Jaki jest najlepszy sposób, aby pomóc chorym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w rzuceniu palenia tytoniu?

Pytanie badawcze

Chcieliśmy znaleźć najlepszy sposób pomocy chorym na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) w zaprzestaniu palenia tytoniu.

Wprowadzenie

Zaprzestanie palenia tytoniu jest najważniejszym sposobem leczenia u palaczy chorych na POChP. Sposoby leczenia tych chorych, których celem jest pomoc w zerwaniu z nałogiem, można podzielić na: wsparcie behawioralne (np. rozmowy motywacyjne) i leczenie farmakologiczne (np. nikotynowa terapia zastępcza). Chociaż przeprowadzono wiele badań dotyczących oceny najlepszych sposobów leczenia u „zdrowych" palaczy, zdecydowanie mniej wiadomo o tym, co jest najbardziej skuteczne u palaczy chorych na POChP.

Charakterystyka badań

Szukaliśmy badań, w których uczestniczyli aktualnie palący dorośli mężczyźni i kobiety, u których rozpoznano POChP. Włączyliśmy badania, w których oceniano skuteczność wsparcia behawioralnego, leczenia farmakologicznego lub obu tych sposobów łącznie, jako pomoc w rzucaniu palenia tytoniu. Włączyliśmy badania, w których porównywano ze sobą różne metody leczenia albo badania, w których porównywano leczenie wspomagające zaprzestanie palenia tytoniu i niestosowanie leczenia lub standardową opiekę. Włączyliśmy tylko te badania, w których podano informację na temat liczby osób, które nie paliły tytoniu po co najmniej 6 miesiącach obserwacji. Ostatnie wyszukiwanie badań przeprowadziliśmy w marcu 2016 roku.

Główne wyniki

Zebraliśmy wysokiej jakości dane naukowe pochodzące z czterech (1540 uczestników) spośród szesnastu (13 123 uczestników) badań włączonych do tego przeglądu. Podsumowując, dane naukowe wskazują, że palacze chorzy na POChP, którzy otrzymują łącznie intensywne wparcie behawioralne i leki, mają ponad dwa razy większe szanse na zerwanie z nałogiem, w porównaniu z osobami, które otrzymują samo wsparcie behawioralne. Nie odnaleźliśmy żadnych jednoznacznych danych naukowych, które wskazywałyby na którąś metodę wsparcia behawioralnego lub konkretny lek, jako lepsze od innych. Nadal nie jest jasne, czy istnieje różnica w tym, jaki sposób leczenia najlepiej pomaga palaczom chorym na POChP i palaczom bez POChP.

Jakość danych naukowych

Możemy mieć dużą pewność co do wyników badań, z których wynika, że łączne stosowanie wsparcia behawioralnego i leków ma lepsze działanie niż samo wparcie behawioralne. Jednak nie byliśmy w stanie ocenić łącznie wyników wielu badań, ponieważ za bardzo różniły się one pod względem zastosowanego leczenia lub osiągniętych rezultatów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Stańczak Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information