Edukacja pracowników domów opieki i/lub ich mieszkańców, której celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej

Pytanie badawcze

Poszukiwaliśmy danych naukowych dotyczących skuteczności edukacji w zakresie utrzymywania higieny jamy ustnej, przeprowadzonej wśród pracowników i mieszkańców domów opieki, w porównaniu ze standardową opieką, pod względem poprawy higieny jamy ustnej u mieszkańców tych placówek.

Wprowadzenie

Mieszkańcy domu opieki często nie są w stanie prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej, która jest istotnym czynnikiem zapewniającym zachowanie zdrowia jamy ustnej, zdrowych zębów i dziąseł. Pracownicy domu opieki również mogą nie być przygotowani do udzielenia odpowiedniej pomocy. Dlatego też edukacja mieszkańców i/lub pracowników w zakresie dbania o higienę jamy ustnej może to zmienić.

Charakterystyka badań

Poszukiwaliśmy badań przeprowadzonych do stycznia 2016 roku i zidentyfikowaliśmy 9 badań, które obejmowały łącznie 3253 mieszkańców domów opieki. Wiek badanych wynosił średnio 78-86 lat. We wszystkich badaniach większość uczestników (od 62% do 87%) nosiła protezy dentystyczne.

W badaniach oceniano różne podejścia do problemu. Różnice polegały na wykorzystaniu programów edukacyjnych, treningów umiejętności lub dostarczaniu informacji w formie tekstowej. Tematyka obejmowała listę problemów zdrowotnych jamy ustnej szczególnie istotnych dla osób starszych, takich jak: dbanie o higienę protez dentystycznych oraz choroby jamy ustnej i uzębienia, zapobieganie tym chorobom, odpowiednie narzędzia i zasady dbania o higienę jamy ustnej. Badania trwały od trzech miesięcy do pięciu lat.

Główne wyniki

Nie udało nam się stwierdzić rzeczywistych korzyści, mierzonych obecnością płytki nazębnej i płytki nazębnej na protezie, wynikających z edukacji pielęgniarek i/lub mieszkańców domów opieki. W żadnym z badań nie podjęto oceny stanu zdrowia jamy ustanej i związanej z nim jakości życia lub częstości występowania objawów niepożądanych. Ze względu na niepełne opisy programów edukacyjnych, wyniki nie pozwalają na wyciągnięcie konkretnych wniosków co do skuteczności lub potencjalnych szkód, jakie mogą wiązać się ze stosowaniem w domach opieki konkretnych interwencji w zakresie dbania o higienę jamy ustnej.

Jakość danych naukowych

Zasadniczo informacje pochodzące z tych badań były niskiej jakości. Uważamy, że należy przeprowadzić badania kliniczne w celu poznania korzyści i szkód, jakie mogą wyniknąć z przeprowadzania w domach opieki edukacji w zakresie dbania o higienę jamy ustnej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Kornecka Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information