โครงการให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบ (IBD)

ใจความสำคัญ

มีแนวโน้มว่าโปรแกรมการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วย ไม่มีผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อเทียบกับการใช้ยาและการดูแลตามปกติ:

• ปรับปรุงโรคลำไส้อักเสบ (IBD);

• หลีกเลี่ยงการกำเริบและลุกลามของโรค; หรือ

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลำใส้อักเสบ

โรคลำไส้อักเสบคืออะไร

โรคลำไส้อักเสบหมายถึงสองภาวะหลักที่ทำให้เกิดการอักเสบของลำไส้ เหล่านี้คือโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลและโรค Cronh’s อาการลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลจะส่งผลต่อลำไส้ใหญ่เท่านั้น โรค Cronh’s อาจส่งผลต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของทางเดินอาหาร ตั้งแต่ปากจนถึงก้น

IBD ส่วนใหญ่อาจทำให้เกิดอาการปวดท้องหรือไม่สบาย ท้องเสียที่มีเลือดปน น้ำหนักลด และเหนื่อยล้า

โรคลำไส้อักเสบรักษาอย่างไร

ไม่มีวิธีรักษาให้หายสำหรับ IBD การรักษามักใช้ยาและการผ่าตัด แต่กรณีที่ไม่รุนแรงอาจไม่จำเป็นต้องรักษา การรักษาเพิ่มเติมอาจรวมถึงการควบคุมอาหารและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอื่นๆ

เราต้องการค้นหาอะไร

เป็นไปได้ว่าโปรแกรมการศึกษาอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรค IBD สามารถให้ความรู้แบบเห็นหน้ากัน โดยผู้ป่วยและผู้สอนอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือต่างกัน เช่น ในการบรรยายสด การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือในระยะไกลโดยไม่มีการสื่อสารสด เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน หนังสือ และวิดีโอ

เราต้องการทราบว่าโปรแกรมให้การศึกษาสำหรับผู้ป่วยโรค IBD จะมีประโยชน์ต่อการดีขึ้นของโรค การเป็นซ้ำหรืออาการกำเริบ และคุณภาพชีวิตหรือไม่ เรายังต้องการทราบเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การขาดยา หรือความรู้โดยรวมของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรค IBD นอกจากนี้ เราต้องการทราบว่าโปรแกรมให้การศึกษามีความปลอดภัยเพียงใด แม้ว่าปัญหาด้านความปลอดภัยจะไม่น่าเป็นไปได้ก็ตาม

เราได้ทำอะไร

เราค้นหาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (การศึกษาที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มให้เข้าร่วมกลุ่มการรักษา 1 ใน 2 กลุ่มขึ้นไป) ซึ่งเปรียบเทียบการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยกับการรักษาอื่นๆ ในคนทุกวัยที่เป็นโรค IBD

เราค้นพบอะไร

เราพบการทดลอง 14 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2708 คนที่มีอายุระหว่าง 11 ถึง 75 ปี โปรแกรมการศึกษานำเสนอผ่านอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน หนังสือหรือวิดีโอ หรือผ่านการบรรยายแบบเห็นหน้ากัน

ระยะเวลาของการแทรกแซงมีตั้งแต่เซสชันเดียว 30 นาทีถึง 12 เดือน การศึกษา 2 ฉบับตรวจสอบประชากรที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดมีอาการลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลอักเสบ ในขณะที่การศึกษาที่เหลือตรวจสอบผู้ที่มีอาการลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลและโรค Crohn’s การศึกษา 13 ฉบับ เปรียบเทียบการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานกับการรักษามาตรฐานเพียงอย่างเดียว

ข้อสรุปของเราก็คือ

• โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยอาจไม่มีประโยชน์เพิ่มเติมจากการใช้ยาและการดูแลตามปกติสำหรับ:

- อาการ IBD ดีขึ้น ;
• หลีกเลี่ยงการกำเริบและลุกลามของโรค; หรือ
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค IBD

• เราไม่ทราบว่าการให้การศึกษาส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การขาดยา หรือความรู้โดยรวมของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรค IBD หรือไม่ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้รายงานในลักษณะที่ทำให้เราสามารถสรุปได้

• ความปลอดภัยของโปรแกรมการศึกษาไม่ได้รับการรายงานอย่างดี อาจเป็นเพราะโปรแกรมการศึกษาไม่น่าจะมีอันตรายใดๆ ด้านความปลอดภัย

การศึกษา 1 ฉบับเปรียบเทียบการศึกษาที่มอบให้ผ่านอินเทอร์เน็ตกับการศึกษาที่มอบให้ผ่านหนังสือ และอีกนหนึ่งเรื่องเปรียบเทียบข้อความทางการศึกษาที่ส่งสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับข้อความที่ส่งทุกสัปดาห์ หลักฐานสำหรับการเปรียบเทียบเหล่านี้มีจำกัด และเราไม่สามารถหาข้อสรุปที่มีความหมายได้

ขั้นตอนถัดไปคืออะไร

การวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยควรมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดของโปรแกรมการศึกษาและตรวจสอบเป้าหมายต่างๆ เช่น การศึกษาสามารถช่วยลดการขาดยาได้อย่างไร และวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

ข้อจำกัดประการหนึ่งของหลักฐานคือโปรแกรมการศึกษาไม่ได้มีการอธิบายไว้เป็นอย่างดี การศึกษาจำนวนมากไม่ชัดเจนว่าโปรแกรมการศึกษาของพวกเขามุ่งเป้าไปที่อะไร อย่างไร และทรัพยากรที่จำเป็น ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือบางรายการที่การศึกษาวัดผล เช่น การดีขึ้นของโรคหรือการกลับเป็นซ้ำใหม่ อาจไม่ใช่เป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมให้ความรู้ อื่น ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การขาดยา และความรู้ของผู้ป่วยอาจดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้ถูกวัดด้วยวิธีที่หลากหลายซึ่งทำให้ไม่สามารถรวมผลเข้าด้วยกันได้ นอกจากนี้ การดูแลมาตรฐาน ซึ่งมีการเพิ่มในโปรแกรมให้การศึกษาผู้ป่วยและเปรียบเทียบ ไม่ได้มีการอธิบายรายละเอียดมากนัก ซึ่งหมายความว่าการดูแลตามมาตรฐานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา ซึ่งอาจทำให้ผลการวิจัยของเราแม่นยำน้อยลง สุดท้ายคือ วิธีการวิจัยบางอย่างที่การศึกษาใช้ไม่ได้มีคุณภาพดีที่สุด

การทบทวนวรรณกรรมนี้ทันสมัยแค่ไหน

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

วิธีที่การสนับสนุนโดยการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับ IBD อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของโรคนั้นซับซ้อน

มีหลักฐานว่าการศึกษาที่เพิ่มเข้าไปในการดูแลมาตรฐานอาจไม่มีประโยชน์ต่อความรุนแรงของโรคหรือคุณภาพชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลมาตรฐาน และอาจไม่มีประโยชน์สำหรับการกำเริบของโรคเมื่อเทียบกับการดูแลมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการศึกษาหรือการดูแลมาตรฐานไม่เพียงพอ ประโยชน์ของการค้นพบนี้จึงน่าสงสัย

การวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์หลักของความรุนแรงของโรค การกำเริบ/การเป็นซ้ำของโรค และคุณภาพชีวิตอาจไม่ได้ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งควรมุ่งเน้นไปที่การรายงานรายละเอียดของวิธีทางการศึกษาและผลการศึกษาที่วิธีการทางการศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายได้โดยตรง เช่น การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้ควรได้รับการแจ้งให้ทราบโดยการมีส่วนร่วมโดยตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค Crohn’s และลำไส้ใหญ่อักเสบ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคลำไส้อักเสบ (IBD) เป็นภาวะที่เป็นอยู่ตลอดชีวิตซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หาย โดยการให้ความรู้ผู้ป่วยจะให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างไปยังผู้รับ หลักฐานบ่งชี้ว่าการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยสามารถส่งผลดีต่อโรคเรื้อรังอื่นๆ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อระบุประเภทของวิธีทางการศึกษา วิธีการให้ความรู้ และเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผู้ที่เป็นโรค IBD

วิธีการสืบค้น: 

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2022 เราค้นหา CENTRAL, Embase, MEDLINE, ClinicalTrials.gov และ WHO ICTRP โดยไม่จำกัดภาษา วันที่ ประเภทเอกสาร หรือสถานะการเผยแพร่ โดยศึกษาวิธีทางการศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการประเภทใดก็ตาม เป็นระยะเวลาใดๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นความรู้โดยตรงเกี่ยวกับ IBD หรือทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการ IBD โดยตรงหรืออาการของโรค วิธีการให้รวมถึงเซสชันการศึกษาแบบตัวต่อตัวหรือทางไกล เวิร์กช็อป การศึกษาแบบมีคำแนะนำโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์ การใช้แอปพลิเคชันมือถือ หรือวิธีการอื่นใดที่ส่งข้อมูลไปยังผู้ป่วย

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มควบคุม (RCTs) ที่เผยแพร่ ไม่เผยแพร่ และกำลังทำอยู่ทั้งหมดที่เปรียบเทียบวิธีการทางการศึกษาที่กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ที่มี IBD กับวิธีการประเภทอื่นหรือไม่มีการแทรกแซงใดๆ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนเลือกการศึกษา ดึงข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติอย่างเป็นอิสระต่อกัน เราวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้ Review Manager Web เราแสดงผลลัพธ์แบบแบ่งขั้วและต่อเนื่องเป็นอัตราส่วนความเสี่ยง (RRs) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MDs) โดยมีช่วงความเชื่อมั่น 95% (CIs) เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานที่ได้โดยวิธีการของเกรด (GRADE)

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 14 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วมถูกสุ่มทั้งหมด 2708 คน อายุ 11 ถึง 75 ปี การศึกษา 2 ฉบับตรวจสอบประชากรที่มีอาการลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผล (UC); การศึกษาที่เหลือตรวจสอบผู้ป่วย IBD (โรค UC และ Crohn's) การศึกษาพิจารณาความรุนแรงของโรคในระยะต่างๆ ระยะเวลาของการแทรกแซงมีตั้งแต่ 30 นาทีถึง 12 เดือน มีการจัดการศึกษาในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การบรรยายแบบตัวต่อตัว และทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือมัลติมีเดีย สมาร์ทโฟน และการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต

การศึกษา 13 ฉบับ เปรียบเทียบการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วร่วมกับการดูแลมาตรฐานกับการดูแลมาตรฐานเพียงอย่างเดียว วิธีการที่ใช้ ประกอบด้วย การสัมมนา หนังสือข้อมูล ข้อความตัวอักษร อีเลิร์นนิง โปรแกรมแบบกลุ่มหลายอาชีพ คู่มือ โปรแกรมให้ข้อมูลโดยบุคลากรด้วยหนังสือภาพประกอบ โปรแกรมมาตรฐานตามด้วยเซสชันกลุ่ม การบรรยายสลับกับการบำบัดแบบกลุ่ม เซสชั่นการศึกษาตามคู่มือ IBD การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบล็อกและข้อความโ ปรแกรมการศึกษาที่มีโครงสร้างและวิดีโอแบบโต้ตอบ

ความเสี่ยงของการมีอคติของการค้นพบเกี่ยวข้องกับการตัดสินในทุกการศึกษา ไม่มีการศึกษาใดที่ปราศจากการตัดสินที่ไม่ชัดเจนหรือมีอคติสูง

การรายงานผลลัพธ์ส่วนใหญ่ในลักษณะที่เป็นเนื้อเดียวกันมีจำกัด โดยคุณภาพชีวิตเมื่อสิ้นสุดการศึกษารายงานบ่อยที่สุดในการศึกษา 6 จาก 14 ฉบับที่ทำให้มีการวิเคราะห์เมตต้าได้ โดยผลลัพธ์อื่นๆ ทั้งหมดรายงานในลักษณะที่แตกต่างกันมากกว่าซึ่งจำกัดการวิเคราะห์ในวงกว้าง งานวิจัย 2 ฉบับให้ข้อมูลความรุนแรงของโรค ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนในความรุนแรงของโรคเมื่อให้การศึกษาผู้ป่วย (n = 277) ร่วมกับการดูแลมาตรฐานเปรียบเทียบกับการดูแลมาตรฐาน (n = 202) การให้การศึกษาผู้ป่วยร่วมกับการดูแลมาตรฐานอาจเทียบเท่ากับการดูแลมาตรฐานในการลดการลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วย IBD (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) -0.03, 95% CI -0.25 ถึง 0.20) หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง

การศึกษา 2 ฉบับให้ข้อมูลแบบเนื่องเกี่ยวกับการกำเริบ/กลับเป็นซ้ำของโรค ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนสำหรับการกำเริบหรือเป็นซ้ำของโรคเมื่อให้การศึกษาผู้ป่วย (n = 515) ร่วมกับการดูแลมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลมาตรฐาน (n = 507) รายงานเป็นค่าต่อเนื่อง การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยร่วมกับการดูแลมาตรฐานอาจเทียบเท่ากับการดูแลมาตรฐานในการลดการกำเริบของโรคหรือการเป็นซ้ำของโรคในผู้ป่วย IBD (MD -0.00, 95% CI -0.06 ถึง 0.05; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง)

การศึกษา 3 ฉบับให้ข้อมูลแบบแบ่งขั้วเกี่ยวกับการลุกเป็นไฟ/การกำเริบของโรค หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมากว่าให้การการศึกษาของผู้ป่วยร่วมกับการดูแลตามมาตรฐาน (n = 157) แตกต่างจากการดูแลมาตรฐาน (n = 150) ในการลดอาการกำเริบหรือการเป็นซ้ำของโรคในผู้ป่วย IBD (RR 0.94, 95% CI 0.41 ถึง 2.18; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การศึกษา 6 ฉบับให้ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนในคุณภาพชีวิตเมื่อให้การการศึกษาของผู้ป่วยรวมกับการดูแลมาตรฐาน (n = 721) เปรียบเทียบกับการดูแลมาตรฐาน (n = 643) การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยร่วมกับการดูแลมาตรฐานอาจเทียบเท่ากับการดูแลมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค IBD (SMD 0.08, 95% CI -0.03 ถึง 0.18; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง)

การศึกษาที่รวบรวมไม่ได้รายงานความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ความสม่ำเสมอในการใช้ยา ความรู้ของผู้ป่วย และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต แสดงผลที่ขัดแย้งกันซึ่งแตกต่างกันระหว่างไม่มีความแตกต่างที่สำคัญและความแตกต่างที่สนับสนุนวิธีการทางการศึกษา

มีการศึกษา 5 ฉบับเท่านั้นที่รายงานผลข้างเคียง การศึกษา 4 ฉบับรายรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดเป็นศูนย์ และการศึกษา 1 ฉบับ รายรายงานกรณีมะเร็งเต้านม 1 รายและการผ่าตัด 2 รายในกลุ่มการรักษา และไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มควบคุม

งานวิจัย 2 ฉบับเปรียบเทียบวิธีการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะ: การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยบนเว็บกับหนังสือที่พิมพ์ด้วยสีหรือการส่งข้อความ และการศึกษาหนึ่งเปรียบเทียบความถี่ของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: การส่งข้อความเพื่อการศึกษารายสัปดาห์เทียบกับการส่งข้อความเพื่อการศึกษาสัปดาห์เว้นสัปดาห์ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้แสดงความแตกต่างที่สำคัญสำหรับความรุนแรงของโรคและคุณภาพชีวิต

ไม่มีการรายงานผลลัพธ์อื่น ๆ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 3 ธันวาคม 2023

Tools
Information