แผนกฉุกเฉินหรือหน่วยประเมินความฉุกเฉิน อย่างไหนดูและรักษาคนไข้ได้เร็วกว่ากัน

ใจความสำคัญ

แผนกฉุกเฉินจะดูและรักษาผู้ที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วน ทั่วโลก แผนกฉุกเฉินกำลังประสบกับความท้าทายในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นจำเป็นต้องใช้บริการดังกล่าว

• การบริการประเมินความฉุกเฉินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยบางรายที่จะได้รับการดูและรักษาแทนแผนกฉุกเฉิน และอาจช่วยลดเวลาในการรอคอยที่ยาวนานในแผนกฉุกเฉิน

• ยังไม่ชัดเจนว่าการบริการประเมินความฉุกเฉินมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพียงใด เนื่องจากไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบริการเหล่านี้

การบริการประเมินความฉุกเฉินคืออะไร

การบริการประเมินความฉุกเฉินเป็นทางเลือกแทนแผนกฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยบางราย พวกเขาคิดว่าจะช่วยลดเวลารอนานโดยจัดกลุ่มคนที่มีเหตุผลคล้ายกันในการไปที่แผนกฉุกเฉินและย้ายพวกเขาไปพบแพทย์ที่อื่น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการบริการประเมินความฉุกเฉินช่วยลดเวลารอคอยสำหรับผู้ที่มาที่แผนกฉุกเฉินหรือไม่ สามารถช่วยลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้หรือไม่ และปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยหรือไม่

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการบริการประเมินความฉุกเฉืนสามารถดู รักษา และจำหน่ายผู้ป่วยได้เร็วกว่าแผนกฉุกเฉินหรือไม่ นอกจากนี้ เรายังต้องการทราบด้วยว่าบริการประเมินความฉุกเฉินเกี่ยวข้องกับผลที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ สำหรับผู้ป่วยที่รับการรักษาหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบแผนกฉุกเฉินกับการบริการประเมินความฉุกเฉินสำหรับผู้ใหญ่ที่ไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาพยาบาล

เราพบอะไร

เราไม่พบการศึกษาใด ๆ ที่เปรียบเทียบแผนกฉุกเฉินกับการบริการประเมินความฉุกเฉิน

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การศึกษาที่เผยแพร่จนถึงเดือนกันยายน 2022 ได้รวมอยู่ในการทบทวนนี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ในปัจจุบันไม่มีการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ซึ่งสำรวจผลของการบริการประเมินความฉุกเฉินต่อการไหลของผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาล เมื่อเทียบกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเดียวตามปกติ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

แผนกฉุกเฉิน (EDs) กำลังเผชิญกับปัญหารุนแรงและสำคัญในการให้การดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริการประเมินความฉุกเฉินได้ถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลหลายแห่งในต่างประเทศ เพื่อช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของผู้ป่วยสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่พบในกลุ่มที่เข้าร่วม ED การระบุความเสี่ยงและประโยชน์ และการกำหนดค่าที่เหมาะสมของบริการเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการใช้บริการประเมินความฉุกเฉินเพื่อปรับปรุงการไหลของผู้ป่วย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการบริการประเมินความฉุกเฉินต่อการไหลของผู้ป่วยหลังการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ED

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาใน MEDLINE, CENTRAL, Embase และการลงทะเบียนการทดลอง 2 รายการในวันที่ 24 กันยายน 2022 เพื่อค้นหาการศึกษา ไม่มีการกำหนดปีที่พิมพ์ ประเภทสิ่งพิมพ์ หรือภาษาที่พิมพ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การศึกษาที่เข้าเกณฑ์การนำเข้าเป็นการทดลองแบบ randomised trials และ cluster-randomised trials ที่ใช้วิธีการ (interventions) อย่างน้อย 2 แห่ง และ 2 แห่งเป็นกลุ่มควบคุม ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ใหญ่ (ตามที่กำหนดโดยผู้เขียนการศึกษา) ที่ได้รับการดูแลใน ED หรือในการบริการประเมินความฉุกเฉิน โดยที่ทั้ง 2 อยู่ในโรงพยาบาล กลุ่มเปรียบเทียบเป็นการบริการประเมินความฉุกเฉินในโรงพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเดียวตามปกติ ผลลัพธ์ของการทบทวนนี้คืออัตราการเสียชีวิต ณ เวลาที่ใกล้เคียงกับ 30 วัน ระยะเวลาที่อยู่ในบริการ (เป็นนาที) และเวลารอพบแพทย์ (เป็นนาที)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานของ Cochrane Effective Practice และ Organization of Care สำหรับการทบทวนนี้ (https://epoc.cochrane.org/resources)

ผลการวิจัย: 

เราพบบทความวิจัยทั้งหมด 5754 รายการในการค้นหา หลังจากการประเมินบทความวิจัยที่ซ้ำกัน 3609 รายการ พบว่าไม่มีรายการใดที่เข้าเกณฑ์เข้าร่วมในการทบทวนวรรณกรรมนี้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 16 กรกฎาคม 2023

Tools
Information