Suplementacja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w okresie niemowlęcym w zapobieganiu występowania alergii

Pytanie badawcze

Czy suplementacja diety olejem bogatym w wielonienasycone kwasy tłuszczowe (ang. PUFAa, polyunsaturated fatty acids) u niemowląt może skutkować zmniejszeniem ryzyka występowania alergii np. astmy, alergicznego zapalenia skóry, kataru siennego oraz alergii pokarmowej w okresie niemowlęcym i w dzieciństwie?

Wprowadzenie

Alergia jest odpowiedzialna za znaczące problemy zdrowotne u niemowląt, dzieci i dorosłych. Wczesne spożywanie składników żywieniowych mieć wpływ na rozwój chorób alergicznych. PUFAs pochodzące z diety, takie jak olej rybny, mogą odgrywać rolę w stanach zapalnych. Ważne jest aby ustalić, czy PUFAs pochodzące z diety, dostarczane jako suplementy lub dodane do mieszanki mlecznej dla niemowląt zapobiegają rozwojowi alergii. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe można podawać matce karmiącej, niemowlętom w postaci suplementów (zawartość kapsułki) lub dodać do mieszanki mlecznej.

Charakterystyka badania

W tym przeglądzie, poprzez przeszukanie medycznych baz danych do września 2015 r., zidentyfikowano 100 badań, w których oceniano efekt spożycia dużej w porównaniu z małą ilością PUFAs u niemowląt. Jednak tylko w 9 z tych badań, obejmujących 2704 niemowląt, podano wyniki dla miar związanych z alergią. Tylko jedno badanie z 9, uznaliśmy za badanie wysokiej jakości. W 5 badaniach podano jakikolwiek rodzaj alergii jako sposób pomiaru skuteczności, w 4 astmę, w 9 alergiczne zapalenie skóry, w 2 katar sienny i w 4 alergię pokarmową.

Główne wyniki

Suplementacja PUFA u niemowląt, nie zmieniała ryzyka występowania alergii, astmy, zapalenia skóry i alergii pokarmowej u niemowląt (do 2. roku życia) lub dzieci (do 10. roku życia). Odnotowano zmniejszenie ryzyka występowania alergicznego nieżytu nosa (katar sienny - przyp. tłum.) w okresie niemowlęcym, jednakże tego efektu nie obserwowano w przypadku ryzyka dziecięcego alergicznego nieżytu nosa. Nie ma wystarczających danych naukowych, aby określić wpływ suplementacji PUFA na ryzyko alergicznego nieżytu nosa.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych dotyczących braku efektu suplementacji w przypadku ryzyka występowania nowych przypadków jakiejkolwiek alergii u niemowląt i dzieci oraz częstości występowania jakiejkolwiek alergii w dzieciństwie oraz danych naukowych dla zmniejszenie ryzyka nowych przypadków alergicznego nieżytu nosa u niemowląt oceniliśmy jako bardzo niską. Jakość danych naukowych dotyczących braku efektu suplementacji w przypadku ryzyka nowych przypadków innych zdarzeń związanych z alergią i w okresie niemowlęcym i w dzieciństwie oraz częstości występowania innych zdarzeń związanych z alergią w dzieciństwie oceniliśmy jako bardzo niską do niskiej. Niezbędne są badania wysokiej jakości, aby móc określić wpływ większego spożycia PUFA na ryzyko występowania alergii.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Woźniak, Redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information