มาตรการลดและหลีกเลี่ยงไรฝุ่นในบ้านในการรักษาโรคผื่นแพ้อักเสบ

ความเป็นมา

โรคผื่นแพ้อักเสบเป็นโรคผิวหนังคันที่รุนแรงซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับรอยพับของผิวหนัง เช่น รอยพับของข้อศอกหรือหัวเข่า เป็นปัญหาระดับโลกที่มีผลกระทบต่อเด็ก 5% ถึง 20% ผู้ใหญ่ประมาณ 2% มีอาการ และหลายคนมีอาการเรื้อรังและรุนแรง มากถึง 1 ใน 3 ของผู้ที่เป็นโรคผื่นแพ้อักเสบที่ผิวหนังที่มีการทดสอบในเชิงบวกสำหรับการแพ้ไรฝุ่นในบ้านได้รายงานว่า ผื่นแพ้อักเสบหรืออาการทางเดินหายใจแย่ลงเมื่อสัมผัสกับไรฝุ่น วิธีลดหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไรฝุ่นในบ้าน เช่น ผ้าคลุมที่นอนและเครื่องนอน การดูดฝุ่นพรมและที่นอนที่เพิ่มขึ้นหรือคุณภาพสูง หรือสเปรย์ที่ฆ่าไรฝุ่น สามารถลดความรุนแรงของผื่นแพ้อักเสบในผู้ที่ไวต่อไรฝุ่นบ้าน ในการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ เรามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของการลดไรฝุ่นในบ้านและมาตรการหลีกเลี่ยงสำหรับการรักษาโรคผื่นแพ้อักเสบ

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

มาตรการลดและหลีกเลี่ยงฝุ่นในบ้านเป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จในการรักษาผื่นแพ้อักเสบหรือไม่

ลักษณะการศึกษา

เราพบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ 7 ฉบับ ซึ่งรวมผู้ใหญ่และเด็ก 324 คนที่เป็นโรคผื่นแพ้อักเสบ เราทำการค้นหาจนถึง 14 สิงหาคม 2014 การทดลอง 2 ใน 7 ฉบับรวมเด็กเท่านั้น 4 การทดลองคนรวมเด็กและผู้ใหญ่ และอีก 1 การทดลองมีเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น การทดลอง 4 ใน 7 ฉบับเปรียบเทียบการรักษาที่ประกอบด้วยมาตรการลดไรฝุ่นบ้านและมาตรการหลีกเลี่ยงหลายวิธี และการทดลอง 3 ฉบับทดสอบเพียงวิธีเดียว วิธีการรักษาถูกเปรียบเทียบกับการรักษาอื่นๆ ที่ลดหรือหลีกเลี่ยงไรฝุ่น ไม่มีการรักษา การให้ยาหลอก (เช่น ผ้าคลุมเตียงผ้าฝ้าย) หรือการดูแลตามมาตรฐานเท่านั้น

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

เราไม่พบหลักฐานใด ๆ ที่จะแนะนำวิธีการปฏิบัติทางคลินิก มีรายงานการตอบสนองต่อการรักษาเพียงเล็กน้อยในผู้ที่เป็นโรคผื่นภูมืแพ้อักเสบซึ่งมีความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ในอากาศอย่างน้อยหนึ่งชนิด เราไม่พบหลักฐานของประโยชน์ในการศึกษาอื่นอีก 6 ฉบับ ดังนั้นจึงไม่ทราบถึงการใช้งานในประชากรที่เป็นผื่นแพ้อักเสบโดยรวม การทดลองระยะยาวคุณภาพสูงสำหรับมาตรการลดหรือหลีกเลี่ยงไรฝุ่นบ้านวิธีเดียวที่จัดการได้ง่ายนั้นคุ้มค่าที่จะศึกษา

คุณภาพของหลักฐาน

การทดลองขนาดเล็กคุณภาพต่ำทั้ง 7 ฉบับนี้ (การให้คะแนนของการประเมินข้อเสนอแนะ การพัฒนาและการประเมิน (GRADE)) ไม่ได้ให้หลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำวิธีการลดไรฝุ่นและมาตรการการหลีกเลี่ยงใดๆ ในบ้าน

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่สามารถระบุความชัดเจนในการใช้เป็นแนวปฏิบัติทางคลินิกเนื่องจากหลักฐานคุณภาพต่ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน การตอบสนองการรักษาในระดับปานกลางที่รายงานอยู่ในผู้ที่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความไวต่อสารก่อภูมิแพ้อย่างน้อยหนึ่งชนิด ดังนั้นการใช้ในประชากรที่เป็นผื่นแพ้อักเสบโดยรวมจึงไม่ทราบ การทดลองระยะยาวคุณภาพสูงสำหรับมาตรการลดหรือหลีกเลี่ยงไรฝุ่นบ้านแบบวิธีเดียวที่จัดการได้ง่ายนั้นคุ้มค่าที่จะทำการศึกษา

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคผื่นแพ้อักเสบเป็นการอักเสบของผิวหนังที่มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับบริเวณรอยพับของผิวหนัง เช่น รอยพับของข้อศอกหรือหัวเข่า เป็นภาวะผิวหนังที่คันอย่างรุนแรง ซึ่งสามารถกำเริบและหายไปได้เมื่อเวลาผ่านไป มากถึง 1 ใน 3 ของผู้ที่เป็นโรคผื่นแพ้อักเสบที่ผิวหนังที่มีการทดสอบในเชิงบวกสำหรับการแพ้ไรฝุ่นในบ้านได้รายงานว่า ผื่นแพ้อักเสบหรืออาการทางเดินหายใจแย่ลงเมื่อสัมผัสกับไรฝุ่น

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของมาตรการลดไรฝุ่นในบ้านและการหลีกเลี่ยงเพื่อการรักษาโรคผื่นแพ้อักเสบ

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาฐานข้อมูลต่อไปนี้จนถึง 14 สิงหาคม 2014: the Cochrane Skin Group Specialized Register, CENTRAL in The Cochrane Library (2014, Issue 8), MEDLINE (จาก 1946), Embase (จาก 1974), LILACS (จาก 1982) และฐานข้อมูล GREAT เรายังค้นหาทะเบียนการทดลอง 5 รายการ และตรวจสอบรายการอ้างอิงของการศึกษาที่รวมและไม่รวมสำหรับการอ้างอิงเพิ่มเติมไปยังการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เราค้นหาบทคัดย่อจากการประชุมระหว่างประเทศในเรื่องผื่นแพ้อักเสบและโรคภูมิแพ้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ของมาตรการลดไรฝุ่นและหลีกเลี่ยงเพื่อการรักษาโรคผื่นแพ้อักเสบ ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมในทุกช่วงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่เป็นโรคผื่นแพ้อักเสบตามนิยามของ World Allergy Organisation เรารวมการแทรกแซงที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยาและทางเภสัชวิทยาทั้งหมดที่พยายามลดหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไรฝุ่นในบ้านและอุจจาระที่ก่อภูมิแพ้ของพวกมัน การเปรียบเทียบคือการรักษาแบบแอคทีฟใดๆ ไม่มีการรักษา ยาหลอก หรือการดูแลแบบมาตรฐานเท่านั้น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรมสองคนตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อที่ระบุโดยอิสระ และไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ เราติดต่อผู้เขียนการศึกษาที่รวบรวมมาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เราประเมินความเสี่ยงของการมีอคติโดยใช้วิธีการของ Cochrane

ผลการวิจัย: 

เรานำเข้าการศึกษา 7 ฉบับ ที่ทำในในผู้ใหญ่และเด็ก 324 คนที่เป็นโรคผื่นแพ้อักเสบ โดยรวมแล้ว การศึกษาที่รวบรวมมามีความเสี่ยงของการมีอคติสูง การทดลอง 4 ใน 7 ฉบับทดสอบวิธีการที่มีองค์ประกอบหลายอย่าง และ 3 การทดลองใช้วิธีการเดียว การทดลอง 2 ใน 7 ฉบับรวมเฉพาะเด็ก 4 ฉบับรวมเด็กและผู้ใหญ่ และอีก 1 ฉบับศึกษาเฉพาะในผู้ใหญ่ วิธีการเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไรฝุ่นในบ้านได้แก่การใช้งผ้าคลุมที่นอนและเครื่องนอน การดูดฝุ่นพรมและที่นอนคุณภาพสูงหรือทำเพิ่มขึ้น และการใช้สเปรย์ที่ฆ่าไรฝุ่นในบ้าน

การศึกษา 4 ฉบับ ประเมินผลลัพธ์หลักแรกของเราคือ 'ความรุนแรงของผื่นแพ้อักเสบที่ประเมินโดยแพทย์โดยใช้มาตราส่วนที่มีชื่อ' ในจำนวนนี้ การศึกษา 1 ฉบับ (n = 20) ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในระยะสั้นที่มีนัยสำคัญใดๆ จากการหุ้มที่นอนด้วยโพลียูรีเทนที่ป้องกันสารก่อภูมิแพ้และสเปรย์กำจัดแมลง เทียบกับที่หุ้มที่นอนฝ้ายที่สารก่อภูมิแพ้ซึมผ่านได้และสเปรย์ยาหลอก การศึกษา 1 ฉบับ (n = 60) พบว่ามีประโยชน์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติเล็กน้อยในระดับ Six Area, Six Sign Atopic Dermatitis (SASSAD) scale ในช่วงหกเดือน (ความแตกต่างเฉลี่ย 4.2 (ช่วงความเชื่อมั่น 95% 1.7 ถึง 6.7), P = 0.008) ของระบบผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นที่ผสานกับสเปรย์เบนซิลแทนเนตและการดูดฝุ่นแบบกรองสูงเทียบกับปลอกผ้าฝ้ายที่ไรซึมผ่านได้ น้ำที่มีสเปรย์แอลกอฮอล์เล็กน้อย และเครื่องดูดฝุ่นแบบกรองต่ำ การศึกษาฉบับที่ 3 (n = 41) ไม่ได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของผื่นแพ้อักเสบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการรักษาทั้งสองกลุ่ม การศึกษาฉบับที่ 4 (n = 86) รายงานว่าไม่มีหลักฐานความแตกต่างระหว่างกลุ่มการรักษา

สำหรับผลลัพธ์รอง คือ คะแนนความรุนแรงของผื่นแพ้อักเสบโดยรวมที่ผู้เข้าร่วมหรือผู้ดูแลประเมิน และ จำนวนและความถี่ของการรักษาเฉพาะที่ที่ต้องใช้ การศึกษา 1 ฉบับ (n = 20) ประเมินผลลัพธ์เหล่านี้โดยรายงานผลลัพธ์ที่คล้ายกันสำหรับผลลัพธ์เหล่านี้ในทั้งสองกลุ่ม การศึกษา 4 ฉบับ (n = 159) ประเมิน 'ความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้านโดยใช้ตัวชี้วัด'; ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่างในระดับความไวที่รายงานระหว่างกลุ่มการรักษาในการทดลองทั้ง 4 ฉบับ

ไม่มีการศึกษาใดใน 7 ฉบับนี้ที่ประเมินผลลัพธ์หลักที่สองของเรา 'คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับผื่นแพ้ผิวหนังที่ประเมินโดยผู้เข้าร่วมหรือผู้ดูแลโดยใช้เครื่องมือที่มีชื่อ' หรือผลลัพธ์รองคือ 'ผลข้างเคียง'

เราไม่สามารถรวมผลลัพธ์ใดๆ ได้เนื่องจากมีความแตกต่างของวิธีการ (interventions) ที่ใช้และข้อมูลมีน้อย

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว Edit โดย ผกากรอง 24 พฤศจิกายน 2022

Tools
Information