Eszopiklon (Lunesta) w trudnościach ze snem

Dlaczego ten przegląd jest ważny?

Bezsenność to termin medyczny stosowany na określenie trudności w zasypianiu, trudności w utrzymaniu snu, zbyt wczesne budzenie się lub sen o złej jakości, który nie daje wypoczynku. Bezsenność może być leczona różnymi metodami, w tym modyfikacją zachowania, technikami relaksacyjnymi lub lekami nasennymi. Eszopiklon (Lunesta; lek niedostępny w Polsce; przyp.tłum.) jest lekiem nasennym, należącym do klasy środków, zwanych nie-benzodiazepinowymi lekami nasennymi.

Kogo może zainteresować ten przegląd?

Osoby dotknięte bezsennością, lekarze ogólni, specjaliści pracujący w służbie zdrowia, osoby zajmujące się leczeniem uzależnień oraz decydenci w dziedzinie polityki zdrowotnej.

Na jakie pytania odpowiada ten przegląd?

Celem przeglądu było uzyskanie informacji na temat korzyści i niepożądanych skutków związanych ze stosowaniem eszopiklonu. Korzyści obejmowały natychmiastowy efekt działania eszopiklonu na sen, niepożądane działania obejmowały skutki uboczne, wpływ na funkcjonowanie następnego dnia, a także właściwości uzależniające leku.

Jakie badania zostały włączone do przeglądu?

W przeglądzie podsumowano wyniki 14 badań klinicznych, obejmujących 4732 uczestników, którzy otrzymywali eszopiklon lub identycznie wyglądającą, ale nieczynną substancję (placebo).

Jakich danych naukowych dostarcza nam ten przegląd?

Osoby zażywające eszopiklon zasypiały o średnio 12 minut szybciej niż osoby zażywające placebo, były o 17 minut krócej wybudzone w nocy i spały w sumie około pół godziny dłużej niż osoby w grupie placebo. Jako skutki uboczne, eszopiklon może powodować nieprzyjemny smak lub suchość w ustach, zawroty głowy i zmęczenie w ciągu dnia. Badania kliniczne nie wykazały, by eszopiklon powodował poważne szkody, uzależnienie lub objawy odstawienia jeśli leczenie przerywano po kilku tygodniach lub miesiącach. Niemniej jednak, ponieważ badania kliniczne uwzględnione w przeglądzie nie obejmowały pewnych grup (np. osób starszych z problemami poznawczymi, motorycznymi lub niektórymi stanami wymagającymi przyjmowania leków), ważne jest, aby pacjenci skonsultowali się ze swoim lekarzem, który zna historię choroby i stan ich zdrowia.

Jaki powinien być następny krok?

Dalsze badania powinny porównać eszopiklon z innymi lekami nasennymi, aby pomóc lekarzom i pacjentom w podjęciu decyzji, które z dostępnych form leczenia są preferowane. Ponadto należy zidentyfikować leki nasenne, które są dobrze tolerowane przez osoby starsze oraz osoby z problemem alkoholowym lub narkotykowym.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie i redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information