Stosowanie ćwiczeń fizycznych w celu redukcji ryzyka upadków u osób z chorobą nowotworową w trakcie i po zakończeniu leczenia

Wprowadzenie

Osoby z chorobą nowotworową w trakcie i po zakończeniu leczenia narażone są na długotrwałe problemy zdrowotne, w tym zwiększone ryzyko upadków. Spowodowane jest to wpływem samej choroby oraz leczenia na organizm pacjenta. Ćwiczenia fizyczne zmniejszają częstość i ryzyko upadku u osób starszych. Znany jest również ich wpływ na jakość życia, uczucie zmęczenia i ból u osób z przebytym nowotworem. Nie jest jasne (udowodnione naukowo; przyp.tłum.), czy ćwiczenia fizyczne mogą zmniejszać ryzyko upadków u osób z nowotworem w trakcie i po przebytym leczeniu. Przegląd ten został opracowany w celu określenia wpływu ćwiczeń fizycznych na zmniejszenie liczby upadków u osób z chorobą nowotworową w trakcie oraz po leczeniu.

Charakterystyka badań

W lipcu 2018 roku wyszukiwano badań klinicznych oceniających wpływ ćwiczeń fizycznych na redukcję upadków u osób dorosłych z nowotworem w trakcie oraz po zakończonym leczeniu. Odnaleźliśmy 11 badań różnej jakości oraz liczebności, obejmujących łącznie 835 osób, w których ćwiczenia fizyczne porównywano ze zwykłą opieką. W większości badania były małe, w czterech z nich liczba uczestników była mniejsza niż 30. Tylko w jednym badaniu analizowano wystąpienie upadków przypadkowych. We wszystkich 11 badaniach oceniano jeden lub więcej czynników ryzyka upadku, takich jak siła, elastyczność oraz równowaga.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych pochodzących z badań sklasyfikowano w oparciu o cztery kategorie: bardzo niska, niska, średnia lub wysoka. Bardzo niska jakość danych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni otrzymanych wyników. Wysoka jakość danych naukowych oznacza, że jesteśmy bardzo pewni otrzymanych wyników. Jakość danych naukowych oceniono jako bardzo niską lub niską w odniesieniu do wszystkich czynników analizowanych w przeglądzie. W metodologii włączonych badań stwierdzono kilka ograniczeń, w tym małą liczbę uczestników. W żadnym z badań nie było możliwości ukrycia przed pacjentami stosowanego leczenia, co mogło wpłynąć na stronniczość oceny wyników.

Główne wyniki

Tylko jedno badanie dotyczyło wpływu ćwiczeń na przypadkowe upadki i nie stwierdzono w nim różnicy w liczbie upadków pomiędzy osobami ćwiczącymi a tymi, które nie wykonywały ćwiczeń (bardzo niska jakość danych). W związku z powyższym brak jest wystarczających danych do wyciągnięcia wniosków odnośnie wpływu ćwiczeń na redukcję upadków przypadkowych u osób z nowotworem w trakcie lub po zakończeniu leczenia. Odnotowano natomiast poprawę w zakresie niektórych czynników ryzyka związanych z upadkami; stwierdziliśmy poprawę w niektórych pomiarach dotyczących siły (mięśniowej; przyp.tłum), elastyczności i równowagi, chociaż ogólna jakość danych była bardzo niska lub niska.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie i redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information