Trening mięśni wdechowych w procesie odzyskiwania ich funkcji po udarze mózgu

Trening mięśni wdechowych polega na ćwiczeniu określonych mięśni, w tym przepony i mięśni międzyżebrowych zewnętrznych. Podczas skurczu tych mięśni zwiększa się objętość klatki piersiowej, co powoduje wtłoczenie powietrza do płuc. Rutynowy trening mięśni wdechowych odbywa się z wykorzystaniem urządzenia treningowego, które wywiera na uczestnikach opór przy wdechu ustawiony zgodnie z wytrzymałością mięśni lub maksymalnym ciśnieniem podczas wdechu. Trening mięśni wdechowych miał na celu poprawę siły i wytrzymałości mięśni wdechowych, co wykazało możliwy wpływ na funkcjonalny powrót do zdrowia po udarze mózgu.

Autorzy znaleźli 2 małe, heterogeniczne badania z randomizacją (RCT), w których oceniano wpływ treningu mięśni wdechowych. Badania te nie dostarczają danych naukowych wystarczających do wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków na temat efektu treningu mięśni wdechowych u pacjentów z udarem mózgu. Nie ma również danych dotyczących bezpieczeństwa treningu mięśni wdechowych. Potrzebne są dalsze dobrze zaprojektowane badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Marta Kołodziejak Redakcja: Amelia Głowacka, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information