2015. Ovim pregledom literature je obuhvaćeno 5 studija, ali su se za analizu mogli iskoristiti podaci iz 3 studije s 5896 štićenika domova. Prosječna dob u jednom istraživanju je bila 77 godina i 71% ispitanika su bile žene, drugom 82 godine i 70% su bile žene, a u trećoj 86 godina i 77% su bile žene. Potporu jednoj studiji je pružio Odbor za njegu starijih u širem području Glasgowa (engl. Greater Glasgow Health Board Care of the Elderly Unit), a Wellcome zaklada drugoj, dok za treću nije bilo podataka.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza
Metoda randomizacije je bila primjerena u dvije studije, a za treću nije bilo jasno. Za sve tri studije provedba slijepog pokusa je bila nejasna. Za dvije studije nije bilo moguće koristiti sve podatke, te su ti rezultati s velikim rizikom pristranosti. Sve tri studije su prikazale ishode u potpunosti. U sve tri studije je provedba bila pristrana budući da nisu svi zdravstveni djelatnici bili cijepljeni. Nuspojave nisu prikazane.

Cijepljenje protiv gripe u zdravstvenih djelatnika koji skrbe osobe od 60 godine i starije vjerojatno nema učinka ili je mali na laboratorijski dokazanu zarazu gripe (niska kvaliteta dokaza). Programi cijepljenja vjerojatno imaju mali učinak za infekcije donjih dišnih puteva (srednja kvaliteta dokaza), te mali ili nikakav učinak na hospitalizaciju (niska kvaliteta dokaza). Učinak programa cijepljenja na smrtnost od upale donjih dišnih puteva je nejasan (vrlo niska kvaliteta dokaza) ili smrtnost od drugih uzroka (vrlo niska kvaliteta dokaza).

Nisu nađeni podaci o drugim zahvatim povezanima s cijepljenjem zdravstvenih djelatnika (primjerice pranje ruku, maske, rano laboratorijsko dokazivanje gripe, karantena, izbjegavanje novih primitaka, neposredna primjena antivirusnih lijekova, isključivanje iz rada zdravstvenih djelatnika sa simptomima sličnima gripi). Potrebna su dodatna istraživanja visoke kvalitete koja bi uključila i ove aspekte.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information