Technologie wspomagające pamięć u osób z demencją

Pytanie badawcze

W naszym przeglądzie chcieliśmy dowiedzieć się, czy technologie wspomagające mogą pomóc osobom z demencją w radzeniu sobie z niektórymi skutkami problemów z pamięcią.

Wprowadzenie

Demencja powoduje problemy z pamięcią, które prowadzą do narastających trudności w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak gotowanie, zapamiętywanie umówionych wizyt czy przyjmowanie leków. Problemy z pamięcią mają negatywny wpływ na osoby z demencją powodując dezorientację, lęk, zakłopotanie lub depresję. Pogarszająca się zdolność do wykonywania codziennych czynności może także wywoływać stres u członków rodziny, którzy niepokoją się o bezpieczeństwo i samopoczucie chorego. Aby wesprzeć pacjentów chorych na demencję powstał szereg urządzeń elektronicznych, najczęściej nazywanych technologią wspomagającą (w skrócie AT, z ang. Assistive Technology) lub elektroniczną technologią wspomagającą (EAT). Urządzenia te mogą być podzielone na cztery kategorie oferujące wsparcie w informacjach ogólnych i personalnych (np. cyfrowe karty zdrowia), praktyczną pomoc w radzeniu sobie z objawami demencji, w szczególności z ubytkami w pamięci (np. elektroniczne dozowniki leków, dzienniki elektroniczne), zapewniające towarzystwo lub wsparcie w kontaktach społecznych (np. telefony z ilustracjami zamiast cyfr, interaktywne roboty – „zwierzęta domowe”); a także zapewniające bezpieczeństwo (np. urządzenia śledzące, czujniki wykrywające upadek pacjenta). W niniejszym przeglądzie skupiliśmy się na urządzeniach mających na celu pomoc osobom w radzeniu sobie z problemami z pamięcią. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy technologie asystujące mogą pomóc pacjentom z problemami z pamięcią w wyniku demencji w wykonywaniu codziennych czynności, a także czy mogą pomóc w osiągnięciu większej samodzielności, poprawić jakość życia lub czy mają wpływ na przyjęcie pacjenta do ośrodka opieki. Chcieliśmy się także dowiedzieć, czy takie urządzenia mają wpływ na rodzinę pacjenta lub opiekuna.

Charakterystyka badań

Dokonaliśmy systematycznego przeszukania wszystkich badań, które oceniały działanie AT przez losowe przydzielanie pacjentów do grup urządzeń AT, zwykłej opieki lub niezwiązanych z technologią metod na poprawę pamięci, a następnie porównywały wyniki. Nasze poszukiwania obejmowały badania dostępne do 10 listopada 2016 roku.

Główne wyniki

Nie znaleziono żadnych badań spełniających wymagane kryteria.

Jakość danych naukowych

W niniejszym przeglądzie znaleziono dużo piśmiennictwa na temat rozwoju AT, w tym raporty naukowców pracujących z chorymi na demencję i ich opiekunami, w celu ustalenia typu i projektu urządzenia AT, które mogłoby być przydatne. Uwzględniliśmy także wiele instrukcji napisanych dla pracowników służby zdrowia oraz potencjalnych użytkowników urządzeń AT. Znaleźliśmy niewielkie badania oceniające skuteczność niektórych urządzeń AT, ale użyte metody nie były wystarczająco dobrej jakości, aby spełnić kryteria włączenia do tego przeglądu. W związku z tym obecnie nie możemy być pewni, czy technologie wspomagające mogą pomóc osobom z demencją w radzeniu sobie z problemami z pamięcią. Jesteśmy zdania, że potrzebne jest więcej badań w tym obszarze.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Julia Szczepańska Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information