Wpływ interwencji, których celem jest poprawa jakości i dostępności wody, zapewnienie warunków sanitarnych oraz promowanie mycia rąk mydłem na rozwój fizyczny dzieci

Szacuje się, iż w krajach o niskim dochodzie 165 milionów dzieci poniżej piątego roku życia cierpi z powodu przewlekłego niedożywienia powodującego u nich zahamowanie wzrostu, a 52 miliony dzieci doświadcza ostrego niedożywienia, które prowadzi do wychudzenia. Słabe wzrastanie we wczesnym okresie życia zwiększa ryzyko chorób oraz śmierci w dzieciństwie. Dwiema bezpośrednimi przyczynami niedożywienia w okresie dzieciństwa są niewystarczające spożycie pokarmu i choroby zakaźne, takie jak biegunka W celu zmniejszenia częstości występowania chorób zakaźnych często stosuje się interwencje ukierunkowane na dostęp do wody, warunki sanitarne i higienę (WASH). Niniejszy przegląd ocenia wpływ interwencji WASH na stan odżywienia dzieci. Zawiera on dane naukowe pochodzące z badań z randomizacją i bez randomizacji, w których interwencje zaprojektowano, aby: (i) poprawić jakość mikrobiologiczną wody pitnej lub poprawić ochronę jakości mikrobiologicznej wody przed jej spożyciem; (ii) wprowadzić nowe lub poprawić istniejące zaopatrzenie w wodę lub poprawić jej dystrybucję; (iii) wprowadzić lub rozszerzyć zakres korzystania z urządzeń zaprojektowanych w celu poprawy warunków sanitarnych; (iv) promować mycie rąk mydłem po wyjściu z toalety i po przewijaniu dzieci oraz przed przygotowywaniem i obróbką żywności lub kombinacje wyżej wymienionych czynności wśród dzieci poniżej 18 roku życia.

Zidentyfikowano 14 badań analizujących powyższe interwencje z udziałem wyjściowo 22241 dzieci, dane z zakresu żywienia dostępne były dla 9469 dzieci. Wyniki metaanaliz danych pochodzących z badań z randomizacją grupową wskazują, iż interwencje WASH przynoszą niewielkie korzyści w odniesieniu do poprawy wzrastania u dzieci poniżej piątego roku życia. Ten potencjalnie ważny wniosek oparty jest na badaniach o relatywnie krótkim okresie obserwacji, żadne z nich nie było badaniem o wysokiej jakości metodologicznej, dlatego należy go traktować z ostrożnością. Obecnie prowadzi się kilka dużych dobrze zaprojektowanych badań w krajach o niskich dochodach, które powinny dostarczyć danych istotnych dla wyników tego przeglądu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Katarzyna Mistarz

Tools
Information