Leczenie światłem w zapobieganiu depresji zimowej

Dlaczego ten przegląd jest ważny?

Wiele osób zamieszkujących północną półkulę ziemi cierpi z powodu depresji zimowej, która występuje w wyniku zmniejszenia ekspozycji na światło słoneczne. Trzy czwarte osób dotkniętych depresją sezonową to kobiety. Apatia, przejadanie się, sięganie po węglowodany i obniżenie nastroju są typowymi objawami depresji sezonowej. U niektórych osób depresja zimowa postępuje i zmienia się w dużą depresję, która w sposób istotny wpływa na codzienne życie osób chorych. Do dwóch trzecich osób dotkniętych depresją sezonową doświadcza objawów depresyjnych każdej zimy.

Kogo może zainteresować ten przegląd?

Każdy, kto doświadczył depresji zimowej, albo kto ma krewnych i przyjaciół, którzy doświadczyli depresji zimowej.

Na jakie pytania odpowiada ten przegląd?

W związku z sezonowością depresji i dużym wskaźnikiem nawrotu, leczenie światłem wczesną jesienią, gdy jeszcze nie występują objawy depresji, może pomóc w zapobieganiu wystąpienia obniżenia nastroju. Celem tego przeglądu było zbadanie, czy leczenie światłem u zdrowych osób z depresją zimową w wywiadzie może zapobiec jej wystąpieniu w przyszłości i czy stosowanie tej terapii jest bezpieczne. Do tej pory kwestia ta nie została zbadana w sposób systematyczny, ale ma duże znaczenie dla osób cierpiących na depresję zimową.

Jakie badania włączono do przeglądu?

Autorzy przeglądu przeszukali bazy danych do 19 czerwca 2018 r., aby znaleźć badania na temat leczenia światłem w zapobieganiu depresji zimowej. Wśród 3745 badań, autorzy przeglądu znaleźli jedno badanie kliniczne z randomizacją, obejmujące 46 osób poddanych terapii światłem (badanie, w którym uczestnicy przydzielani są losowo do grupy otrzymującej interwencję badaną i kontrolną; przyp. tłum.) lub bez leczenia. Wszystkie osoby w tych badaniach w wywiadzie miały epizod depresji zimowej.

Co ujawniają dane naukowe z przeglądu?

Jakość danych naukowych dla wszystkich wyników była bardzo niska, dlatego też nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat tego, czy leczenie światłem jest skuteczne w zapobieganiu depresji zimowej. Włączone badanie nie przedstawia żadnych informacji na temat niepożądanych działań terapii światłem.

Lekarze muszą omówić z pacjentami zalety i wady rozważanego leczenia zapobiegawczego w postaci terapii światłem i innych potencjalnych zabiegów profilaktycznych w depresji sezonowej, takich jak leczenie farmakologiczne, terapie psychologiczne i zmiana stylu życia. Z racji braku jakichkolwiek badań porównujących te formy leczenia, należy wziąć pod uwagę preferencje pacjenta.

Co powinno być kolejnym krokiem?

Autorzy przeglądu zalecają, aby przyszłe badania obejmowały bezpośrednie porównania leczenia światłem w stosunku do innych metod leczenia, takich jak leczenie farmakologiczne, terapie psychologiczne lub zmiana stylu życia, w celu ustalenia najlepszego postępowania w zapobieganiu depresji sezonowej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman Redakcja: Paulina Rolska, Magdalena Koperny

Tools
Information