วิตามินซีสำหรับป้องกันและรักษาโรคไข้หวัด

โรคไข้หวัดเป็นสาเหตุสำคัญของการไปพบแพทย์ในประเทศที่มีรายได้สูง และการขาดงานและการเรียน มีไวรัสมากกว่า 200 ชนิดที่อาจทำให้เกิดอาการหวัดได้ เช่นน้ำมูกไหล คัดจมูก จาม เจ็บคอ ไอ และบางครั้งปวดศีรษะ มีไข้และตาแดง อาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และไข้หวัดแต่ละชนิด เนื่องจากโรคไข้หวัดมักเกิดจากไวรัสทางเดินหายใจชนิดใดชนิดหนึ่ง ยาปฏิชีวนะจึงไม่มีประโยชน์ ดังนั้นการรักษาอื่น ๆ ที่เป็นไปได้จึงเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก

วิตามินซีได้รับการเสนอให้ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตั้งแต่แยกได้ในปี 1930 เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในปี 1970 เมื่อ Linus Pauling ผู้ได้รับรางวัลโนเบลได้สรุปจากการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอกก่อนหน้านี้ว่า วิตามินซีจะป้องกันและบรรเทาอาการไข้หวัดได้ หลังจากนั้นมีการทดลองใหม่กว่า 2 โหล มีการจำหน่ายวิตามินซีกันอย่างแพร่หลายและใช้เป็นสารป้องกันและรักษาโรค

การทบทวนวรรณกรรมนี้จำกัดเฉพาะการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอกที่ทดสอบวิตามินซี 0.2 กรัม/วันขึ้นไป การรับประทานวิตามินซีเป็นประจำไม่มีผลต่ออุบัติการณ์ของโรคหวัดในประชากรทั่วไปจากการเปรียบเทียบการทดลอง 29 รายการที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม 11,306 คน อย่างไรก็ตามการให้เสริมเป็นประจำมีผลเล็กน้อย แต่สม่ำเสมอในการลดระยะเวลาของอาการหวัด ซึ่งอ้างอิงจากการเปรียบเทียบการศึกษา 31 รายการ กับการเป็นหวัด 9745 ครั้ง ในการทดลอง 5 รายการ กับผู้เข้าร่วม 598 คนที่มีความเครียดทางร่างกายที่รุนแรงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ (รวมถึงนักวิ่งมาราธอนและนักสกี) วิตามินซีช่วยลดความเสี่ยงโรคหวัดได้ครึ่งหนึ่ง การทดลองที่ตีพิมพ์ไม่ได้รายงานผลข้างเคียงของวิตามินซี

การทดลองใช้วิตามินซีในปริมาณสูง ที่ใช้ในการรักษาโดยเริ่มหลังจากเริ่มมีอาการ ไม่พบผลที่สอดคล้องกัน ในระยะเวลาหรือความรุนแรงของอาการหวัด อย่างไรก็ตามมีการทดลองการรักษาเพียงไม่กี่รายการ และไม่มีใครทำในเด็ก แม้ว่าผลของวิตามินซีป้องกันโรคจะมีมากกว่าในเด็กก็ตาม การทดลองขนาดใหญ่ 1 รายการในผู้ใหญ่ รายงานประโยชน์จากการรักษาด้วยขนาด 8 กรัม เมื่อเริ่มมีอาการ และการทดลองในการรักษา 2 รายการโดยใช้การเสริม 5 วัน รายงานว่าได้ประโยชน์ จำเป็นต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อสรุปผลที่เป็นไปได้ของวิตามินซีในการรักษา ซึ่งหมายถึงให้ทันทีหลังจากเริ่มมีอาการ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ความล้มเหลวของการเสริมวิตามินซีเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคหวัดในประชากรทั่วไป บ่งชี้ว่าการเสริมวิตามินซีเป็นประจำนั้นไม่สมควรทำ แต่วิตามินซีอาจมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเวลาสั้นๆ การทดลองเสริมอย่างสมำ่เสมอ แสดงให้เห็นว่าวิตามินซีช่วยลดระยะเวลาของการเป็นหวัดได้ แต่ไม่ได้พบซ้ำในการทดลองแบบรักษาเพียงไม่กี่รายการที่ดำเนินการ อย่างไรก็ตามด้วยผลที่สม่ำเสมอของวิตามินซีต่อระยะเวลาและความรุนแรงของโรคหวัดในการศึกษาที่เสริมอย่างสม่ำเสมอ และต้นทุนต่ำ และความปลอดภัย อาจคุ้มค่าสำหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดในการทดสอบเป็นรายบุคคลว่าวิตามินซีในการรักษามีประโยชน์ต่อพวกเขาหรือไม่ RCTs เพิ่มเติมสำหรับการรักษามีความจำเป็น

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

วิตามินซี (กรดแอสคอร์บิก) ในการป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานถึง 70 ปี

วัตถุประสงค์: 

หากต้องการทราบว่าวิตามินซีช่วยลดอุบัติการณระยะเวลาหรือความรุนแรงของโรคไข้หวัด์ได้หรือไม่ เมื่อใช้เป็นอาหารเสริมอย่างต่อเนื่องทุกวัน หรือเป็นการรักษาเมื่อเริ่มมีอาการหวัด

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น CENTRAL 2012, Issue 11, MEDLINE (1966 ถึง 3 พฤศจิกายนสัปดาห์ 2012), EMBASE (1990 ถึงพฤศจิกายน 2012), CINAHL (มกราคม 2010 ถึงพฤศจิกายน 2012), LILACS (มกราคม 2010 ถึง พฤศจิกายน 2012) และ Web of Science (มกราคม 2010 ถึง พฤศจิกายน 2012) เรายังสืบค้นหา the U.S. ทะเบียนการทดลองของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) และ WHO ICTRP เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2012

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราไม่รวมการทดลองที่ใช้วิตามินซีน้อยกว่า 0.2 กรัมต่อวันและการทดลองที่ไม่มีการเปรียบเทียบยาหลอก เราจำกัดการทบทวนวรรณกรรมของเราเฉพาะการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คน คัดลอกข้อมูลโดยอิสระต่อกัน เราประเมิน 'อุบัติการณ์' ของโรคหวัดในระหว่างการเสริมเป็นประจำตามสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่ป่วยเป็นหวัดอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงระยะเวลาการศึกษา 'Duration' คือจำนวนวันเฉลี่ยของการเจ็บป่วยในช่วงที่เป็นหวัด

ผลการวิจัย: 

การเปรียบเทียบในการทดลอง 29 รายการที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม 11,306 คน มีส่วนใน meta-analysis เกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) ของการเป็นหวัดในขณะที่รับประทานวิตามินซีเป็นประจำตลอดระยะเวลาการศึกษา ในการทดลองในชุมชนทั่วไปที่มีผู้เข้าร่วม 10,708 คน RR รวม 0.97 (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.94 ถึง 1.00) การทดลอง 5 รายการที่เกี่ยวข้องกับนักวิ่งมาราธอน นักสกี และทหารทั้งหมด 598 คนในการออกกำลังกายใต้ขั้วโลกเหนือ ให้ RR รวม 0.48 (95% CI 0.35 ถึง 0.64)

การเปรียบเทียบ 31 รายการที่ตรวจสอบผลของวิตามินซีที่ได้รับสม่ำเสมอ ต่อระยะเวลาของโรคไข้หวัด (9745 ครั้ง) ในผู้ใหญ่ระยะเวลาของการเป็นหวัดลดลง 8% (3% ถึง 12%) และในเด็ก 14% (7% ถึง 21%) ในเด็ก วิตามินซี 1 ถึง 2 กรัม/วัน ทำให้หวัดสั้นลง 18% ความรุนแรงของโรคหวัดยังลดลงด้วยการให้วิตามินซีเป็นประจำ

การเปรียบเทียบ 7 รายการ ตรวจสอบผลของวิตามินซีในการรักษา (3249 ครั้ง) ไม่พบผลที่สอดคล้องกันของวิตามินซีต่อระยะเวลาหรือความรุนแรงของโรคหวัดในการทดลองแบบรักษา

การทดลองที่รวมอยู่ส่วนใหญ่เป็นการทดลองแบบสุ่มแบบ double-blind การคัดการทดลองออกถ้าไม่ได้สุ่มตัวอย่าง หรือไม่ใช่แบบ double-blind ไม่มีผลต่อข้อสรุป

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มีนาคม 2021

Tools
Information