Edukacja o astmie dla personelu szkoły

Wprowadzenie do pytania badawczego

Nauczyciele i personel szkolny powinni wiedzieć, jak radzić sobie z astmą w szkołach. Mając niewielką wiedzę na temat astmy można nie wiedzieć, jak najlepiej chronić dziecko z tą chorobą lub działać w przypadku poważnego napadu astmy. Naszym celem było oszacowanie korzyści i możliwych szkód związanych ze szkoleniem personelu szkolnego na temat astmy i zbadanie, w jaki sposób najlepiej realizować takie szkolenie.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy pięć badań przeprowadzonych w ponad 100 szkołach, które porównały programy szkolenia personelu szkolnego na temat astmy z grupami kontrolnymi. Badacze ocenili wyniki w odniesieniu do nauczycieli i pracowników szkoły, ale też dzieci lub rodziców, najczęściej w okresie od 1 do 12 miesięcy. Ostatnie wyszukiwanie badań przeprowadziliśmy 29 listopada 2016 roku.

Główne wyniki

Nie byliśmy w stanie określić, czy szkolenie personelu szkolnego zmniejszyło liczbę dzieci, które potrzebowały wizyty na oddziale ratunkowym lub w szpitalu. W żadnym z badań nie podawano informacji o zgonach. Autorzy badania w różny sposób oceniali kontrolę objawów astmy, ale stwierdzili niewiele korzyści, szczególnie ponad rok po wdrożeniu interwencji.

W szkołach, w których przeprowadzono szkolenia w zakresie astmy, lepiej przestrzegano zasad postępowania w astmie, a i ich personel był lepiej przygotowany. Większa liczba szkół w tej grupie dysponowała pisemnymi zasadami postępowania a astmie w porównaniu z grupą kontrolną. W większej liczbie szkół, w których przeprowadzono szkolenia, stwierdzono poprawę pod względem zapobiegania napadom astmy wywołanym wysiłkiem fizycznym lub ich leczenia, a większa liczba pracowników uznała, że byli w stanie podać salbutamol za pomocą komory inhalacyjnej.

Chcieliśmy ocenić, jakie treści należy przekazywać w trakcie sesji szkoleniowych i jak najlepiej to robić, ale nie znaleźliśmy wystarczających informacji, aby tego dokonać.

Podsumowując, szkolenie personelu szkolnego na temat astmy zwiększa wiedzę na temat tej choroby i przygotowanie w szkołach, ale posiadamy niewielką wiedzę na temat rzeczywistych korzyści z takich szkoleń u dzieci z astmą.

Jakość danych naukowych

Niewielka liczba badań i różnice między nimi oznaczają, że nie możemy być pewni całkowitego efektu szkolenia personelu szkolnego dotyczącego astmy. Sposoby, w jakie naukowcy przydzielali szkoły, nauczycieli lub dzieci do grup, mogą powodować pewne błędy systematyczne. Fakt, iż nauczyciele wiedzieli, w jakiej grupie się znajdowali: badanej czy kontrolnej, mógł mieć wpływ na ich zachowanie oraz odpowiedzi w kwestionariuszach, co mogło prowadzić do przecenienia korzyści. Wiele osób włączonych do badań nie zwróciło kwestionariuszy na końcu badania, co oznacza, że nie mamy pełnego obrazu wyników szkoleń na temat astmy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Klaudyna Strzelecka Redakcja: Piotr Sawiec, Małgorzata Kołcz

Tools
Information