Koje su prednosti i rizici oralnih homeopatskih lijekova u sprječavanju i liječenju infekcija dišnih puteva u djece?

Ključne poruke

Homeopatija je vrsta komplementarne i alternativne medicine. Temelji se na dvjema glavnim idejama: da tvari koje mogu izazvati bolest ili simptome u zdrave osobe mogu, u jako malim dozama, liječiti simptome osobe koja nije zdrava; i da te molekule u jako razrijeđenim otopinama mogu zadržati sjećanje na izvornu tvar (zadržati svojstva te izvorne tvari). Zbog manjka pouzdanih dokaza, prednosti i rizici oralnih homeopatskih lijekova za sprječavanje i liječenje akutnih infekcija respiratornog trakta u djece nisu jasni. Istraživanja niže kvalitete često predlažu moguće prednosti oralne homeopatske medicine, ali istraživanja više kvalitete tu prednost ne pronalaze.

Što su infekcije dišnih puteva?

Infekcije dišnih puteva (respiratorne infekcije) su uglavnom uzrokovane virusima, pogotovo prehlade i gripe, dok su neke infekcije pluća i ušiju uzrokovane bakterijama. Te infekcije može biti teško razlikovati te se one nekad događaju skupa. Većina takvih infekcija prođe bez liječenja, ali nekada simptomi opstaju i nakon uklanjanja početne infekcije. Liječenje je, prema tome, usmjereno olakšavanju simptoma.

Zašto je ovo važno kod djece?

Djeca u prosjeku imaju 3 do 6 infekcija dišnih puteva svake godine. Iako je većina tih infekcija blaga i izlječiva, postoje i neke akutne (ozbiljne, brze ili iznenadne) infekcije koje mogu zahtijevati bolničko liječenje, ali izrazito rijetko završavaju smrću.

Kako se liječe akutne infekcije dišnih puteva?

Antibiotici koji se uzimaju oralno (kroz usta/progutaju, uglavnom kao tablete, pilule, pastile ili tekućina) često se propisuju za liječenje infekcija dišnih puteva, iako su ti lijekovi neučinkoviti protiv virusa. Homeopatski lijekovi mogu se koristiti za liječenje infekcija dišnih puteva uz malo nuspojava, ali njihova učinkovitost i sigurnost nisu dovoljno dobro istraženi.

Koji je bio cilj ovog sustavnog pregleda?

Željeli smo saznati pomaže li homeopatija djeci s akutnim infekcijama dišnih puteva. Zanimao nas je učinak homeopatskih lijekova u usporedbi s placebom (‚lažni‘ lijek koji ne sadrži aktivnu tvar, ali izgleda ili ima okus identičan lijeku koji se testira) ili s uobičajenom terapijom.

Zanimao nas je i učinak homeopatskih lijekova na poboljšanje simptoma infekcije, potrebi za antibioticima, trajanju bolesti (koji bi utjecao na dane koje djeca izostanu iz škole ili roditelji izostanu s posla), ponovnu pojavu simptoma i bilo kakve nuspojave lijekova.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo randomizirana kontrolirana ispitivanja (ispitivanja u kojima su ljudi nasumično raspoređeni u jednu ili više skupina) koja su istraživala jesu li oralni homeopatski lijekovi, u usporedbi s placebom ili standardnim terapijama, bili učinkoviti u sprječavanju ili liječenju akutnih infekcija dišnih puteva u djece do 16 godina. Usporedili smo i saželi njihove rezultate i ocijenili pouzdanost u dokaze na temelju čimbenika poput metoda istraživanja i broja ispitanika.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 11 ispitivanja koja su uključivala 1,813 djece (5 ispitivanja za sprječavanje i 6 za liječenje). Sva ispitivanja su istraživala infekcije gornjih dišnih puteva (od nosa do dušnika), ali jedno je proučavalo infekcije gornjih i donjih dišnih puteva (od dušnika do pluća i pleure) zajedno, pa je točan broj djece s infekcijama gornjeg ili donjeg dijela dišnih puteva nepoznat.

Ključni rezultati

U liječenju ili sprječavanju akutnih infekcija dišnih puteva u djece, homeopatski lijekovi pokazali su male ili nikakve korisne učinke, bilo da je liječenje individualizirano od strane obučenog homeopata ili standardna komercijalno dostupna homeopatska terapija (11 istraživanja, 1,813 djece).

Tamo gdje su rezultati mogli biti kombinirani, bilo je male ili nikakve razlike između skupina za kratkoročno liječenje (2 ispitivanja, 155 sudionika) ili dugoročno liječenje (2 ispitivanja, 155 sudionika), ali dokazi su vrlo nejasni. Vjerojatna je mala ili nikakva razlika između skupina u sprječavanju infekcija dišnih puteva (3 ispitivanja, 735 sudionika).

Nije bilo važne razlike između skupina liječenih homeopatijom i placebom što se tiče izostajanja roditelja s posla, upotrebe antibiotika ili nuspojavama. Izvješća o nuspojavama su bila loša, pa ne možemo sa sigurnošću govoriti o sigurnosti ovih preparata. Sveukupno, nalazi ovog pregleda ne podržavaju upotrebu homeopatskih medicinskih proizvoda za akutne infekcije dišnih puteva u djece.

Koje su ograničenja dokaza?

Pouzdanost ovih dokaza je niska jer su ispitivanja uključivala mali broj djece, koristila su različite lijekove za različite infekcije, imala su brojne pristranosti i nisu dala podatke o važnim ishodima. Daljnja ispitivanja bi mogla dati različite rezultate od rezultata ovog pregleda.

Datum pretraživanja dokaza

Dokazi uključeni u ovaj sustavni pregled objavljeni su do 16. ožujka 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Tonia Škoprc. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information