Systematyczne zwiększanie spożywanej codziennie porcji mleka jako metoda leczenia alergii na mleko

Do tej pory jedyną metodą leczenia alergii pokarmowej było ścisłe unikanie spożywania produktów zwierających alergen i noszenie przy sobie wstrzykiwacza z adrenaliną (EpiPen/Twinject) na wypadek wystąpienia reakcji alergicznej. W przypadku pokarmu takiego jak mleko krowie, unikanie jego spożywania jest bardzo trudne, ponieważ znajduje się ono w wielu produktach spożywczych. Ciągła obawa przed przypadkowym zjedzeniem lub wypiciem produktu zawierającego mleko krowie, a także niepokój związany z noszeniem wstrzykiwacza negatywnie wpływa na jakość życia. Przypadkowe spożycie mleka może spowodować reakcje zagrażające życiu. Immunoterapia doustna zakłada podawanie początkowo bardzo małej ilości alergenu (w przypadku alergii na mleko - mleka krowiego) i powolne, stopniowe zwiększanie dawki, aż do czasu podania ilości mleka odpowiadającej pełnej porcji. Pozwala to zmienić sposób w jaki układ odpornościowy postrzega alergen, zwiększając tym samym ilość mleka, którego spożycie nie wywołuje reakcji alergicznej.

W przeglądzie zidentyfikowano badania z randomizacją, w których porównano stosowanie immunoterapii doustnej i placebo lub kontynuowanie diety eliminacyjnej u dzieci i dorosłych z alergią na mleko krowie. 5 badań spełniło kryteria włączenia do przeglądu. Obejmowały one łącznie 196 uczestników (106 w grupie eksperymentalnej i 90 w grupie kontrolnej); uczestnikami badań były dzieci. Jakość badań była na ogół niska.

Z uwagi na małą liczebność grup i problemy związane z przeprowadzeniem badań, konieczne są dalsze badania. Dostępne obecnie dane naukowe wskazują, że immunoterapia doustna może pomóc większości dzieci, które cierpią na alergię tolerować wypicie pełnej porcji mleka bez wystąpienia reakcji alergicznej. Efekt ten utrzymuje się tak długo, jak długo osoba cierpiąca na alergię codziennie spożywa taką ilość mleka. Jednakże, nie wiadomo czy ochrona ta występuje, jeżeli stosowanie immunoterapii zostałoby na pewien czas przerwane. Działania niepożądane podczas stosowania immunoterapii doustnej występują często, a większość pacjentów doświadcza co najmniej kilku łagodnych objawów. W badaniach włączonych do przeglądu wykazano, że na każde 11 pacjentów otrzymujących immunoterapię doustną, u 1 osoby konieczne było podanie zastrzyku adrenaliny z powodu wystąpienia poważnej reakcji alergicznej związanej z zastosowanym leczeniem.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Błońska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information