Środki zapobiegające opryszczce wargowej

Pytanie badawcze

Jakie środki są skuteczne w zapobieganiu nawrotom opryszczki wargowej?

Wprowadzenie

Opryszczka wargowa jest irytującą, nawracającą infekcją wirusową, dla której nie dowiedziono skuteczności żadnego leczenia. Opryszczka powoduje powstanie bolesnych pęcherzyków na wargach, które tworzą nieestetyczną skorupę, szpecąc wygląd i dyskomfort psychiczny. Naszym celem była ocena skuteczności dostępnych środków w zapobieganiu nawrotom opryszczki wargowej u osób z prawidłową odpornością.

Charakterystyka badania

Poszukiwaliśmy badań opublikowanych do 19 maja 2015 r. Kryteria włączenia obejmowały jedynie takie badania oceniające stosowanie pojedynczego środka zapobiegającego opryszczce w którym decyzja o wyborze środka zapadała losowo. Taka metoda badawcza, zwana badaniem z randomizacją (RCT), jest najlepszym sposobem sprawdzenia czy efekt jest wynikiem stosowania testowanej metody leczenia. Zidentyfikowaliśmy 32 badania RCT, obejmujące łącznie 2640 osób, oceniające 19 środków profilaktycznych. 18 z 32 badań było finansowanych przez producentów leków, 4 badania finansowane były przez organizacje typu non-profit, a w pozostałych 10 badaniach nie podało źródła finansowania.

Główne wyniki

Długookresowe, doustne stosowanie środków przeciwwirusowych zapobiegało opryszczce wargowej, jednakże zmniejszenie częstości występowania opryszczki było bardzo niewielkie i wynosiło 0,09 epizodów na osobę na miesiąc.. Profilaktyczny efekt długookresowego stosowania kremu z acyklowirem na usta był niepewny. Długookresowe stosowanie żelu zawierającego 20% 1,5-pentanodiolu i 2-hydroksypropylo-beta-cyklodekstryny aplikowanego na usta nie zapobiega występowaniu opryszczki wargowej.

Krótkookresowe stosowanie leków przeciwwirusowych lub kremów nie zapobiegało opryszczce wargowej. Zarówno krótkookresowe i długookresowe stosowanie leków przeciwwirusowych lub kremów zdawało się nie wywoływać działań niepożądanych.

Profilaktyczny efekt stosowania środków przeciwsłonecznych był niepewny. Stosowanie ochrony przeciwsłonecznej zapobiegało opryszczce wywołanej przez promieniowanie ultrafioletowe podczas eksperymentu, ale nie zapobiegało opryszczce wywołanej przez światło słoneczne.

Odnaleźliśmy bardzo niewiele danych naukowych na temat zapobiegawczego efektu stosowania tymopentyny, laseru niskoenergetycznego i hipnoterapii w opryszczce wargowej. Dostępne dane naukowe nie potwierdzają profilaktycznego efektu stosowania lizyny, suplementacji LongoVital®, gamma globulin, szczepionki przeciwko wirusowi opryszczki, ani szczepionki przeciwko żółtej gorączce. Nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, które potwierdziły by efekt stosowania lewamizolu i interferonu w zapobieganiu opryszczce wargowej.

W analizowanych badaniach nie zaobserwowano wzrostu występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem miejscowo środków przeciwwirusowych.

Jakość danych naukowych

Dla większości wyników, jakość danych naukowych była niska lub umiarkowana, a dla niektórych wyników bardzo niska.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information