شیر خشک در مقابل شیر مادر برای تغذیه نوزادان پره‌ترم یا با وزن کم هنگام تولد

سوال مطالعه مروری
آیا تغذیه نوزادان پره‌ترم یا کم‌وزن هنگام تولد با شیر خشک به جای شیر مادر، رشد و تکامل آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

پیشینه
شیر خشک‌های مصنوعی را می‌توان برای داشتن مقادیر بالاتری از مواد مغذی مهم از جمله پروتئین نسبت به شیر مادر دستکاری کرد اما هضم آنها برای نوزادان تازه متولد شده اغلب دشوار است. علاوه بر این، شیر خشک‌های مصنوعی حاوی آنتی‌بادی‌ها و دیگر مواد موجود در شیر مادر نیستند که از روده نابالغ نوزادان پره‌ترم یا کم‌وزن هنگام تولد محافظت می‌کنند و خطر ابتلای آنها را به عفونت و مشکلات شدید روده کاهش می‌دهند. اگر نوزادان پره‌ترم به جای شیر مادر (تغذیه مستقیم با شیر مادر یا شیر دوشیده شده مادر خود نوزاد) با شیر خشک‌ تغذیه ‌شوند، ممکن است خطر بروز این مشکلات افزایش یافته و اثر معکوسی بر رشد و تکامل آنها داشته باشند. با توجه به این نگرانی‌ها، هدف ما، مرور تمام شواهد به دست آمده از کارآزمایی‌های بالینی‌ای بود که به مقایسه شیر خشک در مقابل شیر مادر برای تغذیه نوزادان پره‌ترم یا با وزن کم هنگام تولد پرداختند.

ویژگی‌های مطالعه
در جست‌وجوهای انجام شده تا اکتبر 2018، ما هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده واجد شرایطی را نیافتیم.

نتایج کلیدی و نتیجه‌گیری‌ها
هیچ داده کارآزمایی برای پاسخ به این سوال وجود ندارد. از آنجایی که مرور دیگر کاکرین نشان داد تغذیه با شیر خشک در مقایسه با شیر مادر اهدا شده، خطر ابتلا را به مشکلات جدی روده‌ای در نوزادان پره‌ترم یا کم‌وزن هنگام تولد افزایش می‌دهد، بعید به نظر می‌رسد که خانواده‌ها و پزشکان اختصاص دادن نوزاد را برای دریافت شیر خشک به عنوان جایگزین شیر مادر، در صورت در دسترس بودن شیر مادر، بپذیرند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ کارآزمایی‌ای وجود ندارد که به بررسی شیر خشک در مقابل شیر مادر برای تغذیه نوزادان پره‌ترم یا کم‌وزن هنگام تولد پرداخته باشد. انجام چنین کارآزمایی‌هایی، به دلیل دشواری در تخصیص یک فرم جایگزین تغذیه برای نوزادی که مادرش مایل است نوزاد خود را با شیر خودش تغذیه کند، بعید به نظر می‌رسد. شیر مادر همچنان یک انتخاب پیش‌فرض در تغذیه انترال (روده‌ای) است چرا که مطالعات مشاهده‌ای، و متاآنالیزهای کارآزمایی‌ها که به مقایسه تغذیه با شیر خشک در مقابل شیر مادر اهدا کننده پرداخته‌اند، نشان می‌دهند که تغذیه با شیر مادر مزایای تغذیه‌ای و ایمنی مهمی را برای نوزادان پره‌ترم یا کم‌وزن هنگام تولد به همراه دارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

شیر خشک مصنوعی را می‌توان به نحوی دستکاری کرد که نسبت به شیر مادر حاوی مقادیر بالاتری از درشت‌مغذی‌ها باشد، اما شیر مادر مزایای تغذیه‌ای و ایمنی مهمی را برای نوزادان پره‌ترم یا با وزن کم هنگام تولد (LBW) به همراه دارد.

اهداف: 

تعیین تاثیر تغذیه نوزادان پره‌ترم یا LBW با شیر خشک در مقایسه با شیر مادر بر پیامدهای رشد‌ و تکامل.

روش‌های جست‌وجو: 

ما از استراتژی استاندارد گروه نوزادان در کاکرین برای جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 9، 2018)؛ و Ovid MEDLINE؛ Ovid Embase؛ Ovid Maternity & Infant Care Database؛ و CINAHL تا اکتبر 2018 استفاده کردیم. ما همچنین بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، مجموعه مقالات کنفرانس، و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌ یا شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده که به مقایسه تغذیه نوزادان پره‌ترم یا کم‌وزن هنگام تولد با شیر خشک در مقابل شیر مادر پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور قصد داشتند تا به‌طور مستقل از هم به ارزیابی واجد شرایط بودن کارآزمایی و خطر سوگیری (bias) پرداخته، و داده‌ها را استخراج کنند. ما برنامه‌ریزی کردیم تا اثرات درمان را، همانطور که در کارآزمایی‌های مجزا توصیف شدند، تجزیه‌وتحلیل کرده و خطرات نسبی و تفاوت‌های خطر را برای داده‌های دو حالتی، و تفاوت‌های میانگین را برای داده‌های پیوسته، با 95% فواصل اطمینان، گزارش کنیم. ما از یک مدل اثر ثابت در متاآنالیزها (meta-analyses) استفاده کرده و علل بالقوه ناهمگونی را در تجزیه‌و‌تحلیل‌های زیرگروه مورد بررسی قرار دادیم. برنامه‌ریزی ما، استفاده از رویکرد GRADE برای بررسی قطعیت شواهد بود.

نتایج اصلی: 

ما هیچ کارآزمایی واجد شرایطی را شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information