ยาที่ใช้ในการป้องกันการเป็น Vestibular migraine มีประสิทธิผลเพียงใด

ใจความสำคัญ

ยังไม่ชัดเจนว่ายาใดมีประสิทธิผลในการป้องกันการเป็น Vestibular migraine

มีการศึกษาน้อยมากที่ประเมินประโยชน์และโทษที่เป็นไปได้ของการใช้ยาเพื่อป้องกันการเป็น การศึกษาที่มีอยู่มีขนาดเล็กและผลลัพธ์ยังสรุปไม่ได้

จำเป็นต้องมีการทำงานเพิ่มเติมในเรื่องนี้เพื่อช่วยบอกว่ามีวิธีการรักษาที่อาจปรับปรุงอาการนี้หรือไม่

Vestibular migraineคืออะไร

ไมเกรน (บางครั้งเรียกว่า 'ปวดศีรษะไมเกรน') เป็นอาการที่พบบ่อยที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะซ้ำๆ Vestibular migraine เป็นภาวะที่เกี่ยวข้องซึ่งอาการหลักคืออาการเวียนศีรษะรุนแรงหรือรู้สึกหมุน อาการเหล่านี้มักเกิดรวมกับอาการปวดศีรษะหรืออาการคล้ายไมเกรนอื่นๆ (เช่นไวต่อแสงหรือเสียง คลื่นไส้และอาเจียน) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งพบได้มากถึง 1 ใน 100 คน และอาจส่งผลรุนแรงต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

Vestibular migraine รักษาอย่างไร

แผนการรักษาทั่วไปได้แก่การใช้ยาเพื่อพยายามหยุดอาการบ้านหมุนทันทีที่เริ่มมีอาการ หรือเพื่อให้อาการดีขึ้น นอกจากนี้ บางคนอาจใช้การรักษาที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เริ่มมีอาการ (การรักษาเชิงป้องกันหรือเชิงป้องกัน) ไม่มีการรักษาที่แนะนำกันอย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันหรือจัดการกับอาการของการเป็น Vestibular migraine บางครั้งผู้คนได้รับคำแนะนำให้ใช้ยาที่ใช้รักษาอาการปวดหัวไมเกรน สมมติฐานคือยาเหล่านี้อาจใช้ได้ผลกับ vestibular migraine ด้วย

เราต้องการทราบอะไร

เราต้องการที่จะรู้ว่า:

- มีหลักฐานว่ายาใด สามารถป้องกันการเกิดขึ้นของ vestibular migraine หรือลดอาการเมื่อเกิดขึ้นหรือไม่

- การรักษาเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาในผู้ใหญ่ที่เปรียบเทียบยาต่างๆ กับไม่รักษาหรือรักษาด้วยยาหลอก (จำลอง) เราใช้วิธีมาตรฐานเพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน เราให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐานโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และความสอดคล้องของการค้นพบตลอดการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 3 ฉบับ ซึ่งรวมคนทั้งหมด 209 คน (เพศหญิง 65%) การศึกษาเหล่านี้พิจารณายาสองประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อประเมินว่าอาจช่วยป้องกันการเกิด vestibular migraine หรือช่วยลดอาการเมื่อเกิดขึ้น

Beta-blockers

การศึกษาเรื่องแรกศึกษาการใช้ยาที่เรียกว่า Metoprolol ซึ่งเป็นยาเม็ดที่รับประทานวันละครั้ง Metoprolol มาจากกลุ่มยาที่เรียกว่า Beta-blockers มักใช้เพื่อรักษาความดันโลหิตสูง แต่ยังใช้เพื่อรักษาและป้องกันอาการปวดหัวไมเกรน ยังไม่ชัดเจนว่าการรักษานี้สร้างความแตกต่างใดๆ กับความถี่ของอาการรู้สึกหมุนหรือไม่ หรือเกี่ยวข้องกับอันตรายร้ายแรงใดๆ หรือไม่

Calcium channel blockers

การศึกษาขนาดเล็ก 2 ฉบับ ประเมินการใช้ Flunarizine ซึ่งเป็นยาเม็ดที่รับประทานวันละครั้ง ยานี้มาจากกลุ่มยาที่เรียกว่า Calcium channel blockers ยาเหล่านี้มักใช้เพื่อควบคุมความดันโลหิตสูง แต่ยังใช้กับอาการปวดศีรษะไมเกรน ไม่ชัดเจนว่าผู้คนรู้สึกว่าอาการของพวกเขาดีขึ้นเมื่อรับการรักษานี้หรือไม่ และความถี่ของอาการรู้สึกหมุนเปลี่ยนไปหรือไม่ การศึกษาไม่ได้รายงานถึงอันตรายร้ายแรงของการรักษา ดังนั้นเราจึงไม่ทราบว่ามีความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาหรือไม่

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นน้อยมากในหลักฐาน เนื่องจากการศึกษาทั้งสามเรื่องที่ดำเนินการมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการศึกษา ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์อาจไม่น่าเชื่อถือ ยาเหล่านี้มักใช้สำหรับภาวะอื่น ๆ ซึ่งทราบกันดีว่าเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงบางอย่าง อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้พบข้อมูลที่เพียงพอในการทบทวนวรรณกรรมนี้เพื่อทราบว่าผลข้างเคียงเหล่านี้เป็นปัญหาหรือไม่เมื่อใช้ในการรักษา Vestibular migraine

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันถึงกันยายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานจำกัดมากจากการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการทางเภสัชวิทยาในการป้องกัน vestibular migraine เราพบหลักฐานสำหรับการรักษาที่น่าสนใจสองรายการเท่านั้น (Beta-blockers และ Calcium channel blockers) และหลักฐานทั้งหมดมีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมาก จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อระบุว่าการรักษาเหล่านี้มีประสิทธิผลในการปรับปรุงอาการหรือไม่ และมีอันตรายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Vestibular migraine เป็นรูปแบบหนึ่งของไมเกรนซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติหลักคืออาการรู้สึกหมุนกำเริบ อาการเหล่านี้มักเกิดร่วมกับลักษณะอื่นๆ ของไมเกรน เช่น ปวดศีรษะและไวต่อแสงหรือเสียง การมีอาการรู้สึกหมุนอย่างรุนแรงและคาดเดาไม่ได้เหล่านี้สามารถนำไปสู่การลดคุณภาพชีวิตลงได้มาก ภาวะนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชากรเพียงไม่ถึง 1% แม้ว่าหลายคนจะยังไม่ได้รับการวินิจฉัย มีการใช้การรักษาทางเภสัชวิทยาจำนวนหนึ่งหรือมีการเสนอให้ใช้เป็นการป้องกันสำหรับภาวะนี้ เพื่อช่วยลดความถี่ของอาการ สิ่งเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากการรักษาที่ใช้สำหรับอาการปวดหัวไมเกรน โดยเชื่อว่าพยาธิสรีรวิทยาพื้นฐานของอาการเหล่านี้คล้ายกัน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของการรักษาทางเภสัชวิทยาที่ใช้ในการป้องกัน Vestibular migraine

วิธีการสืบค้น: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล Cochrane ENT ค้นหา Cochrane ENT Register; การลงทะเบียนกลางของการทดลองควบคุม (CENTRAL); Ovid MEDLINE; Ovid Embase; Web of Science; ClinicalTrials.gov; ICTRP และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดลองที่เผยแพร่และไม่ได้เผยแพร่ วันที่ค้นหาคือ 23 กันยายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และ quasi- RCTs ในผู้ใหญ่ที่มีภาวะ vestibular migraine ที่วินิจฉัยได้แน่นอนหรือเป็นไปได้โดยเปรียบเทียบระหว่าง beta-blockers, calcium channel blockers, antiepileptics, antidepressants, diuretics, monoclonal antibodies against calcitonin gene-related peptide (or its receptor), botulinum toxin หรือการปรับเปลี่ยนฮอร์โมน กับยาหลอกหรือไม่มีการรักษา เราไม่รวมการศึกษาที่มีการออกแบบแบบไขว้ เว้นแต่จะสามารถระบุข้อมูลจากระยะแรกของการศึกษาได้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ: 1) อาการรู้สึกหมุนดีขึ้น (ประเมินเป็นผลลัพธ์แบบแบ่งขั้ว - ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น), 2) การเปลี่ยนแปลงของอาการการทรงตัว (ประเมินเป็นผลต่อเนื่อง โดยมีคะแนนเป็นตัวเลข) และ 3) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ผลลัพธ์รองของเราคือ: 4) คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเฉพาะโรค 5) อาการปวดศีรษะดีขึ้น 6) อาการไมเกรนอื่น ๆ ดีขึ้น และ 7) อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ เราพิจารณาผลลัพธ์ที่รายงานในช่วงเวลาสามช่วงเวลา: < 3 เดือน, 3 ถึง < 6 เดือน, > 6 ถึง 12 เดือน เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์แต่ละรายการ

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษา 3 ฉบับ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 209 คน การศึกษา 1 ฉบับประเมิน Beta-blockers และการศึกษาอีก 2 ฉบับประเมิน calcium channel blockers เราไม่พบหลักฐานใด ๆ สำหรับการรักษาที่สนใจที่เหลือ

Beta-blockers กับยาหลอก

การศึกษา 1 ฉบับ (รวมผู้เข้าร่วม 130 คน เป็นหญิง 61%) ประเมินการใช้ Metoprolol 95 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 6 เดือน เปรียบเทียบกับยาหลอก สัดส่วนของผู้ที่รายงานอาการรู้สึกหมุนดีขึ้นไม่ได้รับการประเมินในการศึกษานี้ ข้อมูลบางอย่างมีการรายงานเกี่ยวกับความถี่ของอาการรู้สึกหมุน ที่ 6 เดือนและการเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการศึกษาเดียวที่มีขนาดเล็ก และสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมด ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำหรือต่ำมาก เราไม่สามารถสรุปผลที่มีความหมายจากผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขได้

Calcium channel blockers เทียบกับการไม่รักษา

การศึกษา 2 ฉบับซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 79 คน (เพศหญิง 72%) ประเมินการใช้ flunarizine 10 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 3 เดือน เทียบกับที่ไม่มีการรักษา หลักฐานทั้งหมดสำหรับการเปรียบเทียบนี้มีความเชื่อมั่นต่ำมาก ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ของเราได้รับการรายงานจากการศึกษาเดียว ดังนั้นเราจึงไม่สามารถทำ Meta-analysis ใดๆ ได้ มีรายงานข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการดีขึ้นขอาการรู้สึกหมุนและการเปลี่ยนแปลงอาการรู้สึกหมุน แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง เราไม่สามารถสรุปผลที่เป็นตัวเลขได้อย่างมีความหมาย เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มาจากการศึกษาเดี่ยวขนาดเล็ก และความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 พฤษภาคม 2023 Edit โดย ผกากรอง 7 สิงหาคม 2023

Tools
Information