ประโยชน์และความเสี่ยงของยาการแพทย์ทางเลือกให้ทางปากในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในเด็กคืออะไร

ข้อความสำคัญ

การแพทย์ทางเลือกเป็นการแพทย์เสริมและทางเลือกประเภทหนึ่ง โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดหลักสองประการ: สารที่อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยหรืออาการในคนที่มีสุขภาพดีสามารถรักษาอาการเหล่านั้นในคนที่ไม่สบายได้ในขนาดที่น้อยมาก; และโมเลกุลในสารที่เจือจางสูงจะเก็บความทรงจำของสารดั้งเดิมไว้ เนื่องจากขาดหลักฐานที่แน่ชัด ประโยชน์และความเสี่ยงของยาการแพทย์ทางเลือกสำหรับรับประทานเพื่อป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARTIs) ในเด็กยังไม่ชัดเจน การศึกษาที่การออกแบบและการรายงานมีคุณภาพต่ำกว่ามักจะแนะนำถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้สำหรับยาการแพทย์ทางเลือกแบบรับประทาน แต่การศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่าไม่พบประโยชน์

การติดเชื้อทางเดินหายใจคืออะไร

การติดเชื้อทางเดินหายใจมักเกิดจากไวรัส โดยเฉพาะโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่ แม้ว่าการติดเชื้อในปอดและหูบางส่วนเกิดจากแบคทีเรีย อาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกการติดเชื้อเหล่านี้ออกจากกัน และบางครั้งก็เกิดขึ้นพร้อมกัน การติดเชื้อดังกล่าวส่วนใหญ่ดีขึ้นโดยไม่ต้องรักษา แต่บางครั้งอาการยังคงอยู่หลังจากการติดเชื้อครั้งแรกหายไป การรักษาจึงมุ่งไปที่การบรรเทาอาการ

เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญในเด็ก

เด็ก ๆ มีการติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ย 3 ถึง 6 ครั้งในแต่ละปี แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงและสามารถรักษาได้ แต่บางครั้งก็เป็นอย่างเฉียบพลัน (ร้ายแรง รวดเร็ว หรือเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน) ซึ่งอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ทำให้เกิดการเสียชีวิตน้อย

ARTIs ได้รับการรักษาอย่างไร

ยาปฏิชีวนะที่รับประทาน (ทางปาก/กลืน โดยปกติจะอยู่ในรูปของยาเม็ด ยาเม็ด ยาอม หรือของเหลว) มักถูกกำหนดให้ใช้กับ ARTIs แม้ว่าจะไม่ได้ผลกับไวรัสก็ตาม ยาการแพทย์ทางเลือกอาจรักษา ARTIs ได้โดยมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย แต่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยยังไม่ได้รับการวิจัยอย่างดี

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่ายาการแพทย์ทางเลือกช่วยเด็กที่เป็นโรค ARTIs ได้หรือไม่ เราสนใจผลของยาการแพทย์ทางเลือกเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก (การรักษาแบบ 'จำลอง' ที่ไม่มียาใดๆ แต่มีลักษณะหรือรสชาติเหมือนกับยาที่กำลังทดสอบ) หรือสนใจการดูแลตามปกติสำหรับรักษา ARTIs

นอกจากนี้ เรายังสนใจผลของยาการแพทย์ทางเลือกต่อการปรับปรุงความรุนแรงหรืออาการของการติดเชื้อ ความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ ระยะเวลาของการเจ็บป่วย (ซึ่งอาจส่งผลต่อวันหยุดโรงเรียนหรือวันหยุดทำงานของผู้ปกครอง) การกลับมาของอาการ และอาการที่ไม่พึงประสงค์จากยา

เราทำอะไร

เราค้นหาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (การศึกษาที่ผู้คนถูกสุ่มให้เข้าร่วมกลุ่มการรักษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากสองกลุ่มขึ้นไป) ที่ตรวจสอบว่ายาการแพทย์ทางเลือกแบบรับประทานเมื่อเทียบกับยาหลอกหรือการรักษา ARTI ตามปกติมีประสิทธิภาพในการป้องกันหรือรักษาโรค ARTI ในเด็กอายุ มากถึง 16 ปีเป็นอย่างไร เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐานโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและจำนวนผู้เข้าร่วม

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 11 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 1813 คน (การศึกษา 5 ฉบับสำหรับการป้องกัน และการศึกษา 6 ฉบับสำหรับการรักษา ARTIs) การศึกษาทั้งหมดตรวจสอบการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (จากจมูกถึงหลอดลม (หลอดลม)) แต่มีการศึกษาหนึ่งรวมการรายงานการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง (จากหลอดลมไปยังปอดและเยื่อหุ้มปอด (เยื่อหุ้มปอด)) ดังนั้น ไม่ทราบจำนวนเด็กที่มี ARTIs บนหรือล่าง

ผลลัพธ์หลัก

ในการรักษาหรือป้องกัน ARTIs ในเด็ก ยาการแพทย์ทางเลือกมีผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ไม่ว่าจะให้เป็นรายบุคคลโดแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการฝึกอบรมหรือการบำบัดด้วยการแพทย์ทางเลือกมาตรฐานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด (การศึกษา 11 ฉบับ เด็ก 1813 คน)

ในกรณีที่สามารถรวมผลลัพธ์ได้ มีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างกลุ่มสำหรับการรักษาระยะสั้น (การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 155 คน) หรือการรักษาระยะยาว (การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 155 คน) แต่หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมาก อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างกลุ่มสำหรับการป้องกัน ARTI (การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 735 คน)

ไม่มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกลุ่ม homeopathy และ placebo สำหรับการหยุดงานของผู้ปกครอง การใช้ยาปฏิชีวนะ หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาการแพทย์ทางเลือก เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้รับรายงานไม่ดี โดยรวมแล้ว ผลการวิจัยนี้ไม่สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือกสำหรับ ARTIs ในเด็ก

ข้อจำกัของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยในหลักฐาน เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวข้องกับเด็กจำนวนน้อยเท่านั้น ใช้ยาการแพทย์ทางเลือกประเภทต่างๆกัน สำหรับ ARTIs หลายชนิด มีอคติจำนวนมาก และล้มเหลวในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สำคัญ การวิจัยเพิ่มเติมอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากผลการทบทวนนี้

หลักฐานนี้ทันสมัยแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึง 16 มีนาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การรวมการศึกษาเชิงการป้องกัน 5 ฉบับและ การศึกษาเชิงการรักษา 6 ฉบับ ไม่ได้แสดงให้เห็นประโยชน์ที่สอดคล้องกันของผลิตภัณฑ์ยาการแพทย์ทางเลือกเมื่อเทียบกับยาหลอกต่ออัตราการเกิดซ้ำหรือการรักษา ARTI หายในเด็ก เราประเมินความแน่นอนของหลักฐานในระดับต่ำถึงต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ส่วนใหญ่ เราไม่พบหลักฐานที่สนับสนุนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยาการแพทย์ทางเลือกสำหรับ ARTIs ในเด็ก มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ดี และเราไม่สามารถสรุปผลเกี่ยวกับความปลอดภัยได้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARTIs) พบได้บ่อยและอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เด็กส่วนใหญ่เป็น ARTI ระหว่างสามถึง 6 ครั้งต่อปี แม้ว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่จะหายได้เอง แต่อาการอาจทำให้วิตกกังวลได้ มีการการรักษาหลายอย่างเพื่อควบคุมอาการและลดระยะเวลาการเจ็บป่วย การรักษาส่วนใหญ่มีประโยชน์น้อยและอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือกชนิดกินอาจมีบทบาทในการจัดการ ARTI ในวัยเด็กได้หากมีหลักฐานยืนยันประสิทธิผล นี่คือการปรับปรุงของการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2018

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือกแบบรับประทานเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการรักษาแบบดั้งเดิมเพื่อป้องกันและรักษา ARTIs ในเด็ก

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL (2022, Issue 3) รวมถึง Cochrane Acute Respiratory Infections Specialized Register, MEDLINE (1946 ถึง 16 มีนาคม 2022), Embase (2010 ถึง 16 มีนาคม 2022), CINAHL (1981 ถึง 16 มีนาคม 2022), AMED (1985 ถึง 16 มีนาคม 2022), CAMbase (สืบค้น 16 มีนาคม 2022) และ British Homeopathic Library (สืบค้น 26 มิถุนายน 2013- ไม่ได้เปิดดำเนินการแล้ว) นอกจากนี้ เรายังค้นหา WHO ICTRP และ ClinicalTrials.gov (16 มีนาคม 2022) ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง และติดต่อผู้เขียนการศึกษาเพื่อระบุการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง (RCTs) หรือแบบคลัสเตอร์แบบปกปิดสองทาง (double-blind cluster-RCTs) ที่เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ยาการแพทย์ทางเลือกชนิดรับประทานกับยาหลอกที่เหมือนกันหรือการรักษาแบบดั้งเดิมที่เลือกเองเพื่อป้องกันหรือรักษา ARTI ในเด็กอายุ 0 ถึง 16 ปี

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานที่ Cochrane กำหนด

ผลการวิจัย: 

ในการปรับปรุงปี 2022 นี้ เราพบ RCTs ใหม่ 3 ฉบับ ศึกษาในเด็ก 251 คน รวมทั้งหมด 11 RCTs โดยมีเด็ก 1813 คนที่ได้รับยาการแพทย์ทางเลือกทางปากหรือการรักษาควบคุม (ยาหลอกหรือการรักษาแบบเดิม) สำหรับ ARTI การศึกษาทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (URTIs) โดยมีเพียงการศึกษาเดียวที่รวมถึงการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง (LRTIs) การศึกษาการรักษา 6 ฉบับ ตรวจสอบผลต่อการฟื้นตัวของ URTI และการศึกษา 5 ฉบับ ตรวจสอบผลในการป้องกัน URTI หลังจากการรักษา 1 ถึง 4 เดือน การรักษา 2 ฉบับ และการศึกษาการป้องกัน 3 ฉบับ เกี่ยวข้องกับการรักษาแบบ homeopaths เป็นรายบุคคล การศึกษาอื่นๆ ใช้วิธีการรักษาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและไม่ใช่รายบุคคล การศึกษาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาชีวจิตที่เจือจางมาก โดยมีการเจือจางตั้งแต่ 1 x 10 -4 ถึง 1 x 10 -200

เราระบุข้อจำกัดหลายประการในการศึกษาที่รวบรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่สอดคล้องกันของระเบียบวิธีและอัตราการออกจากการศึกษาที่สูง ความล้มเหลวในการดำเนินการวิเคราะห์โดยเจตนาที่จะรักษา (intention-to-treat analysis) การรายงานแบบคัดเลือก และการเบี่ยงเบนของโปรโตคอลที่ชัดเจน เราประเมินการศึกษา 3 ฉบับว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติอย่างน้อยหนึ่งโดเมน และการศึกษาจำนวนมากมีโดเมนเพิ่มเติมที่มีความเสี่ยงของอคติที่ไม่ชัดเจน การศึกษา 4 ฉบับ ได้รับเงินทุนจากผู้ผลิต homeopathy; การศึกษา 1 ฉบับ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน; การศึกษา 2 ฉบับ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล การศึกษา 1 ฉบับได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และการศึกษา 3 ฉบับ ไม่ได้รายงานการสนับสนุนเงินทุน

ความไม่สอดคล้องกันของวิธีการและความแตกต่างทางคลินิกและทางสถิติที่สำคัญขัดขวางการวิเคราะห์เมตาเชิงปริมาณที่มีประสิทธิภาพ มีเพียง 4 ผลลัพธ์เท่านั้นที่พบได้ทั่วไปในการศึกษามากกว่า 1 ฉบับ และสามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อการวิเคราะห์ Odds ratio (OR) โดยทั่วไปมีขนาดเล็กโดยมีช่วงความเชื่อมั่นกว้าง (CI) และการศึกษาที่ร่วมให้ข้อมูลพบผลกระทบที่ขัดแย้งกัน ดังนั้นจึงมีความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยที่จะสามารถยืนยันประสิทธิภาพของสิ่งแทรกแซงได้ การศึกษาทั้งหมดที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงของอคติต่ำไม่พบว่ามีประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ยาการแพทย์ทางเลือกแบบรับประทาน ในขณะที่การทดลองที่มีความเสี่ยงไม่ชัดเจนหรือสูงของการเกิดอคติจะรายงานว่ามีประโยชน์

สำหรับการเปรียบเทียบ homeopathy เฉพาะรายกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติเพื่อป้องกันโรค ARTIs มีรายงานการทดลอง 2 เรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงของโรค เนื่องจากความหลากหลาย ข้อมูลจึงไม่ถูกรวมเข้าด้วยกัน แต่ไม่มีการศึกษาใดที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางคลินิก เรารวมข้อมูลจากการทดลองสองเรื่องสำหรับผลลัพธ์ที่ต้องการยาปฏิชีวนะ (OR 0.79, 95% CI 0.35 ถึง 1.76; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

สำหรับการเปรียบเทียบ homeopathy ที่ไม่ใช่รายบุคคลกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติเพื่อป้องกันโรค ARTI มีเพียงผลลัพธ์ของการเกิดซ้ำของ ARTI ที่มีรายงานในการศึกษามากกว่า 1 ฉบับ ข้อมูลจากการศึกษา 3 ฉบับ ถูกนำมารวมกันสำหรับผลลัพธ์นี้ (OR 0.60, 95% CI 0.21 ถึง 1.72; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

สำหรับการเปรียบเทียบ homeopathy เฉพาะบุคคลและไม่ใช่รายบุคคลเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติสำหรับการรักษาโรค ARTIs การศึกษา 2 ฉบับให้ข้อมูลสำหรับการรักษาระยะสั้น (OR 1.31, 95% CI 0.09 ถึง 19.54) และการรักษาระยะยาว (OR 1.01 , 95% CI 0.10 ถึง 9.96; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) การศึกษาแสดงให้เห็นทิศทางของผลกระทบที่ตรงกันข้ามสำหรับผลลัพธ์ทั้งสอง

การศึกษา 6 ฉบับรายงานความรุนแรงของโรคแต่ไม่ได้นำมารวมกัน เนื่องจากใช้ระบบการให้คะแนนและมาตราส่วนที่แตกต่างกัน การศึกษา 3 ฉบับ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (OR 0.79, 95% CI 0.16 ถึง 4.03; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย แพทย์หญิงวิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 9 มีนาคม 2023

Tools
Information