کاهش مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی و اقدامات اجتنابی برای درمان اگزما

پیشینه

اگزما (eczema) یک بیماری پوستی به شدت خارش‌دار است که به‌طور معمول نواحی چین‌دار پوست را مانند چین‌های آرنج یا زانو درگیر می‌کند. این یک مشکل جهانی است و 5% تا 20% از کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حدود 2% از بزرگسالان به این عارضه مبتلا بوده و بسیاری از آنها دارای فرم مزمن و شدیدتری هستند. حدود یک سوم از افراد مبتلا به اگزما که تست آلرژی مثبت به مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی دارند، هنگام مواجهه با گرد و غبار، تشدید اگزما یا نشانه‌های تنفسی را گزارش کرده‌اند. راه‌های کاهش یا اجتناب از مواجهه با مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی از جمله پوشش تشک‌ها و ملافه‌ها، جاروبرقی زیاد یا با کیفیت بال روی فرش‌ها و تشک‌ها یا اسپری‌هایی که مایت‌ها را از بین می‌برند، می‌توانند از شدت اگزمای کسانی که به مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی حساس هستند، بکاهند. هدف از انجام این مرور، ارزیابی تاثیرات همه اقدامات کاهش مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی و اقدامات اجتنابی برای درمان اگزما بود.

سوال مطالعه مروری

آیا اقدامات کاهش و اجتناب از مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی راه موفقیت‌آمیزی را برای درمان اگزما ارائه می‌دهند؟

ویژگی‌های مطالعه

هفت کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را پیدا کردیم که شامل 324 بزرگسال و کودک مبتلا به اگزما بودند. جست‌وجو را تا 14 آگوست 2014 انجام دادیم. دو مورد از هفت کارآزمایی فقط شامل کودکان، چهار مورد شامل کودکان و بزرگسالان؛ و یک مورد فقط شامل بزرگسالان بودند. چهار مورد از هفت کارآزمایی، درمان‌های متشکل از اقدامات مختلف کاهش و اجتناب از مواجهه با مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی را مقایسه کرده و سه کارآزمایی یک درمان واحد را تست کردند. درمان‌ها با دیگر درمان‌های کاهش یا اجتناب از مواجهه با مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی، عدم درمان، مداخله دارونما (placebo) (مانند استفاده از روکش‌های پنبه‌ای تخت)، یا فقط مراقبت‌های استاندارد مقایسه شدند.

‌نتایج کلیدی

هیچ شواهدی را برای عملکرد بالینی آگاهانه پیدا نکردیم. پاسخ‌های درمانی جزئی گزارش شده مربوط به افراد مبتلا به اگزمای آتوپیک بودند، یعنی افرادی با حساسیت به یک یا چند آلرژن موجود در هوا. هیچ شواهدی را مبنی بر مزیت مداخله در شش مطالعه وارد شده دیگر نیافتیم. بنابراین، تاثیر استفاده از آنها در جمعیت مبتلا به اگزما به‌طور کلی نامشخص است. کارآزمایی‌های طولانی‌مدت و با کیفیت بالا در مورد اقدامات ساده برای کاهش یا اجتناب از مواجهه با مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی باید صورت گیرند.

کیفیت شواهد

این هفت کارآزمایی کوچک با کیفیت بسیار پائین (رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE)) شواهد کافی را برای توصیه به استفاده از هر یک از اقدامات تست شده کاهش یا اجتناب از مواجهه با مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی ارائه نمی‌دهند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

با توجه به شواهدی با کیفیت بسیار پائین که در حال حاضر در دسترس است، قادر به تعیین پیامدهای روشن برای عملکرد بالینی آگاهانه نبودیم. پاسخ‌های درمانی متوسط گزارش شده مربوط به افراد مبتلا به اگزمای آتوپیک است، به ویژه افرادی با حساسیت به یک یا چند آلرژن موجود در هوا. بنابراین، تاثیر استفاده از آنها در جمعیت مبتلا به اگزما به‌طور کلی نامشخص است. کارآزمایی‌های طولانی‌مدت و با کیفیت بالا در مورد اقدامات ساده برای کاهش یا اجتناب از مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی ارزش انجام را دارند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اگزما (eczema) یک بیماری التهابی پوستی است که نواحی چین‌دار پوست را مانند چین‌های آرنج یا زانو درگیر می‌کند؛ این یک بیماری پوستی با شدت خارش بسیار قوی است و ممکن است به صورت دوره‌ای با عود و بهبودی همراه باشد. حدود یک سوم از افراد مبتلا به اگزما که تست آلرژی مثبت به مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی دارند، هنگام مواجهه با گرد و غبار، تشدید اگزما یا نشانه‌های تنفسی را گزارش کرده‌اند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات همه اقدامات کاهش مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی و اقدامات اجتنابی برای درمان اگزما.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی زیر را تا 14 آگوست 2014 جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت تخصصی گروه پوست در کاکرین، CENTRAL در ( کتابخانه کاکرین (2014، شماره 8)؛ MEDLINE (از 1946)؛ Embase (از 1974)؛ LILACS (از 1982)، و بانک اطلاعاتی GREAT. هم‌چنین پنج پایگاه ثبت کارآزمایی را جست‌وجو و فهرست منابع مطالعات وارد شده و حذف شده را برای به دست آوردن منابع بیشتر از مطالعات مرتبط بررسی کردیم. چکیده نشست‌های بین‌المللی اگزما و آلرژی را به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) در مورد هر یک از اقدامات کاهش و اجتناب از مواجهه با مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی برای درمان اگزما، که شامل شرکت‌کنندگان در هر سنی بودند که توسط پزشک و بر اساس تعریف ارائه شده توسط سازمان جهانی آلرژی مبتلا به اگزما تشخیص داده ‌شدند. همه مداخلات غیر دارویی و دارویی را که به دنبال کاهش یا اجتناب از مواجهه با مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی و مدفوع آلرژنیک آنها بودند، وارد کردیم. مقایسه کننده‌ها شامل هر نوع درمان فعال، عدم درمان، دارونما (placebo) یا مراقبت استاندارد به‌تنهایی بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم عناوین و چکیده‌های شناسایی شده را بررسی کردند، و هیچ اختلاف‌نظری وجود نداشت. با نویسندگان مطالعات وارد شده تماس گرفتیم تا اطلاعات بیشتری را به دست آوریم. خطر سوگیری (bias) را با استفاده از روش‌شناسی (methodology) کاکرین بررسی کردیم.

نتایج اصلی: 

هفت مطالعه را شامل 324 بزرگسال و کودک مبتلا به اگزما وارد کردیم. به طور کلی، مطالعات وارد شده دارای خطر بالای سوگیری (bias) بودند. چهار مورد از هفت کارآزمایی، مداخلاتی را با مولفه‌های متعدد و سه کارآزمایی یک مداخله واحد را تست کردند. دو مورد از هفت کارآزمایی فقط شامل کودکان، چهار مورد شامل کودکان و بزرگسالان، و یک مورد فقط شامل بزرگسالان بودند. مداخلات برای کاهش یا اجتناب از مواجهه با مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی عبارت بودند از پوشش تشک‌ها و ملافه‌ها، جاروبرقی زیاد یا با کیفیت بالای فرش‌ها و تشک‌ها و اسپری‌هایی که مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی را از بین می‌برند.

چهار مطالعه اولین پیامد اولیه یعنی «شدت اگزمای ارزیابی شده توسط پزشک با استفاده از یک مقیاس معلوم» را ارزیابی کردند. از این میان، یک مطالعه (20 = n) هیچ مزیت کوتاه‌‌مدت قابل‌توجهی را از روکش‌های تشک پلی‌اورتان (polyurethane) غیر قابل نفوذ آلرژن و اسپری کنه‌کش در برابر روکش‌های پنبه‌ای تشک قابل نفوذ آلرژن و اسپری دارونمای کنه‌کش نشان نداد. یک مطالعه (n = 60) مزیتی را با اهمیت آماری متوسط در مقیاس شش منطقه، شش علامت درماتیت آتوپیک (Six Area, Six Sign Atopic Dermatitis; SASSAD) طی شش ماه (تفاوت میانگین (MD) معادل 4.2 (95% فاصله اطمینان: 1.7 تا 6.7)، P = 0.008) به نفع استفاده از سیستم ملافه‌های غیر قابل نفوذ مایت‌ها همراه با اسپری بنزیل تانات (benzyltannate) و جاروبرقی با فیلتراسیون بالا در برابر روکش‌های پنبه‌ای قابل نفوذ مایت، آب با مقداری از اسپری الکل، و یک جاروبرقی با فیلتراسیون پائین نشان داد. مطالعه سوم (n = 41) تغییر شدت اگزما را میان دو گروه درمان مقایسه نکرد. مطالعه چهارم (n = 86) هیچ شواهدی را مبنی بر تفاوت میان گروه‌های درمانی گزارش نکرد.

با توجه به پیامدهای ثانویه «نمره کلی شدت اگزمای ارزیابی شده توسط شرکت‌کننده یا مراقب» و «مقدار و فراوانی درمان موضعی مورد نیاز»، یک مطالعه (20 = n) این پیامدها را ارزیابی کرده و نتایج مشابهی را برای این پیامدها در هر دو گروه گزارش کرد. چهار مطالعه (159 = n) «حساسیت به آلرژن مایت‌های موجود در گرد و غبار خانگی با استفاده از یک نشانگر» را ارزیابی کردند؛ شواهد بارزی مبنی بر تفاوت در سطوح حساسیت گزارش شده میان درمان‌ها در هیچ یک از چهار کارآزمایی وجود نداشت.

هیچ یک از هفت مطالعه وارد شده، دومین پیامد اولیه یعنی «کیفیت زندگی مرتبط با اگزمای ارزیابی شده توسط شرکت‌کننده یا مراقب با استفاده از یک ابزار معلوم» یا پیامد ثانویه «عوارض جانبی» را ارزیابی نکردند.

به دلیل تنوع در مداخلات و کمبود اطلاعات، نتوانستیم هیچ یک از نتایج را ترکیب کنیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information