Kontrola poziomu glukozy we krwi w leczeniu owrzodzeń cukrzycowych (przerwanie ciągłości skóry)

Wprowadzenie: U osób z cukrzycą może dojść do rozwoju owrzodzenia stopy (przerwanie ciągłości skóry) z wielu powodów. Obejmuje ono uszkodzenie nerwów i zmniejszenie przepływu krwi do nóg i stóp. Wysoki poziom glukozy we krwi może wpłynąć na gojenie się owrzodzeń stopy, dlatego też intensywna kontrola jej poziomu może okazać się korzystna.

Pytanie badawcze Celem niniejszego przeglądu Cochrane była odpowiedź na pytanie, czy intensywna kontrola poziomu glukozy we krwi w porównaniu do kontroli standardowej wpływa na gojenie się owrzodzeń stopy u osób z cukrzycą?

Co stwierdziliśmy: Nie odnaleźliśmy żadnych badań dotyczących tego tematu, które byłyby zakończone, a ich wyniki dostępne. Jedyne badanie, które spełniło nasze kryteria włączenia zostało zakończone z powodu trudności w rekrutacji uczestników. Tym samym, nie możemy być pewni, czy intensywna kontrola poziomu glukozy we krwi u osób ze stopą cukrzycową jest korzystna czy szkodliwa. Mimo braku danych naukowych należy zgodnie z obecną praktyką dążyć do osiągnięcia optymalnej kontroli glikemii (poziomu glukozy we krwi) u osób ze stopą cukrzycową w celu poprawy gojenia się owrzodzeń. Przypuszczamy, że obecnie trwające dwa badania mogą po zakończeniu dostarczyć pewnych dowodów na ten temat.

Niniejsze streszczenie prostym językiem jest aktualne na dzień 7 grudnia 2015 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information