ยังคงรอหลักฐานว่า cranberries มีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือไม่

Cranberries มีสารที่สามารถป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเกาะติดกับผนังกระเพาะปัสสาวะได้ วิธีนี้อาจช่วยลดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่นๆ (UTI) ได้ Cranberries (โดยปกติจะเป็นน้ำ cranberries) ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ Cranberries มีผลข้างเคียงน้อย การทบทวนวรรณกรรมนี้ไม่พบการศึกษาที่รายงานผลของน้ำ cranberries หรือผลิตภัณฑ์ cranberriesอื่นๆ สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลังจากการค้นหาอย่างละเอียด ไม่พบ RCT ที่ประเมินประสิทธิผลของน้ำ cranberries ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ดังนั้นในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานคุณภาพดีที่บ่งชี้ว่า cranberries มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การศึกษาแบบปกปิด 2 ฝ่ายที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งเปรียบเทียบน้ำ cranberries และผลิตภัณฑ์ cranberries อื่นๆ เทียบกับยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลของน้ำ cranberries ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมีความจำเป็น ผลลัพธ์ควรรวมถึงการลดอาการ การฆ่าเชื้อในปัสสาวะ ผลข้างเคียง และการรับประทานยาสม่ำเสมอ ควรประเมินขนาดยา (ปริมาณและความเข้มข้น) และระยะเวลาของการรักษา ผู้บริโภคและแพทย์ยินดีที่จะได้หลักฐานจากการศึกษาเหล่านี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Cranberries (โดยเฉพาะในรูปของน้ำแครนเบอร์รี่) มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมานานหลายทศวรรษในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTI) จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมนี้คือเพื่อประเมินประสิทธิผลของ cranberries ในการรักษาโรคติดเชื้อดังกล่าว

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของ cranberries ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Kidney and Transplant Register of Studies จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2023 ผ่านการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลโดยใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมนี้ การศึกษาใน Register จะถูกค้นหาผ่านการค้นหาของ CENTRAL, MEDLINE และ EMBASE, การดำเนินการประชุม, International Clinical Trials Register (ICTRP) Search Portal และ ClinicalTrials.gov

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) หรือ quasi-RCT ทั้งหมดเกี่ยวกับน้ำ cranberries หรือผลิตภัณฑ์ cranberries สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ โดยจะรวมการศึกษาเกี่ยวกับผู้ชาย ผู้หญิง หรือเด็ก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ชื่อเรื่องและบทคัดย่อของการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมได้รับการคัดกรอง และการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างชัดเจนจะถูกคัดออก ข้อมูลเพิ่มเติมถูกขอจากผู้ประพันธ์ ถ้าเอกสารมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าเกณฑ์

ผลการวิจัย: 

ไม่พบการศึกษาที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมดของเรา การศึกษา 7 ฉบับ ถูกคัดออกเนื่องจากเป็นการออกแบบการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง มีการรักษาแบบผสม หรือไม่ได้รายงานผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษา 1 ฉบับ กำลังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตามไม่ทราบสถานะปัจจุบัน

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 มกราคม 2024

Tools
Information