Hitni bolnički prijem ili jedinica za procjenu akutnog stanja: što je bolje za brži pregled i liječenje pacijenata?

Ključne poruke

Hitni bolnički prijemi primaju i liječe osobe s hitnim bolestima ili ozljedama. Diljem svijeta, hitni bolnički prijemi suočavaju se s izazovima u pružanju skrbi pacijentima zbog sve većeg broja pacijenta koji ju trebaju.

• Službe za procjenu akutnog stanja alternativno su mjesto za preglede i liječenje nekih pacijenata umjesto hitnog bolničkog prijema i mogu pomoći u smanjenju dugog vremena čekanja na hitnom prijemu.

• Nejasno je koliko su sigurne i učinkovite službe procjene akutnog stanja jer ne postoje istraživanja koja istražuju te usluge.

Što je služba procjene akutnog stanja?

Služba za procjenu akutnog stanja za neke je pacijente alternativa hitnom bolničkom prijemu. Smatra se da pomaže u smanjenju dugog vremena čekanja tako što grupira ljude koji imaju slične razloge za odlazak na hitni bolnički prijem i šalje ih na pregled kod liječnika negdje drugdje. Važno je znati skraćuje li služba za procjenu akutnog stanja vrijeme čekanja za ljude koji dolaze na hitni bolnički prijem, može li pomoći u smanjenju vremena boravka u bolnici i je li sigurna za ljude koji dolaze kao pacijenti.

Što smo željeli saznati?

Htjeli smo saznati je li služba za procjenu akutnog stanja u stanju pregledati, liječiti i otpustiti ljude brže od hitnog bolničkog prijema. Također smo željeli saznati je li služba za procjenu akutnog stanja bila povezana s bilo kakvim neželjenim učincima na pacijente koje su pregledavali i liječili.

Što smo napravili?

Pretražili smo istraživanja koja su uspoređivala hitne bolničke prijeme sa službom za procjenu akutnog stanja za odrasle osobe koji su došli u bolnicu radi zdravstvene skrbi.

Što smo pronašli?

Nismo uspjeli pronaći nijedno istraživanje koje je uspoređivalo hitni bolnički prijem sa službom za procjenu akutnih stanja.

Datum pretraživanja dokaza

Istraživanja objavljena do rujna 2022. godine uključena su u ovaj pregled.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Daniel Rehlicki. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information