هیچ شواهدی وجود ندارد مبنی بر اینکه تاموکسیفن مزیتی برای بیماران مبتلا به عود سرطان تخمدان داشته باشد

سرطان تخمدان معمولا پیش از بروز نشانه‌ها گسترش می‌یابد. داروهای سیتوتوکسیک اغلب فقط تا حدی موثر هستند و باعث بروز عوارض جانبی شدیدی می‌شوند. اهداف اصلی درمان برای بیماری عودکننده، عبارت است از کنترل نشانه و افزایش طول عمر بیمار. هیچ داده‌ای از مطالعات RCT یا غیر-RCT به دست نیامد، بنابراین شواهدی در مورد موثر و بی‌خطر بودن تاموکسیفن به عنوان درمانی برای عود سرطان تخمدان وجود نداشت. مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهند که تاموکسیفن ممکن است به عنوان درمانی برای زنان مبتلا به سرطان تخمدان موثر باشد. اگرچه، کارآزمایی‌های غیر-مقایسه‌ای کنترل نشده روی بیماران مبتلا به عود سرطان تخمدان نشان داد که تاموکسیفن ممکن است تعداد اندکی از تومورها را کوچک یا پایدار کند، نیاز به انجام RCT یا مطالعات مقایسه‌ای غیر-تصادفی‌سازی شده با کیفیت خوب برای تعیین اثربخشی و ایمنی تاموکسیفن از نظر بقای کلی، پاسخ تومور، کنترل نشانه، کیفیت زندگی و عوارض جانبی در بیمار، وجود دارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما قادر به ارائه هیچ توصیه مبتنی بر شواهد نیستیم زیرا هیچ مطالعه مقایسه‌ای را برای ارزیابی اثربخشی تاموکسیفن در زنان مبتلا به عود سرطان تخمدان پیدا نکردیم. شواهد محدودی از مطالعات فاز 2 در مورد فعالیت ضد-توموری به دست آمد، اما حاوی هیچ اطلاعاتی در مورد تاثیر تاموکسیفن بر کنترل نشانه بیماری، QOL یا طولانی شدن عمر نبودند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تاموکسیفن داروی مهمی برای درمان سرطان پستان به حساب می‌آید. سلول‌های سرطانی تخمدان گیرنده‌هایی را برای هورمون‌ها از خود نشان می‌دهند و بنابراین ممکن است به تاموکسیفن نیز پاسخ دهند.

اهداف: 

از تاموکسیفن برای درمان سرطان پستان در زنانی استفاده می‌شود که تومورهای آنها گیرنده‌های استروژنی دارند. از آنجا که سرطان‌های تخمدان نیز اغلب گیرنده‌های استروژنی دارند، پیشنهاد شده که تاموکسیفن ممکن است برای آنها فوایدی داشته باشد. هدف از این مرور، ارزیابی اثرات تاموکسیفن در زنان مبتلا به عود سرطان تخمدان بود.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL)، شماره 1، 2009، پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سرطان زنان در کاکرین، MEDLINE از 2002 تا اپریل 2009، EMBASE از 2002 تا اپریل 2009 را جست‌وجو کردیم. همچنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی، چکیده مقالات مربوط به نشست‌های علمی، و فهرست منابع مقالات مروری را جست‌وجو کردیم و با متخصصین در این زمینه، همچنین کمپانی‌های دارویی تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات تصادفی‌سازی شده و غیر-تصادفی‌سازی شده از تاموکسیفن در زنان مبتلا به سرطان تخمدان که به شیمی‌‌درمانی مرسوم پاسخ نداده‌اند. فقط کارآزمایی‌هایی وارد شدند که شامل 10 بیمار یا بیشتر بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی این موضوع پرداختند که مطالعات بالقوه مرتبط، معیارهای ورود را داشتند یا خیر. هیچ کارآزمایی‌ای یافت نشد، و بنابراین هیچ داده‌ای مورد تجزیه‌وتحلیل قرار نگرفت.

نتایج اصلی: 

استراتژی جست‌وجو 1392 منبع منحصربه‌فرد را شناسایی کرد که از این تعداد 1360 مورد در همان مرحله بررسی عنوان و چکیده، خارج شدند. 32 مقاله باقیمانده به طور کامل بازیابی شدند، اما هیچ یک معیارهای ورود را نداشتند. فقط داده‌های مشاهده‌ای از مطالعات تک‌بازویی در زنان تحت درمان با تاموکسیفن گزارش شدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information