Trening fizyczny przed operacją płuc u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Pytanie badawcze

Jakie są korzyści z podejmowania ćwiczeń fizycznych przed operacją z powodu raka płuca i jak bezpieczne jest wykonywanie ćwiczeń w okresie przedoperacyjnym?

Wprowadzenie

Operacja płuc w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca daje chorym szansę na wyleczenie; jednak operacja taka wiąże się z ryzykiem powikłań. Trening fizyczny przed operacją, poprzez poprawę sprawności fizycznej, może zmniejszyć ryzyko powikłań płucnych i poprawić inne wyniki, takie jak liczba dni potrzebnych do drenażu klatki piersiowej (plastikowa rurka wprowadzona do klatki piersiowej w celu odprowadzenia płynu lub powietrza, które mogą gromadzić się po operacji) oraz długość pobytu w szpitalu. W wersji tego przeglądu z 2017 r. stwierdziliśmy, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych zmniejszało ryzyko rozwoju powikłań płucnych po operacji, wiązało się z krótszym okresem drenażu klatki piersiowej, krótszym pobytem w szpitalu oraz z poprawą sprawności i funkcjonowania płuc przed operacją. Jednak jakość danych naukowych była niska.

Charakterystyka badania

Dane naukowe są aktualne do listopada 2021 r. W przeglądzie tym uwzględniono dane dotyczące 636 chorych uczestniczących w 10 badaniach.

Główne wyniki

Trening fizyczny przed operacją u chorych na raka płuca zmniejsza (aż o 55%) ryzyko rozwoju powikłań płucnych po operacji, w porównaniu z niewykonywaniem żadnych ćwiczeń przed operacją. Podczas ćwiczeń nie zgłoszono żadnych skutków ubocznych. Ćwiczenia przed operacją są prawdopodobnie bezpieczne. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych w okresie przedoperacyjnym prawdopodobnie skraca czas pobytu w szpitalu po operacji (o około 2 dni) i zwiększa sprawność po zakończeniu programu ćwiczeń. Dane naukowe dotyczące wpływu na czas drenażu klatki piersiowej są bardzo niepewne.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych wahała się od bardzo niskiej do wysokiej, głównie z powodu ograniczeń metod badawczych, małej liczby uczestników włączonych do badań i zmienności wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Rolirad Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information