Spryskiwanie przestrzeni otwartej środkami owadobójczymi w celu zapobiegania przenoszenia malarii

Czym jest spryskiwanie przestrzeni otwartej i w jaki sposób to działa?

Opryskiwanie przestrzeni to rozpylanie insektycydów w przestrzeni otwartej w celu zabicia dorosłych owadów. Środek owadobójczy jest rozpylany za pomocą urządzeń ręcznych lub montowanych w pojazdach bądź samolotach w celu wytworzenia mgły. Spryskiwanie przestrzeni jest regularnie stosowane w programach ochrony zdrowia publicznego i zwalczania szkodników, w tym również w trakcie epidemii malarii. Impregnowane moskitiery zawierające środek owadobójczy oraz stosowanie środków owadobójczych w pomieszczeniach to dwie interwencje najczęściej stosowane w programach zapobiegania malarii i zwalczania komarów. Obie interwencje są skuteczne w ograniczeniu kontaktu człowieka z ukąszeniami komarów w pomieszczeniach zamkniętych. Gdy spryskiwanie przestrzeni otwartej jest skuteczne, dochodzi do zmniejszenia populacji komarów gryzących na wolnym powietrzu, co może ograniczyć przenoszenie malarii z komarów, które nie zostały usunięte przy pomocy standardowych działań zapobiegawczych. Obecnie, nadal istnieje duża niepewność, czy spryskiwanie przestrzeni otwartej ma jakikolwiek wpływ na rozprzestrzenianie się malarii.

Jaki jest cel niniejszego przeglądu?

Celem niniejszego przeglądu Cochrane było podsumowanie podjętych działań oraz wyników badań oceniających wpływ rozpylania środków w środowisku na rozprzestrzenianie się malarii, aby ułatwić podejmowanie decyzji w zakresie programów zapobiegających szerzeniu się tej choroby.

Jakie są główne wyniki przeglądu?

W wyniku wyszukiwania odpowiednich badań do 18 kwietnia 2018 r. zidentyfikowaliśmy cztery badania przeprowadzone w latach 1972-2000. W obrębie tych badaniach zastosowano różne metody rozpylania środków owadobójczych, w tym ręczne, montowane na pojazdach i samolotach. Stosowano różne środki owadobójcze, dawki i czas oprysków, aby dostosować się do środowiska lokalnego i zachowań określonych gatunków komarów.

W trzech badaniach dane naukowe uznano za niedostateczne, aby dokonać wiarygodnej oceny wpływu rozpylania środków owadobójczych w przestrzeni na liczbę przypadków malarii. W ostatnim badaniu przeprowadzonym w jednym regionie Indii obejmującym populację 18 460 osób, przedstawiono liczbę zachorowań na malarię w latach poprzedzających i następujących po wprowadzeniu oprysków w przestrzeni otwartej. Dane naukowe sugerują, że rozpylanie środków owadobójczych w przestrzeni otwartej doprowadziło do zmniejszenia liczby przypadków malarii. Badanie przeprowadzono ponad 30 lat temu i w jednym regionie Indii, dlatego nie możemy mieć pewności, że wyniki te można odnieść do innych obszarów występowania malarii. Wiarygodne badania w różnych warunkach pomogą ustalić, czy i kiedy warto zastosować tę interwencję.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie i redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information